0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: senol.durgun@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 63

 • Doktora, Kamu Yönetimi, Gazi Üniversitesi, 1997

  Y. Lisans, Kamu Yönetimi, Gazi Üniversitesi, 1991

  Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1988

 • Araştırma Alanları

  Türk Siyasal Hayatı

  Milliyetçilik-Ulus Devlet

  Siyasal Kültür

  İslam ve Siyaset

 • Eserler

  Kitaplar

  Durgun, Ş., Batı Demokrasileri’nde ve Türkiye’de Parlamenter Yapılar ve Parlamenterlerin Temsil Gücü, 4. Baskı Alter Yayıncılık, Ankara 2005

  Durgun, Ş., Türkiye’de Devletçi Gelenek ve Müzik, 3. Baskı A Kitap, Ankara, 2010

  Durgun, Ş., Modernleşme ve Siyaset, A Kitap, Ankara, 2010

  Durgun, Ş. (Gonca Bayraktar Durgun ile birlikte), Islam and Politics, A Kitap, Ankara, 2011

  Durgun, Ş., Ulus İnşası ve Milliyetçilik, A Kitap, 2014

  Durgun, Ş., Turkish Political Life, A Kitap, Ankara, 2014

  Durgun, Ş.(Burhan Aykaç ve Hüseyin Yayman ile birlikte), Türkiye’de Kamu Yönetimi, 2. Baskı, Nobel Kitabevi, Ankara 2012(Derleme Kitap)

  Durgun, Ş.(Burhan Aykaç ile birlikte), Çağdaş Siyasal Sistemler, 2. Baskı Alter Yayınevi, Ankara 2015(Derleme Kitap)

  Durgun, Ş.(Gonca Bayraktar Durgun ile birlikte),Turanlılar ve Pan Turanizmin El Kitabı, A Kitap, Ankara 2014 (Çeviri Kitap)

  Makaleler

  Durgun, Ş., “Sağdaki Değişmeler ve Sağın Yeniden Yükselişi", Türkiye Günlüğü, 17, 70-78 (1991).

  Durgun, Ş., "Orta Doğu'da Bitmeyen Kavga: Petrol", Kooperatifçilik, 95, 75-84 (1991).

  Durgun, Ş., "Proudhon Anarşizmi" Sosyo-Politik Yaklaşım, 2, 96-107 (1993).

  Durgun, Ş., Ulus-Devlet Sürecinde Türkiye'de Demokratikleşme ve Kimlik Sorunu" ,Bilgi ve Hikmet, 94/5. 122-126 (1994)

  Durgun, Ş., "Medya İletişimin Neresinde?", Türkiye Günlüğü, 46, 59-65 (1997).

  Durgun, Ş., "Türkiye'de Devlet Geleneği", Bir Dergisi, 7, 23-38 (1997).

  Durgun, Ş., "Tamamlanmamış Bir Proje: Modernleşme ve Demokratikleşmenin Önündeki Engeller", Yeni Türkiye, 17, 41-48 (1997).

  Durgun, Ş., "Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet", Yeni Türkiye, 18, 218-223 (1997).

  Durgun, Ş., "Modernizm-Postmodernizm Tartışmaları Çerçevesinde Toplumsal ve Yönetsel Açıdan Yaşanılan Değişiklikler", Yeni Türkiye, 19, 544-552, (1998).

  Durgun, Ş., " Otoriter Devletin Demokratikleşmesi", Yeni Türkiye, 29-30, 130-135 (1999).

  Çeviri Makaleler

  Durgun, Ş., “Kamusal Alan" (Jurgen Habermas), Türkiye Günlüğü, 12, 36-40 (1990).

  Durgun, Ş., Pan-İslamizmin Yanlış Yorumlanması", (M. Hakan Yavuz), Türkiye Günlüğü, 17, 84-92 (1991).

  Durgun, Ş., " İslam’ın Modernleşmesi: Türkiye Modeli", (Özay Mehmet), Bilgi ve Hikmet, 8, !01-110 (1994).

  Durgun, Ş., “Jean Calvin: Disipline Edilmiş Devlet Düzeni (Harro Höpfl), der. Brian Redhead, Siyasal Düşüncenin Temelleri, (Burhan Aykaç ile birlikte) Alfa, İstanbul, 111-125 (2001).

 • Sunumlar

  Durgun, Ş., “Türkiye’de Sol Siyasetin Serencamı”, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildiri metni, 3-4 Eylül 2014 Kazan-Tataristan

  Durgun, Ş., “Hükümet Dışı Bir Örgütlenmeler Olarak Dini Topluluklar ve Sivil Toplum Düşüncesi, Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ne sunulan bildiri metni(B. Aykaç ile birlikte), 11-13 Mayıs Eskişehir 2014-Türkiye

  Durgun, Ş., “Ulusçu Siyasetin İnşasında Ezoterik Bir Yaklaşım. Mu Kıtası Efsanesi”, 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildiri metni, 10-16 Haziran 2013 Celalabat-Kırgızistan

  Durgun, Ş., “Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Bilim”, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildiri metni, 28 Ağustos-2 Eylül 2012 Ukrayna-Kırım

  Durgun, Ş., ”Türk Milliyetçiliğinden Türkiye Milliyetçiliğine: Resmi Anlayışta Farklılaşmalar ve Sorunlar”, Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı Türk Ocakları adlı uluslararası Sempozyuma sunulan bildiri metni, 7-9 Mayıs 2012, İstanbul

  Durgun, Ş., ”Türk Yönetim Kültüründe Devlet Anlayışı”, Tarihi Birikim Işığında Üç Deniz Havzası Ülkelerinde Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Uluslararası Sempozyumu’na sunulan Bildiri Metni, 13-16 Ekim 2011, İstanbul

  Durgun, Ş., “Modernleşme, Milliyetçilik ve Siyaset, Büyük Türkiye Sempozyumu, İstanbul, 26 Mart 2011

  Durgun, Ş., “Türk Müziğinde Modernleşme Sorunları”, 21.Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu”, 18-20 Mart 2005, Ankara

  Durgun, Ş.,” Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik Siyaset”, GÜ. İİBF. DERGİSİ, Özel Uluslararası Sempozyum Sayısı, Cilt 4, Sayı2, Güz 2002, 83-102

 • Dersler

  Turkish Political Life(Lisans)

  Contemporary Political Movements(Lisans)

  Comparative Political Systems(Lisans)

  Sosyal Bilimler Metodolojisi(Y. Lisans)

  İktisat ve Siyaset(Y.Lisans)

  Türk Kamu Bürokrasisi(Doktora)

  Türk Düşünce Hayatı(Doktora)