1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: nagihan.gur@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 58

 • Doktora, Balıkesir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2014.

  Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, 2009.

  Lisans (Çift Anadal), İstanbul Üniversitesi, Fars Dili ve Edebiyatı , 2007.

  Lisans, İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2006.

 • Araştırma Alanları

  Osmanlı Edebiyatı

  Fars Edebiyatı

  Osmanlı Sosyal ve Kültürel Hayatı

  Takriz (Takdim/Sunuş) Geleneği

  Osmanlı Biyografi Geleneği

  Osmanlı Dönemi Fal Metinleri ve Fal Kültürü

  Osmanlı Paleografyası

 • Eserler

  Kitaplar

  Gür, N. (Haz.) Tûtînâme. İstanbul: Kapı Yayınları, 2014.

  Makaleler

  Gür, N. “Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldıznâme, Falnâme ve Tâlinâme Metinleri”. Milli Folklor 96, 202-215, 2012.

  Gür, N. “Klâsik Metinlerin Nazar Duaları: Takrîzler ve Yenipazarlı Vâlî’ye Yazılan Takrîzler Üzerine”. Ömür Ceylan (ed.), III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK) Bildiriler,16, 1273-1279, 2012.

  Gür, N. “Osmanlı Divan Şiirinin Göçmen Kuşları”. Ali Duymaz (ed.), Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, s. 430-440, 2012.

  Gür, N. “Midhat Efendi’ye Göre Peder Olma Sanatı”. Türk Edebiyatı 470, Ölümünün 100. Yılında Ahmet Midhat Efendi Özel Sayısı , 62-65, 2012.

  Gür, N. “Osmanlı Edebiyatında Eleştiri ve Latîfî’nin Tezkiretü’ş-şu’arâ’sı”. Journal of Turkish Studies 34/II (Festschrift in honor of Walter G. Andrews), 78-89, 2010.

  Gür, N. “Sosyal Haydut’ Düzleminden ‘Halk Kahramanı’ Statüsüne Bir Yükselişi: Köroğlu ve Sergüzeşti”. Milli Folklor 79, 45-49, 2008.

  Gür, N. “Sanal Anlatıda Eksik Kılınmış Bir Portre: Temel ve Hikâyesi”. Milli Folklor 75, 91-95, 2007.

  Gür, N. “Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinde Şiir ve Şaire Dair Değerlendirmeler”. Doğu Edebiyatı, 4, 91-94, 2008.

  Diğer Yayınlar

  Gür, N. “Dilsel Estetikten Şiirsel Görselliğe: Osmanlı’nın Görsel Şiirleri”. Türkiyat Mecmuâsı 22(2), 191-192, 2012.

  Gür, N. “Fatma Aliye ve Osmanlı’da Kadın”. Kanat, 29, 11, 2008.

  Gür, N. “Öznel Bir Edebiyat Tasarımı İçinde Yayımcının Yeri” Göçeri, 1, 19-21, 2008.

  Gür, N. “Folluk Kurma Sanatında Ana, Baba, Evlat ve Ahmet Midhat”. Göçeri, 3, 20-25 2008.

  Gür, N. “Yazınla Var Olan Bir Yaşam”. Hürriyet Gösteri, 288, 94-96, 2007.

  Ansiklopedi Maddeleri

  Gür, N. “Latîfî (Abdüllatîf Çelebi)” Maddesi, Encyclopaedia of the World of Islam, Tahran. (yayım aşamasında)

  Gür, N. “Fâlnâme (Ottoman)” Maddesi, Encyclopaedia of Islam, 3rd edition, Brill. (yayım aşamasında)

  Çeviri

  Gür, N. (Farsçadan Türkçeye Çev.) Bolotnikov, A., “Cemalzâde ve Yekî Bûd Yekî Nabûd”, Doğu Edebiyatı 3(5), 45-48, 2010.

 • Sunumlar

  “Klasik Türk Edebiyatında Takriz”, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 22 Kasım 2014.

  “Sanatı Sanatla İhya Etme: Osmanlı Yönetici Elit Kesiminin Elitleşme Çabası ve Takriz Yazını. ” CIEPO-21 (The Comite International des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes), Budapeşte (Macaristan), 7 - 11 Ekim 2014.

  “Prescient Manuscripts: Fortune-telling texts in Ottoman Culture”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, 17 Eylül 2014.

  “Hurâfeden Kültüre: Osmanlı’da Fal Geleneği". Kahve Bahane Toplantısı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Erdal İnönü Seminer Salonu, İstanbul, 26 Aralık 2012.

  “Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı Araştırmalarına Genel Bir Bakış" İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Yaz Okulu Seminer Programı, Musul Üniversitesi ve Bakü Slavyan Üniversitesi Öğrencilerinin katılımıyla, İstanbul, 5 Temmuz 2012.

  “Osmanlı Tezkirelerinde Eleştiri ve Poetika” İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Yaz Okulu Seminer Programı, Bakü Slavyan Üniversitesi Öğrencilerinin Katılımıyla, İstanbul, 28 Temmuz 2010.

  “Klâsik Metinlerin Nazar Duaları: Takrîzler ve Yenipazarlı Vâlî’ye Yazılan Takrîzler Üzerine”. III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK) İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 20-22 Eylül 2010.

  “Osmanlı Divan Şiirinin Göçmen Kuşları”. Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 28-29-30 Mayıs 2010.

 • Dersler