0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: sahban.yildirimer@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 71

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

  Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1991.

 • Araştırma Alanları

  İslam Hukuk Felsefesi

  İslam Bankacılığı - Katılım Bankacılığı

  Yargı Etiği

  İslam Ekonomisi

  İslam Mistisizmi

  Hukuk Tarihi

 • Eserler

  Yıldırımer Ş., "Hukuk Felsefesi Açısından Tabii Hukuk Teorisi ve İslam Hukuku" Ankamat Mat. Ankara 2014.

  Yıldırımer Ş., "Birlikte Yaşamak" Hece Yayınları, Ankara 2015.

  Yıldırımer Ş., "İslam Hukukunda Bazı Terminolojik Problemler" İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya 2015.

  Yıldırımer Ş., "Ahmet Cevdet Paşa ve Hukuçuluğu" Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Isparta 2015.

  Yıldırımer Ş., "Tabii Hukuk Teorisi Bağlamında Hukukun Etik Karakteri ve Etik Meriyeti" İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2015.

  Yıldırımer Ş., "Şâtıbî'nin Metodolojisinde Tasavvufun Fıkhi Temelleri", Kelam Araştırmaları Dergisi, Ankara 2013.

  Yıldırımer Ş., "Orhan Münir Çağıl'da Adalet İdesi ve Mistik Yaklaşımlar, Kelam Araştırmaları Dergisi, Ankara 2013.

  Yıldırımer Ş., "İslam Hukukunda Yargıç Etiği", e- Şarkiyat Dergisi, 2012.

  Yıldırımer Ş., "Mecelle'ye Yöneltilen Tenkitler ve Bu Tenkitlerin Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2012.

 • Sunumlar

  "Kur'an ve Sünnette Ümmet Bilinci Antalya 2015.

 • Dersler

  İslam Tasavvuf Felsefesi