0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: omer.demir@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 44 09

 • Doktora, Anadolu Üniversitesi, İktisat, 1993.

  Yüksek Lisans, ODTÜ, Kamu Yönetimi, 1990.

  Lisans, ODTÜ, Kamu Yönetimi Bölümü, 1988.

 • Araştırma Alanları

 • Eserler

  KİTAPLAR

  Demir, Ö., Akıl ve Çıkar: Davranışsal İktisat Açısından Rasyonel Olmanın Rasyonelliği, Sentez Yayınları: Bursa, 2013.

  Demir, Ö., Din Ekonomisi: İnanç, Zenginlik ve Mutluluk, Sentez Yayınları: Bursa, 2013.

  Demir, Ö., İktisat Metodolojisi, İkinci baskı, Sentez Yayınları: Bursa, 2013. (İlk baskı İz Yayıncılık, 1995).

  Demir, Ö., Bilim Felsefesi, Altıncı baskı, Sentez Yayınları: Bursa, 2014. (İlk baskı Ağaç Yayıncılık: İstanbul 1992).

  Demir, Ö., Küresel Rekabette Etkin Devlet: Türkiye için Etkin Bir Devlet Oluşturma İmkanı, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara, 2003.

  Demir, Ö., İktisat ve Ahlak, Liberte Yayınları, 2013. (İlk baskı Liberte Yayınları: Ankara, 2003).

  Demir, Ö., Toprak, M., Doğanlar, M., Dönek, E., Acar, M. ve Açıkgöz, Ö. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Serbest Piyasa Devriminin Serüveni, Siyasal Kitabevi Y.: Ankara, 2001.

  Demir, Ö., Devlet, Piyasa ve Rekabet: İktisatta Seçme Yazılar, (derleme), Değişim Kitabevi Yayınları: Sakarya, 2000.

  Demir, Ö., İslam, Sivil Toplum ve Piyasa Ekonomisi, (derleme), Liberte Yayınları: Ankara, 1999.

  Demir, Ö., Örsdemir, V., Her Yönüyle Kırıkkale “A Profile of Kırıkkale”, KİKTAV, Kırıkkale, 1997.

  Demir, Ö., Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları: Ankara, 1996.

  Demir, Ö., Acar, M., Sosyal Bilimler Sözlüğü, (İlk baskı, 1992, İlaveli altıncı baskı, Adres Yayınları: İstanbul, 2008).

  Demir, Ö., İktisatta Yöntem Tartışmaları, (derleme) Vadi Yayınları: Ankara, 1996.

  MAKALELER

  Demir, Ö., Toprak, M. Acar, M., “Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges”, Middle Eastern Studies, 40(6), 166-188. 2004.

  Demir, Ö., “Siyasete Yön Veren Rasyonel Cahil Seçmenler”, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, 1(1), 115-123. 2001.

  Demir, Ö., “İktisadi Krizin Zihniyet Arkaplanı”, Yeni Türkiye, 41, 770-774.

  Demir, Ö., Toprak M. “Özgürlük, Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme”, Liberal Düşünce, 7(25-26), 115-141, 2002.

  Demir, Ö., “Üniversitelerde Metodoloji Öğretimi” İktisat Dergisi, 384, 47-50. 1999.

  Demir, Ö., “Sosyal Bilimcilerin Sosyal Kimlik Sorunları”, Ekopol, 3, 71-73. 1999.

  Demir, Ö., “Ahlaki Beşeri Sermaye” Yeni Türkiye, 4, 23-24, 3325-29. 1998.

  Demir, Ö., “Bilgi Toplumunda İktisat: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İktisadı” Yeni Türkiye, 4 (20), 1018-1033. 1998.

  Demir, Ö., “Piyasa Ekonomisinde İşlem Maliyetini Düşüren Kurumlar Olarak Hukuk, Ahlak, ve Din”, Liberal Düşünce, 10-11, 98-105. 1998. Tekrar basım, Ömer Demir (der.) İslam, Sivil Toplum ve Piyasa Ekonomisi, Liberte Yayınları: Ankara, 55-71. 1999.

  Demir, Ö., “İktisat ve Yöntem”, İktisat Dergisi, 365, 43-46. 1997.

  Demir, Ö., “Normatif Methodology of Positive Economics”, METU Development Studies, 23(2), 215-32. 1996.

  Demir, Ö., “Schumpeter: Hayatı, Eserleri ve Katkıları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 1996.

  Demir, Ö., "Gelenekselden Moderne Paradigmal Bir Geçiş: Rönesans Dönüşümü”, 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 219-35. 1996. Yeniden basım, Ömer Demir (der.) İktisatta Yöntem Tartışmaları, Vadi Yayınları: Ankara, 86-104. 1996.

  Demir, Ö., “Değişik Bir Mal Değişik Bir Piyasa: Haber ve Haber Piyasası” 9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (2), 1996. Yeniden basım, Ömer Demir (der.) İktisatta Yöntem Tartışmaları, Vadi Yayınları: Ankara, 74-85. 1996.

  Demir, Ö., “Kalkınma ve Demokrasi”, Türkiye Günlüğü, 32, 103-109. 1993.

  Demir, Ö. “Pozitif- Normatif Ayrımının Sosyal İşlevi ve Pozitif İktisat” Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1/2), 97-107. 1992. Yeniden basım, Ömer Demir (der.) İktisatta Yöntem Tartışmaları, Vadi Yayınları: Ankara, 37-50. 1996.

  ÇEVİRİLER

  Demir, Ö., “Popper’ı Netleştirmek” B.J. Caldwell, (Cladwell, ( Clarifaying Popper, Journal of Economic Literature XXIX cilt (Mart 1991). 1-33. İçinde Ömer Demir (der.). İktisatta Yöntem Tartışmaları, Vadi Yayınları: Ankara, 189-246. 1996.

  Demir, Ö., “Evrensel Bilim Olarak İktisat”, R. Heilbroner, (Economics As Universal Science, Social Research, 58(2), 557-474). İçinde Ömer Demir (der.) İktisatta Yöntem Tartışmaları, Vadi Yayınları: Ankara, 160-178. 1996.

  Demir, Ö., Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, (The Idea of Social Science and its Relation to Philosophy) (Peter Winch’den çeviri), Vadi Yayınları: Ankara, 1994.

  Demir, Ö., "İktisadi Değişim Sürecini Anlamak", (Understanding of Economic Change, Douglas North), Liberal Düşünce, Yaz 2000.

 • Sunumlar

 • Dersler

  İktisadi Düşüncenin Evrimi (Yüksek Lisans)

  İktisat Teorisinde Yeni Tartışmalar (Yüksek Lisans)

  İktisada Giriş (Lisans)

  Mikro İktisat (Lisans)

  Makro İktisat (Lisans)

  İktisadi Düşünceler Tarihi (Lisans)

  İktisatta Yöntem (Lisans)

  Dünya Ekonomisi (Lisans)

  Mesleki İngilizce (Lisans)