1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: erol.kahveci@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 95

 • Doktora, Temple University, Stratejik Yönetim, 2007.

  Yüksek Lisans, Drexel University, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Finansal Yönetim, 1997.

  Lisans, Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 1992.

 • Araştırma Alanları

  Uluslararası Ortak Girişimler

  Stratejik Planların Oluşturulması ve Uygulanması

  Stratejik Kontrol Mekanizmaları

  İnovasyon

  KOBİ’lerde Ürün Yeniliği

  Yeni Ürün Geliştirme Ekipleri

 • Eserler

  Colak, M. "The Impact of Environmental Uncertainty on International Joint Venture Performance: The Mediating Role of International Joint Venture Adaptation", Journal for Global Business Advancement, 9 (3), 2016.

  Colak, M., Zafar. H., & Dayan, M. "Some Antecedents, Moderators, and Consequences of Market Orientation in International Joint Ventures", Journal for Global Business Advancement, 8 (4), 2015.

  Elbanna, S., Thanos, I.C., & Colak, M. "An Exploratory Study of The Determinants of The Quality of Strategic Decision Implementation in Turkish Industrial Firms", Journal of General Management, 40 (2), 2014.

  Dayan, M., Di Benedetto, C.A., & Colak, M. "Managerial Trust in New Product Development Projects: Its Antecedents and Consequences", R&D Management, 39 (1), 2009.

  Dayan, M. & Colak, M. "The Role of Procedural Justice in the New Product Development Process", European Journal of Innovation Management, 11 (2), 2008.

  Colak, M. & Erdost, H.E. "Organizational Justice: A Review of The Literature and Some Suggestions for Future Research", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 2004.

  Erdost, H.E. & Colak, M. "Örgüt İçi ‘Sorun Bildirme’ Konusuna Kültürlerarası Bakış: Türkiye - ABD Örneği", Verimlilik Dergisi, 2, 2004.

 • Sunumlar

  "Team Level Antecedents of Project Planning Mode and Its Project Level Consequences: Evidence from the Arab Middle East", European Academy of Management (EURAM) 2016 Conference, (Paris, France), June 1-4, 2016.

  "The Impact of Environmental Uncertainty on IJV Performance: Mediating Role of IJV Adaptation", 11th Annual World Congress of Academy for Global Business Advancement, (New Delhi, India), November 20-23, 2014.

  "Some Antecedents, Moderators, and Consequences of Market Orientation in International Joint Ventures", 11th Annual World Congress of Academy for Global Business Advancement, (New Delhi, India), November 20-23, 2014.

  "Do The Interpartner Cultural Distance, Contract Coverage, and Environmental Munificence Matter for The Adaptation and Performance of International Joint Ventures?" Eastern Academy of Management – International Division (EAM-I) Conference, (Seville, Spain), June 23-27, 2013.

  "Determinants of The Quality of Strategic Decision Implementation: An Empirical Investigation", Strategic Management Society Special Conference, (Glasgow, Scotland), June 20-22, 2013.

  "An Organizational Adaptation Perspective of IJV Performance", Eastern Academy of Management – International Division (EAM-I) Conference, (Bangalore, India), June 26-30, 2011.

  "Inter-partner Trust, IJV Contract Structure, IJV Autonomy, and Environmental Variables as the Determinants of Organizational Adaptation of International Joint Ventures: Evidence from Turkey", British Academy of Management (BAM) Annual Conference, (Sheffield, UK), September 14-16, 2010.

  "Design of Strategic Controls in Dynamic Environments", Eastern Academy of Management (EAM) Annual Conference, (Saratoga Springs, NY, USA.), May 10-13, 2006.

  "International Joint Venture Performance: A Key Mediating Variable Model Approach", Eastern Academy of Management (EAM) Annual Conference, (Springfield, MA, USA), May 11-14, 2005.

  "Erosion of Power: A Destiny For Multinational Corporations?", Academy of Management (AOM) Annual Conference, (Washington, D.C., USA), August 3-8, 2001.

  "A Reexamination of Obsolescing Bargaining Theory", Academy of International Business (AIB) - Southern Chapter Annual Conference, (Orlando, FL, USA), November 9-10 2000.

  "A Reexamination of The Impact of Insider Ownership and Capital Structure on Firm Performance: The Role of Organizational Context", Southwestern Academy of Management Annual Meeting Conference, (San Antonio, TX, USA), March 15-18, 2000

  "Differences in Managerial Values Between U.S. and Chinese Managers", Southwestern Academy of Management Annual Meeting Conference, (San Antonio, TX, USA), March 15-18, 2000.

  "The Effects of International Environments on The Knowledge Diffusion in MNCs", Southern Management Association Annual Meeting Conference, (Orlando, FL., USA.), November 7-11, 2000.

 • Dersler

  Dinamik Çevrelerde Stratejik Yönetim (Yüksek Lisans)

  Uluslararası İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans)

  Örgütsel Mükemmellik Modelleri (Yüksek Lisans)

  Stratejik Planlama (Sertifika Programı)

  Stratejik Yönetim (Lisans ve Sertifika Programı)

  İşletme Politikası (Lisans)

  Global Stratejik Yönetim (Lisans)

  İnsan Kaynakları Yönetimi (Lisans)

  Araştırma Yöntemleri (Lisans)

  Yönetimin Temelleri (Lisans)

  İşletme Problemlerinde Yazılım Uygulamaları (Lisans)