0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NEDEN ASBÜ ANTROPOLOJİ?

Bölüm, Kültürel ve Sosyal Antropoloji alanına yoğunlaşmaktadır. Kültürel ve Sosyal Antropoloji günümüz toplumlar inceleme konusu yapmaktadır. Toplumsal yapılarını, ideolojilerini, inançlarını ve yaşayış biçimlerini irdelemektedir. Geleneksel olrak uzun dönem saha araştırmasına dayanan Kültürel Anstropoloji, toplum ve toplumu oluşturan bireyler hakkında yakın okuma ve bilgiler gerektirmektedir. Yerel kimlikleri daha geniş tarihsel, siyasi, kültürel ve iktisadi süreçlerle ilişkilendiren Antropoloji, insanlığı Batı toplumlarının kavramlarının ötesinde anlamaya çalışır. Evrensel, materyal, deal ve yerel insan gerçeklerini anlamaya çalışan bu bilim dalı, diğer sosyal bilimlerle de çok önemli bağlantılara sahiptir.