1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Türkiye Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan 12.000 örnek hane ile gerçekleştirilmektedir. Veriler, üniversitemiz adına alanda görevlendirilen anketörler vasıtası ile örnek hanelerle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme tekniği uygulanmakta, tablet bilgisayarlarla derlenen veriler çevrimiçi olarak araştırma veri tabanına aktarılmaktadır.