1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: muratumut.inan@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 59

 • Doktora, University of Washington, Disiplinlerarası Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları, 2012.

  Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2006.

  Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2004.

 • Araştırma Alanları

  Eski Türk Edebiyatı

  Osmanlı-İran Edebi İlişkileri

  Karşılaştırmalı Edebiyat

  Filoloji

  Modern Dönem Öncesi Yakın ve Orta Doğu’nun Kültürel ve Entelektüel Tarihi

 • Eserler

  Glenn W. Most, “Şerhlere Kuramsal Bir Bakış”, çev. Murat Umut İnan, Metnin Hâlleri: Osmanlı’da telif, tercüme ve şerh (İstanbul: Klasik, 2014), 452-465.

  “Osmanlıca Şerhlerin Metinselliği Üzerine Düşünmek”, Metnin Hâlleri: Osmanlı’da telif, tercüme ve şerh (İstanbul: Klasik, 2014), 310-337.

  “Reintroducing Hafez to Readers in Rum: Sudi’s Introduction to His Commentary on Hafez’s Poetry Collection”, Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of Walter G. Andrews III 35:1 (June 2011): 11–34. (Selim S. Kuru ile birlikte)

  “Osmanlıca Metinlerin Transkripsiyonunu Yeniden Düşünmek: Geri Dönüştürülebilir Transkripsiyon”, Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5:2 (Spring 2010): 1210–1240. (Walter G. Andrews, Sevim Kebeli ve Stacy Waters ile birlikte)

  Continual Intertextualities: The Case for the Ottoman Commentaries on Hafez of Shiraz”, Zaytoon Journal: Proceedings of the 9th Annual Southwest Graduate Conference in Middle Eastern Studies at the University of Arizona (2009): 90–103.

  Hariçten ‘Gazel’ Okumak: Gazelde Bütünlük Tartışmaları”, Kritik Eleştiri, s. 1 (2008): 344–366.

  “Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi ve Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkireleri Üzerinden Bir Ahmet Paşa Biyografisi”, Sözden Yazıya: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisansüstü Sempozyumu Kitabı (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2008), 33–44.

 • Sunumlar

  “From Shiraz to Constantinople: Receptions of Hafiz’s Poetry in the Early Modern Ottoman Empire”, Department of Literature, University of California, Santa Cruz, February 19, 2014.

  “Philological Ruptures from the Ottoman Canon of Mystical Exegesis: Ahmed Sudi on Persian Literary Classics”. Paper presented at the Zukunftsphilologie workshop titled “Commentary Cultures: Technologies of Medieval Reading”, Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, May 16–17, 2013.

  “Literary Interactions and Exchanges between Ottoman and Safavid Empires”, Centre for Islamic Studies, University of Oxford, May 6, 2013.

  “Osmanlıca Şerhlerin Metinselliği Üzerine Düşünmek”. Paper presented at a workshop on Ottoman commentary culture, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey, April 26, 2013.

  “Lisanü’l-Gayb”a Telmihler: Osmanlı’nın Edebi ve Kültürel Hafızasında Şirazlı Hafız”. Paper presented at a panel on Islamic literatures (titled İslami Edebiyatları Hatırlamak: Telmih) organized by Bilim ve Sanat Vakfı, Istanbul, April 22, 2013.

  “Reading Persian Classics in the Ottoman Empire: Ottoman Readers and Commentators on Sa’di, Rumi and Hafiz”, Centre for Islamic Studies, University of Oxford, March 4, 2013.

  “Şirazlı Hafız’ı Ahmed Sudi’nin Şerh-i Divan-ı Hafız’ından Okumak: Şerh, Şarih ve Eleştiri”. Paper presented at an international symposium held in honor of Professor Günay Kut, Boğaziçi University, Istanbul, November 1–2, 2012.

  “Reading Persian Classics in the Early Modern Ottoman Empire: Readers, Commentators, and the Politics of Interpretation”. Paper presented in the seminar “Troubled Times, Uncertain Borders: Comparatism, Medievalism, and the Demands of World Literature”, held at the 2012 Annual Conference of the American Comparative Literature Association, Providence, RI, 29 March–1 April, 2012.

  “A Persian Text, an Ottoman Commentary, and the School of Arabic Grammarians: Ahmed Sudi and the Making of Ottoman Literary Criticism”. Paper presented at the Middle East Studies Association (MESA) Annual Meeting, San Diego, CA, November 18–21, 2010.

  “From Herat to Istanbul: A Critical Study on the Reception of ‘Ali Shir Nawa’i in the post-1453 Era of Ottoman literary culture”. Paper presented at the Seventeenth Annual Central Eurasian Studies Conference, Indiana University, March 6, 2010.

  “Rethinking Ottoman Modeling of Persian Poetry: Ottoman Patrons, Their Poets and Hafez of Shiraz”. Paper presented at the Middle East Studies Association (MESA) Annual Meeting, Boston, November 21–24, 2009.

  “Studying the Perso-Ottoman Texts: The Case for the Ottoman Commentaries on Hafiz-i Shirazi”. Paper presented at the 9th Annual Southwest Graduate Conference in Middle Eastern Studies, University of Arizona, March 25–27, 2009.

  “Analyzing the Ghazals of Hafez and Fuzuli: A Comparative Approach to Unity”. Paper presented at the 23rd Annual Middle East History and Theory Conference, University of Chicago, May 9–10, 2008.

 • Dersler

  Islamic Literatures