1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: sumeyra.buran@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 55

 • Doktora, Pamukkale Üniversitesi-Atatürk Üniversitesi, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, 2014.

  Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi, 2008.

  Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2005.

 • İngiliz Romanı

  Kadın Çalışmaları

  İngiliz Kadın Yazını

  Çağdaş İngiliz Kadın Yazını

  Cinsel Saldırı ve Taciz Politikaları

  Mobing

  İngiliz Romanında Kadına Karşı Şiddet

  Cinsiyet Ayrımcılığı

  Kadın Kimliği ve İdeolojisi

  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

  Tekno-Dijital Dönem

  TeknoFeminizm

  Bilim Kurgu Edebiyatı

  Siber Feminizm ve Edebiyat

  Siborg Feminizm ve Edebiyat

  Sanal Gerçeklik

  Linguistiks

  Bilgisayar Destekli Öğrenmenin İngilizce Konuşma ve Dinleme Becerileri Üzerine Etkileri

  Mülteci ve Sığınmacı Edebiyatı

 • Buran, S., "Women Studies and Women in Academia in Turkey", Journal of Research in Gender Studies, 01 September 2016.

  Buran, S., Metin Güven Uşun, “Genç ve Başarılı Bir Kadın Profili Sümeyra Buran ile Kamusal Alanlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadının Toplumdaki Yeri üzerine Söyleşi”, Bölgenin İlk ve Tek Dergisi YAŞAM, 2 (18), Erzurum, Aralık 2015.

  Buran, S., “Correspondence between Cyborg Body and Cyber Self,” Journal of Research in Gender Studies, 5(2), 290-322. December 2015. ISSN: 2164-0262.

  Buran, S., “TechnoWoman of TechnoWorld,” Canadian International Journal of Social Science and Education, Volume 3, May 2015. Isbn: 2356847X.

  Buran, S., TechnoFeminist Science Fiction, New York: Addleton Academic Publishers, 2014.

  Buran, S., “Interview with Sue Thomas on TechnoFeminist Approach and Correspondence”, (with Mukadder Erkan), Journal of Research Gender Studies, 3(2), 2013, pp. 140-146.

  Buran, S., “Feminist Ideology of an Academic Woman in Margaret Drabble’s Milestone”, Gender Studies in the Age of Globalization, 7, Addleton Academic Publishers New York, 2013, pp.113-131.

  Buran, S., “The role of ICT in general economics teaching: an example from Turkey”, (With Cem Işık), Int. J. of Education Economics and Development, 3(4), 2012, pp. 289 – 304.

  Buran, S., “E-learning in life long education: A Computational approach to determining listening comprehension ability”, Educational and Information Technologies, Springer Science + Business Media, LLC, 16(1), March 2011, pp. 71-88.

  Buran, S., “Home Decoration”, Complied Reading Texts, Undergraduate Compulsory Preparatory Program Çaycuma Campus, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak 2006, pp. 31-33.

 • “Türkiye’deki Eğitim Sisteminde Özellikle Kız Çocuklarının Eğitimine Teşvik Edilmesi", Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği, Çalışma Bakanlığı, İPA Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi (KEP 2) Projesi, Kars Kapasite Geliştirme Çalıştayı, Kars, Türkiye, 31 Mayıs-02 Haziran 2016.

  “Türkiye’deki Eğitim Sisteminde Özellikle Kız Çocuklarının Eğitimine Teşvik Edilmesi", Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği, Çalışma Bakanlığı, İPA Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi (KEP 2) Projesi, Erzurum Kapasite Geliştirme Çalıştayı, Erzurum, Türkiye, 23-25 Mayıs 2016.

  "Women Studies and Women in Academia in Turkey", The Gender Construction of Society Conference, Bükreş, Romanya, 22-24 Nisan 2016.

  "Akademide Kadın: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, 29 Ocak 2016.

  "Türkiye'de Kdın Çalışmları ve Sorunları: Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Cinsel Saldırı ve Taciz Önleme Politikaları", KADEM, Erzurum, Türkiye, 27 Aralık 2015.

  "Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ders Müfredatlarında Uygulanması ve Uygunluk Değerlendirilmesi", Amasya Üniversitei, Amasya, Türkiye, 03 Aralık 2015.

  "Women’s Place in Cyber Work in Türkiye", Keynote Speaker at COST IS1202 Dynamics of Virtual Work, Peniche, Portekiz, 3-5 Haziran 2015.

  “Bilim Kurgu Edebiyatında Kadın İmgesi,” Kültür Merkezi Mavi Salon, Erzurum, Türkiye, 15 Mayıs 2015.

  “Mary Shelley's Frankenstein,” University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of English Language and Literature, Zagreb, Hırvatistan, 01 Mayıs 2015.

  “TechnoFeminist Science Fiction,” University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of English Language and Literature, Zagreb, Hırvatistan, 30 Nisan 2015.

  “Introduction to Gothic Literature,” University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of English Language and Literature, Zagreb, Hırvatistan, 29 Nisan 2015.

  “British Romanticism: Prose,” University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of English Language and Literature, Zagreb, Hırvatistan, 28 Nisan 2015.

  “TechnoWoman and her TechnoWorld,” Canadian International Conference on Humanities and Education at ILR NYC Conference Center, Cornell University, New York, Amerika, 20-21 Ocak 2015.

  “Feminist Ideology of an Academic Woman in Margaret Drabble’s Milestone”, Gender Studies in the Age of Globalization, Spiru Haret University, Faculty of Letters, Bükreş, Romanya, 2-3 Haziran 2011.

 • Dersler

  Mitoloji (Lisans)

  Anlatıbilim-Narratology (Lisans)

  İleri İngilizce Konuşma (Lisans)

  İleri Yazma Becerileri (Lisans)

  İngiliz Romantisizm: Düz Yazı (Lisans)

  Gotik Edebiyatına Giriş (Lisans)

  TeknoFeminist Bilimkurgu (Lisans)

  İngiliz Edebiyat Tarihi (Lisans)

  Kadın Çalışmalarına Giriş (Yüksek Lisans)

  Çağdaş Kadın Çalışmaları (Yüksek Lisans)

  Bilim Kurgu Edebiyatına Giriş (Yüksek Lisans)

  Çağdaş Bilim Kurgu Edebiyatı (Yüksek Lisans)

  İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Kadın İmgesi (Yüksek Lisans)