1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

Disiplinlerarası bir sosyal bilim dalı olarak antropoloji, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birleştirerek dünya ve insanı bütüncül bir biçimde anlamayı ve araştırmayı hedefler. Araştırmacının, çalışma konusu insan olarak hem insanların arasında olması hem de onları gözlemleyebilmesi gerekmektedir.

Bölüm, Kültürel ve Sosyal Antropoloji alanına yoğunlaşmaktadır. Kültürel ve Sosyal Antropoloji günümüz toplumlar inceleme konusu yapmaktadır. Toplumsal yapılarını, ideolojilerini, inançlarını ve yaşayış biçimlerini irdelemektedir. Geleneksel olrak uzun dönem saha araştırmasına dayanan Kültürel Anstropoloji, toplum ve toplumu oluşturan bireyler hakkında yakın okuma ve bilgiler gerektirmektedir. Yerel kimlikleri daha geniş tarihsel, siyasi, kültürel ve iktisadi süreçlerle ilişkilendiren Antropoloji, insanlığı Batı toplumlarının kavramlarının ötesinde anlamaya çalışır. Evrensel, materyal, deal ve yerel insan gerçeklerini anlamaya çalışan bu bilim dalı, diğer sosyal bilimlerle de çok önemli bağlantılara sahiptir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Antropoloji bölümü, araştırma projeleri ve araştırmalarla bu bilim sahasına küresel alanda ve Türkiye bünyesinde katkı yapmayı hedeflemektedir. Bölümün eğitimi, uluslararası literatürün takibi açısından öğrencilere Türkiye’de pek az kurumun verebileceği bir sosyal bilimler donanımı sağlamaktadır.