0 asbü-background-image
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: uzeyir.ok@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 73

 • Bütünleşik Doktora (MPhil+PhD), Birmingham Üniversitesi-​ Eğitim Fakültesi, Aralık 2002

  Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

  Yüksek Lisans, MSc in Psychology, University of Derby, 2013

  Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat

  Sertifika Psikolojik Danışmanlık Becerileri (1 yıl), Birmingham Üniversitesi

  Araştırma Yöntemleri (Lisans Sonrası Sertifikası), Birmingham Üniversitesi

 • Değerler,

  İnançla ilgili bilişsel çelişkiler,

  İnanç gelişimi,

  Din psikolojisi,

  Sosyo-kültürel aktivite kuramı,

  Bireysel modernlik,

  Dini tutum,

  Psikolojik danışmada manevi boyut,

  Toplumsal cinsiyet ve dindarlık,

  Otoriteryanizm,

  Dogmatizm

 • Kitap/Kitap Bölümleri

  Cirhinlioğlu, Z., Ü. Ok ve Cirhinlioğlu, F. G. (2013) Modernite, dindarlık ve ruh sağlığı. İstanbul: Nobel

  Ok, Ü. (2007). İnanç psikolojisi: hayatı anlamlandırma biçiminin yaşam boyu gelişimi. Ankara: Ankara Okulu

  Ok, Ü. & Eren, S. (2013). Attitudes to human rights and religiosity: a case of Turkish adolescents. In Johannes A. van der Ven and Hans-Georg Ziebertz (edits.) Human Rights and the impact of religion. Brill, Leiden

  Ok, Ü. (2012). Din psikolojisinin kullanım alanları: dini danışmanlık ve rehberlik. (içinde) F. Karaca ve A. K. Bahadır (edit.). Din psikolojisi. (s. 1-29)

  Ok. Ü. (2012). Dini danışmanlık: tanımı ve tarihi. İçinde N. Altaş ve M. Köylü (edit.). Dini danışmanlık ve din hizmetleri. Gündüz: Ankara

  Ok, Ü. (2012). How open is Muslim youth to people of other faiths? İçinde J. Astley, L. J. Francis ve M. Selcuk (editörler) Teaching religion, teaching truth. Oxford: Peter Lang

  Ok, Ü. (2008). İnanç bakım ve danışmanlığı: bir model geliştirme denemesi. İçinde A. Seyyar (ed.). Manevi Sosyal Hizmetler. İstanbul: Rağbet sl. 103-140.

  Makaleler

  Ok, Ü. & Erdal, B. (2015). Religious and demographic indicators of music preference in a Turkish Sample. The Journal of Musicae Scientiae, 18(5) 23-43. Doi: 10.1177/1029864914558965

  Ok, Ü. (2012) Biyografik anlatıya dayalı inanç gelişim biçimleri ve nicel ölçümler. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 12(2), 121-155

  Gennerich, Carsten ve Ok Üzeyir (Basım sürecinde). Faith development and value preferences, Journal of Beliefs & Values

  Erdal, B. & Ok, Ü. (2012). Müzik tercihinde inanç biçimlerinin rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(3), 59-74.

  Ok, Ü. (2011). Dini tutum ölçeği: ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,8(2), 528-549.

  Cirhinlioğlu, F. G. ve Ok, Ü. (2011). Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha dindar? Zeitschrift für die Welt der Türken, 3(1), 121-141.

  Cirhinlioğlu, F. G. ve Ok, Ü. (2010). İnanç ve dünya görüşü biçimleri ile intihara yönelik tutum, depresyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 1-8.

  Ok, Ü. (2009). Dini şemalar ölçeğinden inanç veya dünya görüşü şemaları ölçeğine. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 33(2), 149-155.

  Eren, S. ve Ok, Ü. (2009). İnsan hakları ve dindarlık: bir grup lise öğrencisinin sivil hakları algılama biçimleri üzerine bir araştırma. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(2), 70-96

  Ok, Ü. (2009). Cognitive conflict and well-being among Muslim clergy. Archive for psychology of religion,31, 151-176.

  Ok, Ü. (2007). Faith development and perception of diversity among Muslims in Turkey: construction and initial test of a measure for religious diversity in Islam. Din Bilimleri, 6(3), 199-225.

  Ok, Ü. (2006). Türkiye'de Din Psikolojisi: Neredeyiz ve nereye gidebiliriz? İslami Araştırmalar, 19(3), 441-456.

  Ok, Ü. (2005). Dini düşüncede yaşanan stresin (şüphe, uyumsuzluk, çelişki vb.) boyutları. Dini Araştırmalar, 8(22), 11-40.

  Ok, Ü.(2005). Drawing a non-confessional boundary for interfaith dialogue: a faith development theory approach. In F. Toralba, (ed.) Ars Brevis: anuari de la Catedra Roman Llull Blanquerna 2004, 369-385.

  Ok, Ü. (2005) Bir Aktivite Sistemi Olarak "İnanç": inanç gelişimine sosyo-kültürel bir yaklaşım. Din Bilimleri, 5 (4), 111-135.

  Ok, Ü. (2004). Kuran Okumanın Metalinguistik Yapısı: bir sosyo-kültürel aktivite yaklaşımı. İslamiyat. 6(4), 151-170.

  Ok, Ü. (2004). Handling doubt in teaching religion: a Turkish case study, Teaching Theology and Religion, 7 (3), 201-212.

  Ok, Ü. ve Cross, V. (2003). İslami dindarlık bilinci: bir grup Müslüman ilahiyatçının 'hakiki' Müslümanların arzu edilir nitelikleri konusunda oluşturdukları bilişsel kurgular, Değerler Eğitimi Dergisi, 1, 149-171.

