0 asbü-background-image

Translations:

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Turan Güneş Bulvarı 648. Cadde 651. Sokak no: 4 Oran/ANKARA
E-Mail: nasuh.uslu@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 51

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 1988.

  Yüksek Lisans, Birmingham Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 1990.

  Doktora, Durham Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları, 1994.

 • Türk Dış Politikası

  Kıbrıs sorunu

  Türk-Amerikan ilişkileri

 • Uslu, N., “The Cooperation Amid Problems: Turkish-American Relations in the 1980s”, Turkish Yearbook of International Relations, 27, 13-30, 1997.

  Uslu, N., “The Factors Affecting Turkey’s Relationship With the United States in the Post-Cold War Period”, Turkish Yearbook of International Relations, 31 (2), 183-225, 2000.

  Uslu, N., “The Russian, Caucasian and Central Asian Aspects of Turkish Foreign Policy”, Alternatives, 2 (3-4), 2003.

  Uslu, N.; Dalmış, İ.; Aydın, E. ve Toprak, M., “The Turkish People's Perception of the United States in the Context of the Iraqi Question”, MERIA, 9 (3), 75-107, 2005.

  Uslu, N., “The EU Attitude Towards the Cyprus Issue”, Journal of Modern Science, 1, 24-33, 2008. Toprak, M. ve Uslu, N., “The Headscarf Controversy in Turkey”, Journal of Economic and Social Research, 11 (1), 43-67, 2009. Toprak, M.; Uslu, N. ve King, J. D., “Transformation of Turkish Politics: Socio-Political, Economic and Ethnic Peculiarities“, bilig, 50, 199-232, 2009. Çaha, Ö.; Toprak, M. ve Uslu, N., “Religion and Ethnicity in the Construction of Official Ideology in Republican Turkey”, The Muslim World, 100, 33-44, 2010.

  Uslu, N., “Türkiye’nin Yeni Orta Doğu Yaklaşımı”, bilig, 52, 147-180, 2010. Toprak, M.; Uslu, N. ve Yılmaz, M., “Public Perceptions of Radical Islam: Democratic Consolidation vs. Secular Fundamentalism”, Journal of Third World Studies, 28 (1), 203-230, 2011.

  Uslu, N., Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Period, New York: Nova Publishers, 2004.

  Uslu, N., The Turkish-American Relationship Between 1947 and 2003: the History of a Distinctive Alliance, New York: Nova Publishers, 2003.

  Uslu, N., The Cyprus Question as an Issue of Turkish Foreign Policy and Turkish American Relations 1959-2003, New York: Nova Publishers, 2003.

  Uslu, N., “The Cyprus Question Between 1974 and 2004 and its Relation to Turkish Foreign Policy” içinde, Bal, İdris (der.), Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era, New York: BrownWalker Press, 2004. Bulut, M. ve Uslu, N. (der.), Middle East in Transition, Ankara: Adam Press, 2010.

  Uslu, N., “Turkey’s New Middle Eastern Approach” içinde, Bulut, M. ve Uslu, N. (der.), Middle East in Transition, Ankara: Adam Press, 2010.

  Uslu, N., Türk-Amerikan İlişkilerinde Kıbrıs, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2000.

  Uslu, N., Türk-Amerikan İlişkileri, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2000.

  Uslu, N., Türk Dış Politikası Yol Ayırımında: Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Sorunlar, Yeni Arayışlar, Yeni İmkanlar, İstanbul: Anka Yayınları, 2006.

  Uslu, N., “Kıbrıs Sorunu”, içinde Bal, İ. (der.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul: Alfa, 262-301, 2001.

  Uslu, N., “Kıbrıs Sorunu ve ABD”, içinde Ülger, İ. K. ve Efegil, E. (der.), Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi, Ankara: HD Yayıncılık, 147-184, 2001.

  Uslu, N., “Türk Tarafı Açısından Kıbrıs Sorununun Boyutları”, içinde Çalış, Ş. H. et al. (der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi, Güvenlik, Ankara: Liberte, 213-242, 2001.

  Uslu, N., “1980'lerden Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerinin Genel Seyri ve Temel Boyutları”, içinde Göksu, T. et al., 1980-2003 Türkiye’nin Dış, Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Ankara: Siyasal Kitabevi, 183-217, 2003.

  Uslu, N., “The EU’s Capability of Being a Global Actor: Example of the Cyprus Question” içinde, Özdemir, H. ve Canatan, B. (der.), Future of European Union: Integration, Enlargement and Transatlantic Relations, Ankara: Mina Ajans, 109-131, 2007.

  Uslu, N., “1960-1980 Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri”, içinde Çakmak, H. (der.), Türk Dış Politikası 1919-1980, Ankara: Barış Platin Yayınları, 2008.

  Uslu, N., “1965-70 Dönemi Dış Politika”, içinde Çaylak, A. et. al (der.), Osmanlıdan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politika Tarihi, Ankara: Savaş Yayınevi, 461-488, 2009.

  Uslu, N., “Orta Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği ve Örgütlenme Çabaları”, içinde Arı, T. (der.), Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, Bursa: MKM Yayıncılık, 2010.

  Uslu, N., “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2009”, içinde Duran, B.; İnat, K. ve Ataman, M. (der.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, Ankara: Seta Yayınları, 2011.

