0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

“2014 Türkiye Araştırması” Aile, Değerler Eğitim ve Sosyal Hayat olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Dört bölüm başlığında yer alan içeriklerle ilgili detaylı araştırma ve analizlerin yapılabilmesine imkân sağlayacak bir veri tabanı kurulacaktır.

Araştırma sonunda, sadece ASBÜ mensupları için değil tüm sosyal bilim araştırmacılarının, Türkiye toplumunu anlamaya yönelik yapacakları araştırma ve analizleri için sağlam, güvenilir, güncel veri sağlayacaktır.

Araştırmanın kapsamı Türkiye genelidir.