1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBU) tarafından 2014 yılında kurulan Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (BADAR), Batı Toplumlarının ve kültürlerinin dünya çapında (Avustralya ve Yeni Zelanda dâhil) araştırılmasını ve bu alanlardaki en güncel ve kapsamlı akademik ve pratik bilgilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedef bölgesel ve karşılaştırmalı çalışmaların yapılmasının yanı sıra, Batı toplumlarının ve devletlerinin başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın geri kalanıyla olan sosyal, ekonomik, ve siyasi etkileşiminde yaşanan ve yaşanabilecek çeşitli zorlukların da bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasına hizmet etmektedir. Enstitümüz bu çerçevede, donanımı ve motivasyonu yüksek öğrencilere ve araştırmacılara lisans ve lisansüstü derslere ek olarak çalıştay, konferans ve diğer etkinlikler yoluyla yerli ve yabancı akranları ve meslektaşları ile etkileşimde bulunacakları kültürlerarası zengin bir akademik çalışma ortamı sunmaktadır. 

ASBÜ’nün sosyal bilimler odaklı araştırma merkezleri kuşkusuz misyonumuzu gerçekleştirmede en önemli kaynaklarımız arasındadır.

Kısa ve uzun süreli misafir araştırmacılara açık olan BADAR, misyonu doğrultusunda çeşitli akademik bölümler ve araştırma merkezleri arasında sinerji yaratmaktadır. Bu çerçevede Enstitümüz, öğrencilerinin Dil Merkezi aracılığıyla İngilizce’nin yanı sıra en az bir Batı dilinde daha ileri düzeyde okuma, yazma ve konuşma seviyesine gelmelerini zorunlu tutmakta, Yöntem Araştırmaları ve Saha Araştırmaları Merkezi vasıtalarıyla ise ilk elden veri toplanmasında ve bu verilerin sözel ve sayısal analizinde yetkinlik kazanmalarını öngörmektedir. Ulusal ve uluslararası konferanslarda çalışmalarını sunmaları için gerekli desteğin sunulduğu öğrencilerimiz mezuniyetlerinden önce yayın yapmaları için akademik kadromuz tarafından ayrıca teşvik edilmekte ve yönlendirilmektedir. En az iki yabancı dil bilen, yöntem bilgisi ve pratiği zengin, yazılı ve sözlü sunum yetenekleri gelişmiş mezunlarımız, akademik kariyere yönelmenin dışında diplomasi, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve diğer özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek donanımda olacaklardır.