1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: servet.erdem@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 44 30

 • Doktora, University of Oxford, Oriental Studies, devam ediyor.

  Y.Lisans, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, Bilkent Üniversitesi, 2012.

  Lisans, Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2003.

 • Araştırma Alanları

  Modern Kurmanci Roman ve Öykü

  Modern Türkçe Edebiyat

  Göç ve Diaspora Edebiyatı

  Edebiyat Kuramları

  Milliyetçilik ve Etnisite Çalışmaları

  Geç Dönem Osmanlı Edebiyatları

 • Eserler

  Erdem, S. ve Yekdeş, Ö. F. “Bölücü Bir Edebiyat mı Bölünmüş Bir Edebiyat mı: Geç Osmanlı Dönemi Kürt Edebiyat(lar)ı”. Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebî Kültür. Haz. Mehmet Fatih Uslu ve Fatih Altuğ. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014: 327-58.

  Erdem, S. “Bir Masala İnanmak: Göçmüş Kediler Bahçesi’ne Taş(ın)an Metinler, İmgeler…”. Bilge Karasu’yu Okumak. Haz. Doğan Yaşat. Metis Yayınları, 2013.

  Erdem, S. “Karasu Metinlerini İki’den Okumak”. İzafi Dergisi, 12, 2013.

  Erdem, S. (Kebikeç Çeviri Grubu ile). Cani mi Masum mu? Labirent Yayınları. (Fazlı Necip’in romanının transliterasyonu ve Osmanlıcadan günümüz Türkçesine aktarımı) 2013.

  Erdem, S. “Grup Folkloru ve Özkültür”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi. 12.94, (Yaz 2012): 41-50, 2012.

  Erdem, S. “Halk Hikâyelerinden Tanzimat Romanlarına Gerçekçiliğin Boyutları”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 12.92, (Kış 2011): 19-26, 2011.

  Erdem, S. “Büyülü Gerçekçilik ve Halk Anlatıları”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 12.91, (Sonbahar 2011): 175-188, 2011.

  Erdem, S. “… Şu Tehlikeli Araç: Araba Sevdası‟nda Dil Durumları”. Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 31(Yaz 2011): 7-28, 2011.

  Erdem, S. “Kuşların Söyledikleri: Bilge Karasu’nun Ada’sında Simgeleri Okumak”. Hece Öykü, 8/47 (Ekim-Kasım 2011): 164-170.

  Erdem, S. “Türkçe ve Kürtçe Romanda Dil Meseleleri”. Varlık, 09-1248 (Eylül 2011): 4-9.

  Erdem, S. “Osmanlı-Türk Romanının Öteki Metinleri”. Varlık, 08-1247 (Ağustos 2011): 9-11.

  Erdem, S. “Atasözlerinde Metaforun İşleyişi”. Millî Folklor: Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 11.88, (Kış 2010): 33-37, 2010.

 • Sunumlar

  Erdem, S. “The Untold Story: The Political Unconscious of Fiction in Turkey”. Middle Eastern Literatures: Local and Global Contexts: Doctoral Workshop, Centre for Kurdish Studies, Institute for Arab and Islamic Studies (University of Exeter) in collaboration with the Faculty of Oriental Studies (University of Oxford), 7-8 Haziran 2014.

  Erdem, S. “The Strange Love of Politics in Fictional Writings”, Middle Eastern Studies Research Colloquium, University of Oxford (Ertegun House, the Middle East Centre at St. Antony’s College and Oxford Middle East Studies Graduate Group), 12 Haziran 2013.

  Erdem, S. “Kurdish as a Metalanguage: Political Nature of Kurdish in Novels”. Bringing together Middle Eastern Literatures: Doctoral Workshop, University of Exeter and University of Oxford, Institute for Arab and Islamic Studies, 26 Nisan 2013.

  Erdem, S. “Osmanlı-Türk Romanının Öteki Metinleri: Transliterasyon Krizleri”. Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu, Kadir Has ve Sabancı Üniversiteleri/İstanbul. 13 Mayıs 2012.

  Erdem, S. “Karasu Metinlerini ‘İki’den Okumak”. Bilge Karasu Sempozyumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul. 5-6 Mayıs 2011.

  Erdem, S. “Bir Masala İnanmak: ‘Göçmüş Kediler Bahçesi’ne Metinlerarasılık Merkezinde Bir Okuma”. Altı Ay Bir Güz: Aramızdan Ayrılışının 15. Yılında Bilge Karasu Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi/Ankara: 12-13 Aralık 2010.

 • Dersler