0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Güncel veriler sosyal olgu ve algıları, bunların zaman içindeki değişim seyrini ortaya koyar. Bu veriler toplumların mevcut durumlarının anlaşılması ve bir ölçüde geleceğin tahmin edilmesi açısından son derece önemlidir. Bu yüzden toplumsal araştırmalarda sürekli olarak güncel veriye ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde değer ve algı değişimlerini gösteren, diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilir, belirli zaman dilimlerinde tekrarlanan güncel verilerin yer aldığı veritabanlarının oluşturulması da son derece yararlı ve gererklidir. Bu bağlamda, Üniversitemizce sosyal bilim alanında ihtiyaç duyulan verilerin derlenmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması için 4 bölümden oluşan 2014 Türkiye Araştırması yapılmaktadır.

2014 Türkiye Araştırması'nın bölümleri

    • • Aile Araştırması 
    • • Değerler Araştırması
    • • Eğitim Araştırması 
    • • Sosyal Hayat Araştırması