0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ASBÜ’nün İlk Horizon 2020 Projesi “EduMAP

ASBÜ Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi  Müdürü Doç. Dr. Armağan Erdoğan'ın, başvurusunu Avrupa’dan 8 kurumla birlikte yaptığı EduMAP, 1 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır ve 36 ay süreli uluslararası bir araştırma projesidir. Genel Koordinatörlüğü’nü Finlandiya’dan University of Tampere’nin üstlendiği projenin Türkiye Koordinatörlüğünü ASBÜ Yükseköğretim Çalışmaları Merkezi yürütmektedir.

EduMAP Projesi, Avrupa’da ve Avrupa dışında yetişkin eğitimi politikaları ve uygulamalarını inceleyerek, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamlarda gençlerin topluma aktif yurttaşlar olarak katılımı için Avrupa genelinde ne tür politika ve uygulamaların gerektiğini tespit etmeyi ve bu amaçla bir iletişim haritası oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin Türkiye ayağındaki çalışmalar 1 Aralık 2016 tarihinde ASBÜ Oran Yerleşkesi’nde yapılmıştır.

Proje ana sayfası için tıklayınız.

EduMAP Türkiye Koordinatörü:

Doç. Dr. Armağan Erdoğan - ASBÜ

Proje Ekibi:

Dr. Kadir Onur Unutulmaz - ASBÜ

Dr. Suna Güzin Aydemir Decker  - ASBÜ

Ok. Ebru Öztekin Bıyıklı  - ASBÜ

Doç. Dr. M. Murat Erdoğan  Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi - HUGO Müdürü 

Proje Ortakları:

University of Tampere

Finlandiya

Talinn University

Estonya

Foredata LCC

Finlandiya

DVV International

Almanya

Aristotle University of Thessaloniki

Yunanistan

Szeged University

Macaristan

RMIT Europe

İspanya

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Türkiye

University College London

Birleşik Krallık

Proje özeti:

Mevcut araştırmalar yetişkin eğitimi politikalarının risk altındaki (vulnerable) toplumsal grupların ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğunu ortaya koymaktadır. EduMAP projesi dil, okuryazarlık ve kültürel becerileri eksik, eğitimini yarıda bırakmış veya herhangi bir engelden ötürü hiçbir biçimde eğitim sistemine dahil olamamış genç yetişkinlerin durumlarını tespit etmeyi hedeflemektedir. Bu arka planda göçmen gruplarına mensup gençlerin deneyimleri özellikle öne çıkmaktadır.

EduMAP ekibi, 36 ay süreli ve altı iş paketine ayrılmış çalışmalarıyla esasen şu soruya (temel araştırma sorusu) kapsamlı bir cevap vermeyi hedeflemektedir. Avrupa’da toplumsal dışlanma riski altındaki genç yetişkinlerin “aktif, katılımcı yurttaş(lar)” olabilmeleri için gerekli politika ve uygulamalar nelerdir?

EduMAP, altı iş paketinin sonunda Avrupa’daki, ulusal ve yerel politika yapıcılara, eğitim otoritelerine ve bizzat eğitimcilere, risk altındaki genç yetişkinlerin ihtiyaçları doğrultusunda yetişkin eğitimi politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi yolunda çok önemli bir destek sunmayı amaçlamaktadır. Somut olarak ifade etmek gerekirse, EduMAP;

(1.) yetişkin eğitimi sisteminin etkinliğini artırmaya dönük kapsamlı analizler ve pratik öneriler içerecek;

(2.) AB içinde ve dışındaki başarılı uygulamalar ve iletişim pratikleri hakkında bir envanter hazırlayacak;

(3.) yetişkin eğitimi alanındaki “iletişimsel ekolojilerin” bir haritasını çıkarıp analiz edecek,

(4.) ve nihayet bulguları yetişkin eğitiminde arz ve talep sahiplerinin iletişimini güçlendirmek üzere yenilikçi platformlar oluşturmakta kullanacaktır.

Politika yapıcıların ve diğer eğitim aktörlerinin kullanımı için Akıllı Karar Destek Sistemi’nin (IDSS) geliştirilmesi EduMAP’in nihai ve en somut çıktısı olacaktır.

Temel amaç, genç nesillerin tamamının toplumlarına ve işgücü piyasasına tam katılımının garanti altına alınabilmesi için yetişkin eğitiminin tüm aktörlerine destek sağlamaktır.