1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ANTROPOLOJİ NEDİR?

Disiplinlerarası bir sosyal bilim dalı olarak antropoloji, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birleştirerek dünya ve insanı bütüncül bir biçimde anlamayı ve araştırmayı hedefler. Araştırmacının, çalışma konusu insan olarak hem insanların arasında olması hem de onları gözlemleyebilmesi gerekmektedir.