1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

2014 Türkiye Araştırması ve düzenli olarak gerçekleştirilecek benzer araştırmalar ülke genelinde ve bölgeler bazında, araştırmacılar için zengin veri setleri sağlayacaktır. Bu veri setleri bir yandan genel durumu ortaya koyarken, diğer yandan önemli sosyal parametreler açısından değişimin izlenmesini mümkün kılacaktır. Böylelikle sosyal olgu ve olayların toplumda yarattığı algı ve düşünceler zamana ve çok sınırlı veriye dayalı olmak yerine, detaylı bir veri setine dayalı olarak ve geçmiş ile ilişkisiyle birlikte ortaya konabilecektir.

Bu veri tabanının ASBÜ’de çalışan tüm akademisyenler için bir laboratuvar olarak kullanılacaktır. Veri tabanı, Türkçenin yanı sıra dünyanın en çok konuşulan dillerinde de araştırmacıların paylaşımına açılabilecektir. Araştırmaların özet sonuçları ve ayrıntılı analiz yapılabilecek veri tabanı web aracılığıyla Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere birçok dilde yayımlanacaktır.

2014 Türkiye Araştırması’nın özet sonuçları, tabloları ile araştırma bulgularından yararlanılarak oluşturulmuş raporlar birkaç farklı dilde kamuoyu ve araştırmacıların kullanımına sunulacaktır.