  Uslu, N., “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası 2010”, içinde Duran, B.; İnat, K. ve Özcan, M. (der.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, Ankara: Seta Yayınları, 2011.

  Uslu, N., “ABD’nin Orta Doğu Politikası”, içinde Gözen, R. (der.), Amerikan Dış Politikası, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2012.

  Uslu, N., “Türk Dış Politikasında Uyduluk İddiaları Dönemi”, Yeni Türkiye, 4 (23-24), 1469-1485, 1998.

  Uslu, N., “Türk Tarafı Açısından Kıbrıs Sorununun Boyutları”, Liberal Düşünce, 4 (13), 121-137, 1999.

  Uslu, N., “Körfez Savaşı ve Amerika’nın Politikaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54 (3), 165-199, 1999.

  Uslu, N., “Osmanlı Devleti Yıkılırken İngilizlerin Takındıkları Tavır”, Yeni Türkiye, 6 (31), 361-372, 2000.

  Uslu, N., “1947’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerinin Genel Portresi”, Avrasya Dosyası, , 6 (2), 203-232, 2000.

  Uslu, N., “The Fate of the World Order after the First World War”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Business), 2 (1), 146-160, 2001.

  Uslu, N., “Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler”, Yeni Türkiye, Türkler, 17, 269-281, 2002.

  Uslu, N., “Some Actors and Factors Affecting Turkey’s Central Asian and Caucasus Policies”, Yeni Türkiye, Turks, 5, 416-429, 2002.

  Uslu, N., “ABD ve Avrupa Birliği Bağlamında Türk Dış Politikasının Yönü ve Niteliği”, Kök Araştırmalar, 5 (1), 157-179, 2003. Bağcı, H. ve Uslu, N., “Türk Tarafı Açısından Son Dönem Kıbrıs Gelişmeleri ve Aktörlerin Tavrı”, Avrasya Dosyası, 10, 71-104, 2004.

  Uslu, N., “ABD’nin Temel Tehdit Kaynağını Kurutma ve Hegemonya Kurma Adına Orta Doğuya Yönelmesi”, Doğu Batı, 10 (42), 127-153, 2007.

  Uslu, N., “Avrupa Birliği Kıbrıs Sorununa Çözüm Getirebilir mi?”, Avrasya Etüdleri, 14 (34), 35-60, 2008. Çakır, M. F. ve Uslu, N., “Menderes Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri”, Demokrasi Platformu, 5 (18), 117-150, 2009.

  Uslu, N., “Kıbrıs’ın Bütünleştirilmesinde AB’nin Olası Rolü ve Açmazlar”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 6 (22), 1-22, 2010.

  Uslu, N., “Searching a Beneficial Way Out from the Deadlock of Non-Solution: The Cyprus Problem and Turkish Foreign Policy”, Perceptions, 15, 79-112, 2010.

  Uslu, N., “Political Perceptions of Turkey’s Radical Movements and the Turkish Military”, Bilim Yolu, 1 (1), 235-256, 1998. Yerlikaya, İ. ve Uslu, N., “Reports of Vakit (1875-1884) on the European States”, Bilim Yolu, 1 (1), 117-130, 1998.

  Uslu, N., “The Anglo-Turkish Relations 1919-1923”, Bilim Yolu, 2 (2), 287-301, 1999.

 • Uslu, N., “Truman Doktrininin Ortaya Çıkışında Türkiye’nin Rolü”, Uluslararası İlişkiler Bölümleri Birinci Ulusal Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 18-20 Nisan 1996.

  Uslu, N., “Bir Soğuk Savaş İttifakının Geçirdiği Evreler: 1947’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkilerinin Genel Portresi”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 17-19 Kasım 1999.

  Uslu, N., “The Factors Affecting Turkey’s Relationship With the United States in the Post-Cold War Period”, 200 Years of Turkish-American Relations, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 6-8 Kasım 2000.

  Uslu, N., “The EU’s Cability of Being a Global Actor: Example of the Cyprus Question”, The Third International Conference of European Universities, Future of European Union: Integration, Enlargement, and Transatlantic Relations, Kırıkkale Üniversitesi, 3-4 Mayıs 2007.

  Uslu, N., “The EU Attitude Towards the Cyprus Issue”, the International Conference of European Universities, Administration of Security in Europe, Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy, Jozefow, Polonya, 16 Mayıs 2007.

  Uslu, N., “US Attitudes Toward Muslims, Islam and Democratisation of the Middle East in the Post-September 11 Attacks”, 5th Eupra General Conference, “Challenges of Peace and Democracy in Europe”, Sakarya Üniversitesi, 21-24 Ağustos 2007.

  Uslu, N., “Turkey’s New Middle Eastern Approach”, Syrian-Turkish Relations, Syrian International Academy (SIA), Şam, Suriye, 2-3 Mayıs 2009. Gözen, R. ve Uslu, Nasuh: “The impact of new Turksih Foreign Policy in Caucasus and Central Asia”, Improving Relations Among Turkey, Caucasus and Central Asia Through Cooperation in Trade and Energy and Cultural Entegration, Azerbaycan Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan, 20-21 Mayıs 2010.

 • Uluslararası İlişkiler Teorisi

  Türk-Amerikan İlişkileri

  Türk Dış Politikası

  Dünya Politikasında Merkezi Asya

  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

  Uluslararası Güncel Sorunlar

  Kıbrıs Sorunu

  Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Politikası

  Diplomatik İngilizce