1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Yönetim Paneli

If you hold a PhD degree in social sciences,

If you have at least two years of teaching experience in your field (the language of instruction should be English),

Please send us your CV

Sosyal bilimler alanında yurtiçi veya yurtdışı denkliği kabul edilmiş bir doktora programından mezunsanız,

Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dille eğitim yapma usul ve esasları yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. bendindeki şartları taşıyorsanız,

Yurt içi veya yurtdışı en az bir araştırma projesinde görev almışsanız,

 Özgeçmişinizi yükleyin bizde bilgileriniz olsun...