1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


ANTROPOLOJİ NEDİR?

Disiplinlerarası bir sosyal bilim dalı olarak antropoloji, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birleştirerek dünya ve insanı bütüncül bir biçimde anlamayı ve araştırmayı hedefler. Araştırmacının, çalışma konusu insan olarak hem insanların arasında olması hem de onları gözlemleyebilmesi gerekmektedir.