1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


ANTROPOLOJİ NEDİR?

Disiplinlerarası bir sosyal bilim dalı olarak antropoloji, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birleştirerek dünya ve insanı bütüncül bir biçimde anlamayı ve araştırmayı hedefler...

> devamı için tıklayın.

NEDEN ASBÜ ANTROPOLOJİ?

Bölüm, Kültürel ve Sosyal Antropoloji alanına yoğunlaşmaktadır. Kültürel ve Sosyal Antropoloji günümüz toplumlar inceleme konusu yapmaktadır. Toplumsal yapılarını, ideolojilerini, inançlarını ve yaşayış biçimlerini irdelemektedir. Geleneksel olrak uzun dönem saha araştırmasına dayanan Kültürel Anstropoloji, toplum ve toplumu oluşturan bireyler hakkında yakın okuma ve bilgiler gerektirmektedir... 

> devamı için tıklayın.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Antropoloji bölümü, araştırma projeleri ve araştırmalarla bu bilim sahasına küresel alanda ve Türkiye bünyesinde katkı yapmayı hedeflemektedir...  

> devamı için tıklayın.