  Ok, Ü. (1998). Din bilimleri araştırmalarında "bakış açıları" üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 485-498.

  Ok, Ü. (1996). James Bisset Pratt'in din psikolojisi adlı makalesinin çevirisi ve bir değerlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 267-278.

  Yayın Aşamasında Olan Çalışmalar

  Ok, Ü. (Basım sürecinde) Religious attitude scale, Beliefs and Values

  Francis, L. & Ok, Ü. (Basım Sürecinde) Happiness and Well-being among Muslims

  Yayımlanmamış Tezler

  Ok, U. (2002) Challenges of Studying Religion at University Level: an inquiry into stress experienced by Turkish Muslim theology students in their thinking about religion. Basılmamış Doktora Tezi, University of Birmingham, Birmingham, İngiltere

  Ok, Ü. (1997) Dinsel Danışmanlığın Teorik Çatısı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

  TERCÜMELER

  Jackson, Robert (2005). Din Eğitimi: Yorumsayıcı bir yaklaşım. (Çev. Ü. Ok ve M. A. Özkan) İstanbul: DEM

  Genia, V. (1999) Seküler Psikoterapistler ve Dindar Danışanlar: mesleki mülahazalar ve öneriler (Çev. Üzeyir OK). İslami Araştırmalar, 12, (1), 78-83.

 • ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMİNER/BİLDİRİLER:

  Ok, Ü. (2015). Connections between theology and psychology. (paper presented in the biannual congress organised by International Society for the Psychology of Religion, İstanbul, Turkey, 17-20 August, 2015)

  Ok, Ü. (2015). Sivil Haklar ve Dindarlık arasındaki Çatışmalar: fundamentalizmin ve otoriteryanizmin rolü. (İzmir Psikoloji Günleri, organize. 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye 10-13 Nisan, 2015)

  Ok, Ü. (2015). Conflict between religion and civil liberties: the roles of fundamentalism and authoritarianism. (paper presented in international conference on Religion and Human Rights organised by University of Würzburg, Würzburg, Germany, 10-13 December, 2014)

  Ok, Ü. (2013). Happiness and religiosity. (paper presented in international seminar organised by International Society for Psychology of Religion, Lausanne, Switzerland, 27-31 August, 2013)

  Cirhinlioğlu, Z., Ok, Ü. ve Cirhinlioğlu, F. G. (2012). Modern ve dini eğilimlerin ruh sağlığına etkisi. I. Uluslar arası Ortadoğu Sosyoloji Kongresi. Elazığ. 28-30 Haziran.

  Ok, Ü., Cirhinlioglu Z. & Cirhinlioglu F. G. (2012). A survey on modernity and religion in Turkey. International Seminar on Religious Education and Values XVIII, Turku, Finland. 27 Temmuz-03 Ağustos 2012.

  Ok, Ü. (2012) Five Factors of Personality and Religiosity (paper presented in international seminar organised by International Society for Psychology of Religion, Bari, Italy, August, 2011)

  Ok, Ü. Human rights and religiosity among Turkish young adults. Conference for (In)compatibility of Religion and Human Rights, 8-10 December 2010, Radboud University, Nijmegen (Hollanda) 'Soeterbeeck' in Ravenstein.

  Ok, Ü. Human rights and religiosity among Turkish Adolescents. International Seminar on Religious Education and Values XVII, (Religious Education and Freedom of Religion and Belief) Ottowa, Canada. 25-30 Temmuz 2010.

  Ok, Ü. Dini danışmanlıkta problem alanları. I. Ulusal Din Psikolojisi Kongresi. Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Konya, 08-10 Ekim 2010.

  Ok, Ü. & Eren, S. Human rights and religiosity: a Turkish secondary school sample. Conference for Human Rights and Religion , 9-11 October 2008, Radboud University, Nijmegen (Hollanda) 'Soeterbeeck' in Ravenstein.

  Ok, Ü. İnanç bakım ve danışmanlığı: bir model geliştirme denemesi, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara-Kızılcahamam 3-4 Kasım 2007

  Ok, Ü. Faith Schemas: Construction and some descriptive characteristics of a set of quantitative measures for an Islamic version of faith styles, Public Significance of Religion, ISERT, Almanya Wurzburg, 12 Mart 2008

  Ok, Ü. Faith Development and Perception of Diversity: Implications for Religious Education International Seminar on Religious Education and Values XV, Driebergen-Hollanda. 30 Temmuz ve 4 Ağustos 2006

  Ok, Ü. An Approach to Pluralism, Dialogue and Peace in Islamic World-View, Interfaith Dialogue: Learning to Build Peace in a Europe Open to the World, Zambek, Budapeşte, 27 Haziran-1 Temmuz 2003. (GERFEC)

  Ok, Ü. (4 ders=8 saat), Socrates-Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi Programı, Almanya Bielefeld Üniversitesi 10-14 Temmuz 2006.

  Ok, Ü. "Faith" as an Activity System: When Fowler Meets Vygotsky. International Symposium on Values and Education. İstanbul 26-28 Kasım, 2004.

  Ok, Ü. Drawing a Non-Confessional Boundary for Interfaith Dialogue: a faith development theory approach. Parliament of World's Religions, Forum Barcelona 2004, July 12, 2004.

  Ok, Ü. Promoting intercultural education in Europe via an education in values and co-operative learning, Garaison, France, 8-4 July 2002 organised by GERFEC.

 • Psikolojiye Giriş

  Psikolojik Danışmanlık

  Öğrenme Psikolojisi

  Sosyal Psikoloji

  Kişilik Kuramları

  Bireysel Ayrılıklar

  Araştırma Yöntemleri

  Kişisel Gelişim