0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ASBÜ'nün Kuruluşu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), 22.01.2013 tarihinde kabul edilen ve 31.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6410 sayılı Kanun ile kurulmuştur. ASBÜ, Ankara Ulus’ta tarihî bir binada faaliyet göstermektedir.

Binanın Tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binasıdır. Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekalet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığı’na ev sahipliği yapan bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmıştır. 2013 yılı Nisan ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilen tarihî yapı, rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.

Kasa Dairesi

Rektörlük Hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapı içinde “Hazine Kasa Dairesi” bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm, dönemin kıymetli evraklarının ve hazinesinin saklandığı odadır.

Hazine Odasının anahtarı ve içindekilerin sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’na aitti. Günümüze kadar orijinal haliyle korunan bu bölüm, ana yapının ASBÜ’ye devredilmesi nedeniyle restorasyon projesi kapsamına alınmıştır. Bu amaçla Hazine Müsteşarlığı ile ASBÜ Rektörlüğü arasında bir protokol imzalanmıştır. Buna göre, binanın restorasyonu yapılırken odanın da gerekli onarımları yapılarak tarihî özelliği, içinde sakladığı belge ve objelerle bir sergi odası veya müzeye dönüştürülmesi düşünülmektedir. Sergi odası/müze aynı zamanda sanal ortamda kamuoyunun erişimine açılacaktır.