0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: mustafa.cevik@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • Post doktora, Oxford Üniversitesi, 2011.

  Doktora, Ankara Üniversitesi, 2003.

  Y. Lisans, Harran Üniversitesi, 1997.

  Lisans, Marmara Üniversitesi, 1991.

 • Araştırma Alanları

 • Eserler

  Çevik, M., David Hume’un Bilgi Kuramı, İlahiyat yayınevi, Ankara 2005.

  Çevik, M., David Hume ve Din Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2006

  Çevik, M., Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu (Editörlük), Adıyaman 2009.

  Çevik, M., Mevlana’da Aşk ve Varoluş, İnsan Yayınları, İstanbul 2014. (Türkiye Yazarlar Birliği 2014 Yılı, Yılın Araştırma Ödülü)

  Çevik, M., Tarih Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara 2014.

  Çevik, M., Müslüman-ca Demokrasi-Bir Adalet Teorisi-, Mana yayıncılık, İstanbul 2015.

  Çevik, M., Felsefe Bayiliği, Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği, C Planı Yayıncılık, İstanbul 2015.

  Kitap Bölümleri

  Çevik, M., Türkiye’de Felsefe I. Felsefe Çalıştayı, Ed. Rahmi Karakuş, Sakarya 2009.

  Çevik, M., Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, “Platon’un Gorgias’ında ‘Technê’ Hakkında Düşünceler ve Günümüz İçin Anlamı” Bölüm Yazarlığı (Dr. Eriko Ogden ile birlikte) Yayın Yılı: 2011, Yayınevi: Doğu Batı Yayınları Editor: Yavuz Kılıç, ISBN:978-975-8717-75-0

  Çevik, M., Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi,Bölüm Yazarlığı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ed. Taşkıner Ketenci-C. Mesut Tosun, Ankara- 2014. 6.1.3 Çeviri-Sadeleştirme

  Çevik, M., Tasavvufun On Esası, Necmuddin Kübra ve İ. Hakkı Bursevi’den Çeviri, Bedir Yayınları, İstanbul 1991.

  Çevik, M., Dinin İnanç İlkeleri (El-İbane An Usul Ed-Diyane) Ebul Hasan El-Eş’ari, İlahiyat Yayınları, Ankara-2005.

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler:

  Çevik, M., Farabi’s Utopia and It’s Eschatological Relations, Journal Of Islamic Research, Vol:3 No:2 December 2010.

  Çevik, M., David Hume’da Mucize ve Nedensellik, Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2012, vol:2 No:4.

  Çevik, M., First Cause in Hume’s Philosophy, Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2013, vol:3 No:5.

  Çevik, M., God and Gender in Islam, Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2013, vol:3 No:6.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Makaleler:

  Çevik, M., David Hume’da Kötülük Sorunu, Dini Araştırmalar, sayı 16, (2003).

  Çevik, M., Global Köyde Dinlerin Sonu Mu?, Dini Araştırmalar, sayı 17, (2004).

  Çevik, M., Eş’ari’nin el-İbanesinde Antropomorfik Unsurlar, Sakarya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, (2004)

  Çevik, M., Bir Ateizm Ahlâkının İmkânı Üzerine, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8 Sayı 1 Ocak - Haziran 2008, s. 91-102.

  Çevik, M., Kutsal’ın Anlam Alanı, Yüzüncü Yıl Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2007, Sayı 13, Bahar.

  Çevik, M., Rume’s Tolerance Between Pluralism and Exclusivism, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2010.

  Çevik, M., Felsefede Perspektivizmin Zorunluluğu Üzerine, Anemon Dergisi, Cilt:1 Sayı:2, 2013 Aralık.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Kitap Tanıtımı: Çevik, Mustafa, Azınlık Ve Yabancı Okulları, Türk Toplumuna Etkisi Dr. Halit Ertuğrul, Nesil Bas. Yay., İstanbul 1998. 335 s. (ISBN 975-7055-35-2) kitabının tanıtımı ve eleştirisi Değerler Eğitimi Dergisi, sayı 4.

  Diğer Dergilerde Makaleler:

  Çevik, M., MEB’in Yeni Eğitim Felsefesi: Constructivism, Eğitime Bakış: Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, 2005, s. 52-53.

  Çevik, M., “Gömlek Biçilemeyen Düşünür: Samsatlı Lucianus,” Beyaz Gemi dergisi, Aralık 2008 Sayısı.

  Çevik, M., “Edebiyat Bir Felsefe Midir?”, Bizim Külliye dergisi, Elazığ, Kasım 2010.

 • Sunumlar

  Çevik, M., İnsan Hakları ve İslam, (konferans), Adıyaman Rekabet Kurumu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 06 Kasım 2014.

  Çevik, M., Bilmek, (konferans), Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman, 15 Kasım 2012.

  Çevik, M., İnsan Eğitilebilir mi? (konferans,)Adıyaman Ün. Eğitim Fakültesi Vehbi Koç Salonu 4 Kasım 2011.

  Çevik, M., (Dr. Eriko Ogden ile birlikte), Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Doğu Batı yayınları, 2011.

  Çevik, M., “Türkiye’de Felsefe Algısı”, Eski Doğudan Yeni Doğuya Paneli, Düzenleyen: Gökkuşağı Derneği Adıyaman, Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonu, 11 Nisan 2010.

  Çevik, M., Felsefe Toplantıları 3, “Felsefenin Bilime ve Kalkınmaya Etkisi”, Çağrılı konuşmacı, Yakın Doğu Üniversitesi, Rumi Enstitüsü, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3, KKTC, 7 Nisan 2010.

  Çevik, M., “Felsefede Yerellik Mümkün Müdür?”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Toplantısı, İstanbul, 17-19 Mart 2010.

  Çevik, M., “Samsatlı Lucianus’un Yaşamı ve Felsefi Kişiliği,” Samsat Kaymakamlığı, Samsat Cumhuriyet Konferans Salonu, 22 Ocak 2009.

  Çevik, M.,Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen “Türkeye’de Felsefe” konulu çalıştay, 3-4 Mayıs 2008. Sakarya –Karasu

  Çevik, M., Doğu Konferansı Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 22-25 Şubat 2008, Koru Otel, Bolu.

  Çevik, M., Tut Gelişim Derneği tarafından organize edilen Eğitim Sistemine Olan İnançsızlık Paneli, 7 Nisan 2008, Adıyaman – Tut.

 • Dersler

  Sanat ve Estetik

  Felsefeye Giriş

  Felsefe Tarihi

  Eğitim Felsefesi

  Çağdaş Felsefe Teorileri

  Din Felsefesi

  Sosyal Hizmetler Etiği

  Sosyal Antropoloji