1 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Kuruluş Amacı


4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ''Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin'' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması hükümlerine istinaden kurulan Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi, , bilgi edindirme işlemlerini koordine etmek, bilgi edinme başvurularının en hızlı ve en doğru biçimde verilmesini sağlamaktır.