1 asbü-background-image

Translations:

[#left_menu#]

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” uyarınca yapılacak başvurular ve bilgi edinme birimine ilişkin bilgilere bu sayfalardan ulaşılabilir.