0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Ankara’nın ilk sosyokenti:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SOSYOKENT

Teknik üniversitelerin ar-ge çalışmalarını sanayi kurum ve kuruluşlarıyla aynı ortam içerisinde sürdürdükleri teknoparklar vardır; bir sosyal bilimler üniversitesi olarak ASBÜ’nün de kamu veya özel kurum/ kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde sosyal bilimler alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdüğü konsept parkın adıdır sosyokent.

ASBÜ Sosyokent, akademik araştırmaların da ötesine geçerek bu araştırmaların sonuçlarını Türkiye’nin beyni konumundaki başkentte bulunmasının verdiği avantajları kullanarak politika ve kanun yapıcılarla işbirliği içinde, topluma faydalı olacak çıktılara dönüştürmeyi hedefler.

ASBÜ Sosyokent, sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda öncü olmayı hedefleyen bir araştırma üniversitesi olma misyonunun doğal bir sonucu olarak hem yerel hem de uluslararası sosyal sorunlara akademik araştırma odaklı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

ASBÜ Sosyokent, Ulus’taki bünyesinde bulunan fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezlerinin öncülüğünde yürüteceği sosyal, kültürel, hukuki ve iktisadi pek çok konuda topluma dokunan projeler üretmeyi amaçlar. Hem projelerin yürütülme sürecinde, hem de sonuçlarından politikalar üretme noktasında, ASBÜ Sosyokent konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller gibi pek çok platformda alanında uzman akademisyen ve araştırmacıları, projelere müdahil paydaşları ve konunun çok çeşitli taraflarını bir arada buluşturmayı, bulguları geniş kitlelere yaymayı ve fikir alışverişinde bulunulmasını sağlar.

Haberler

HaberTarih
ASBÜ SOSYOKENT Kuruluş Çalışmaları Başladı
9 Aralık 2016


Bizi Takip Edin!