1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: neslihan.demirkol@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 56

 • Doktora, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebı̇yatı, 2015.

  Y.Lisans, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, Bilkent Üniversitesi, 2006.

  Lisans, Bilkent Üniversitesi, Mütercimlik- Tercümanlık, 2003.

 • Araştırma Alanları

  Edebiyat Tarihi Yazımı

  Çeviri Kuramları

  Edebiyat Kuramları

  Çeviri Tarihi

  Entelektüel Tarih

  Kültür Politikaları

  Kültürlerarası Diyalog

  19. yy Osmanlı Edebiyatı

 • Eserler

  Demirkol, N. ve Mehmet Kalpaklı. “Eternal Narratives of the Silk Road: The Thousand and One Nights from Samarkand to Istanbul”. Bulletin of IICAS 19 (2014): 81-97.

  Demirkol, N., “12. Yüzyıldan Güncel Tavsiyeler: Tuhfetü’l-Müteehhilîn: Evlilik Armağanı”, Amargi 36 (Bahar 2015): 125-128.

  Demirkol, N., “Gathering Around a Table: Meals and Cuisine as a Means of Interculturality”, Workshop Proceedings: “Sharing the Same Taste” The Turkish and Romanian Common Traditional Cuisine, UNESCO, Ankara, 2013: 23-30.

  Demirkol, N. (çev.), Leslie Peirce, “İnsan Kaçırmanın Namuslu ve Namussuz Halleri: Osmanlı Dünyasında Hükümdar, Eşkıyalar ve Kahramanlar”, Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi 34 (2012): 41-60.

  Demirkol, N., “Çeviride Sadakatin Yeni Tanımları: Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream’i için Can Yücel’in Bahar Noktası Bir İhtimal Midir?”, Kebikeç 32 (2011), 187-237.

  Demirkol, N., “Hüsn ü Aşk’ta Hüsn’ün Âşık Rolünün İmkânsızlığı Üzerine”, Journal of Turkish Studies, 35 (2011): 193-204.

  Demirkol, N. (haz.), Wells, H. G., Küçük Savaşlar, Çev. Abdullah Turhal, Ankara: Altar Maket, 2011.

  Nemirkol, N. ve Mehmet Kalpaklı (haz.), Halide Edip Adıvar, Sevda Sokağı Komedyası, İstanbul: Can Yayınları, 2011.

  Demirkol, N. ve Mehmet Kalpaklı (haz.), Binbir Gece’ye Bakışlar, İstanbul: Turkuaz Yayınları, 2010.

  Demirkol, N., Mehmet Kalpaklı vd.(haz.), Sharing the Same Taste: The Turkish and Macedonian Common Traditional Cuisine Workshop Proceedings, UNESCO: Ankara, 2010.

  Demirkol, N., “The Role of Women in the Interaction and Transfer Between the Turkish and Macedonian Cuisine Culture”, Sharing the Same Taste: The Turkish and Macedonian Common Traditional Cuisine Workshop Proceedings, UNESCO, Ankara, 2010: 74-78.

  Demirkol, N., “The Role of Gender in the Performances of Traditional Music”. The Existing Musical Forms and Traditional Cultures of the Peoples of the Border Regions of Turkey and Bulgaria Workshop Proceedings, UNESCO, Ankara, 2010: 43-49

  Demirkol, N. ve Mehmet Kalpaklı (haz.), Halide Edip Adıvar, Tatarcık, İstanbul: Can Yayınları, 2009.

  Demirkol, N. (haz.), W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri, çev. Sedef Özge, İstanbul: Yayınodası Yayınları, 2008.

  Demirkol, N. (çev.), Alexander H. de Groot, “Hollanda Basınında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli Hareketi: 1919-1923”, Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi 25, (2008): 183-209.

  Demirkol, N. (çev.), Georges Perec, “Sopranolarda (Cantatrix sopranica L) Domates Mevzulu Bir Organizasyonun Deneysel Olarak İspatı”, Monokl 2 (Şubat 2007).

  Demirkol, N. (haz.), Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, çev. Arzu Oyacıoğlu, İstanbul: Yayınodası Yayınları, 2007.

  Demirkol, N., “‘Sadakate Esir Edilenler’: Çevirmenler”, Birgün Kitap 27 (2006).

  Demirkol, N., “ ‘Yeni Köy’e ‘Eski Adet’: Masal Anlatan Dizi Ekmek Teknesi”, Milli Folklor, 67 (2005), 5-9.

  Demirkol, N., “Karşıt-Kahramanlı Karşıt-Epik Bir Anlatı: Pusula Kıtalar Atlası”, Milli Folklor, 67 (2005), 120-125.

  Demirkol, N., “Romantik ve Ulusçu Halkbilimi Anlayışının Tipik Bir Temsilcisi: Ordu İli Halkevi Dergisi”, Milli Folklor, 63 (2004), 17-22.

 • Sunumlar

  Demirkol, N., “Translation in the Ottoman Literary System in the 19th Century and A Movement Towards Creating A New Literary Canon”, III. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 2014.

  Demirkol, N., “Rüya mı, Gerçek mi? Kaya Sultan ve Melek Ahmed Paşa’nın Aşkında Rüyaların İşlevi”, Evliya Çelebi'nin Balkanları Kongresi, Makedonya, 2012.

  Demirkol, N., “Müşfik’i kim anlattı?: Troya’da Ölüm Vardı’da Anlatıcılar”, Bilge Karasu’yu Okumak, Mimar Sinan Üniversitesi, 2011.

  Demirkol, N., “Müşfik’in Öyküsü olarak Troya’da Ölüm Vardı”, Altı Ay Bir Güz Bilge Karasu Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, 2010.

  Demirkol, N., “Gender and Identity of Woman in Tuhaf Bir Kadın (A Strange Woman) by Leylâ Erbil and Two Women in One by Nawal El-Saadaw”, Third International Postgraduate Symposium, İrlanda, 2010.

  Demirkol, N., “Dünyada İpek Yolu ile İlgili Çalışmalar, Projeler”, IICAS İpek Yolu Koridorunda Kültürel Miras Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 10 Ekim 2010.

  Demirkol, N., “Atala: Dikkate Alınmamış Bir ‘İlk’”, “Edebiyatçı Gözüyle” I. Edebiyat Öğrencileri Konferansı, Doğuş Üniversitesi, 16-17 Haziran 2005.

 • Dersler