0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: onur.unutulmaz@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 79

 • Doktora, University of Oxford, Antropoloji, 2014.

  Yüksek Lisans, University of Oxford, Göç Çalışmaları, 2009.

  Yüksek Lisans, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2007.

  Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2005.

  Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji, 2005.

 • Araştırma Alanları

  Göçmenlerin Entegrasyonu (Sosyal, Kültürel, Siyasal Entegrasyon Süreçleri; Entegrasyon Politikaları)

  Diasporalar ve Diaspora Politikaları

  Kimlik ve Kimlik Politikaları

  Spor Siyaseti, Sosyolojisi ve Antropolojisi

  İngiltere ve Avrupa’daki Türkiye Kökenli Göçmenler

 • Eserler

  Unutulmaz, O., Eroğlu, D. ve Sirkeci, İ. (Ed.) “Syrian Movers and Communities in Turkey: Representations and Integration”, Transnational Press London. 2017 (Derleme Kitap-İngilizce)

  Unutulmaz, O., Sirkeci, İ. vd. “Little Tukey in Great Britain”, Transnational Press London. 2016 (Kitap-İngilizce- ISBN: 978-1-910781-19-7)

  Unutulmaz, K.O. “Avrupa’da Çeşitliliğin Yönetimi ve Dini Azınlıkların Entegrasyonu”, Çoban, F. (der) “21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkiler” kitabında, Nobel Yayınları. 2016 (Kitap Bölümü)

  Unutulmaz, K.O. “Reproduction and Representation of Diasporic Identities in a Publicly-Owned-Private-Space: Kurdish and Turkish Ethnic Football in London” Unutulmaz, K.O., Sirkeci, İ., vd. “Little Turkey in Great Britain” kitabında, Transnational Press London. 2016 (Kitap Bölümü-İngilizce)

  Unutulmaz, K.O. “Ethnic Community Football in Integration Policy: Case of Turkish Football Leagues in London” in Yılmaz, R. vd. (Ed). “Current Approaches in Social Sciences” kitabında, Peter Lang Yayınları, Frankfurt. 2016 (Kitap Bölümü-İngilizce)

  Unutulmaz, K.O. “Integration of Immigrants through Football: the Case of Turkish-Speaking Communities in London” İçduygu, A. ve Göker, Z.G. (Ed.) “Rethinking Migration and Incorporation in the Context of Transnationalism and Neoliberalism” kitabında, The ISIS Press, Istanbul. 2014 (Kitap Bölümü-İngilizce)

  Unutulmaz, K.O. “Gündemdeki Kavram: ‘Göçmen Entegrasyonu’- Avrupadaki Gelişimi ve Britanya Örneği” Ihlamur, S. G. ve Şirin, A. (ed.) “Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar” kitabında, İletişim Yayınları, İstanbul. 2012 (Kitap Bölümü).

  Unutulmaz, K.O. Gönül Oğuz’un “EU Enlargement and Turkish Labour Migration” kitabının kritiği, Journal of Immigration, Asylum, and Nationality Law, Cilt: 28,Sayı: 1, p. 63 (Kitap Kritiği)

  Unutulmaz, K.O. “Digital Diaspora: Definition, Evaluation and Policy Recommendations”, Yeni Diplomasi tarafından yayınlanmıştır, online erişim adresi: http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/digital_diaspora_report_en 2012 (Araştırma Raporu)

 • Sunumlar

  “Integration Philosophy A La Turca: Defining and Adopting Integration Policies in Turkey”, IV. Turkish Migration Conference, University of Vienna, Avusturya. 12-15 Temmuz 2016.

  “Integration of Syrian Refugees in Turkey: Football as a Useful Channel and Medium?”, IV. Turkish Migration Conference, University of Vienna, Avusturya. 12-15 Temmuz 2016.

  “Sport in Immigrant Integration: International Examples and the Case of Syrians in Turkey”, ODTÜ Göç Semineri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 11 Mayıs 2016.

  “Uluslararası bir Sorun, Ulus-ötesi bir Çözüm?: Kıbrıs Sorunu ve Futbol”, Yedinci UİK Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, İzmir. 28 Nisan-1 Mayıs 2016.

  “Diasporic Identities in Ethnic Community Football: Case of Turkish and Kurdish Leagues in London”, III. Turkish Migration Conference, Charles University, Prag, Çek Cumhuriyeti. 25-27 Haziran 2015.

  “Diaspora Politics through Football: Turkish Cypriots in London, Community Football Leagues, and the Cyprus Conflict”, Jean Monnet Chair of Excellence Göç Seminerleri Serisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 25 Mayıs 2015.

  “Ethnic Community Football in Integration Policy: Case of Turkish Football Leagues in London”, VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research, İzmir. 5-7 Şubat 2015.

  “Dijital Diasporalar: Kavramlar, Potansiyel, Politikalar”, Dijital Diplomasi Sertifika Programı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. 14 Aralık 2013.

  “Göçmen Entegrasyon Politikaları Ülke Örnekleri: Britanya İncelemesi”, 6548 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Göç ve Entegrasyon Çalıştayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. 12 Aralık 2013.

  “Football and Immigrant Communities: Identities, Integration and Transnationalism in the Field of Turkish-Speaking Ethnic Football in London”, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Seminer Serisi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya. 20 Şubat 2013.

  “Football and Immigrant Communities: Identities, integration and Transnationalism”, Department of Anthropology Work in Progress Seminar, University of Oxford, UK. 9 Mayıs 2012.

  “Reaching Diaspora via Sports: London Turkish Community and Football”, IX. Turkish Political Association Graduate Conference, Okan Üniversitesi, İstanbul. 3 Aralık 2011.

  “Forming, Maintaining and Transmitting a Masculine Identity in the Diaspora via Amateur Football: Turkish-Speaking Communities in London”, Masculinity Studies Workshop, University of Warwick, Coventry, UK. 20 Eylül 2011.

  “Turkish-Speaking Immigrants in London and Football: Identity, Integration and Political Economy in the Field of Ethnic Football”, Panel Discussion: Social and Educational Integration of the Turkish Speaking Community in Britain, University of Cambridge, UK. 9 Mart 2011.

  “National Identity and Religion”, 3rd Transatlantic Forum on Migration and Integration, Izmir. 8 Temmuz 2010.

  “The Challenges of Emerging Multiculturalism in Turkey and the Governance Response”, Contemporary Turkish Studies Graduate Workshop, London School of Economics, UK. 7-8 Mart 2008.

  “The ‘New’ Multiculturalism in Turkey: Problems of Transformation into an Immigration Country and the Governance Response”, 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop, Harvard University, Cambridge, ABD. 7-8 Şubat 2008.

  “A New Focus in Migration Studies: International Retirement Migration and the Case of Turkey”, Graduate Migration Studies Seminar, Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford, UK. 4 Şubat 2008.

  “Unprepared Host: Governance of Unexpected Multiculturalism in Turkey”, Immigration, Minorities and Multiculturalism in Democracies, University of Montreal and Queen’s University, Montreal, Kanada. 24-27 Ekim 2007.

 • Dersler

  Migration, Immigrant Integration, and Politics of Multiculturalism (MA)

  Globalization and International Relations

  Social Science Research Methods

  Principles of Social Sciences I-II

  History of European Integration

  Introduction to Political Science

  Introduction to Sociology