1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: murat.cankara@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 64

 • Doktora, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, 2011.

  Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı, 2004.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Tiyatro/Tiyatro Tarihi ve Teorisi, 2001.

 • Araştırma Alanları

  Dil ve şiddet

  Modern Osmanlı/Türk ve Ermeni Edebiyat ve Kültürleri

  Osmanlı/Türk Tarihyazımı

  Türkçenin Toplumsal Tarihi

  Roman, Trajedi ve Komedi Türleri

  Roman, Tiyatro ve Sinemada Dramatik Yapı

  Mizah ve Komedi Tarihi ve Teorisi

  Çeviri ve Uyarlama

 • Eserler

  Cankara, M., 'Rethinking Ottoman Cross-Cultural Encounters: Turks and the Armenian Alphabet', Middle Eastern Studies 51 (1), 2015.

  Cankara, M., 'Hepimiz Araba Sevdası’ndaki Bihruz’uz, Vesselam.', Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Böyle Buyurdu Fuad Köprülü: Taş Yok mu, Taş Taş?', Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., ‘19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ni Yeniden Yazmak',Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbulu’nda Modern Edebi Kültür, yay. haz. Fatih Altuğ ve Mehmet Fatih Uslu , Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Yıkın Boğaziçi’ni, ODTÜ’yi, Bilkent’i!', Spiritus Roberti: Shaping New Minds and Robert College in Late Ottoman Society (1863-1923), Orlin Sabev ,Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Herkes Yahudi’dir amd Pek Azı Bunu Bilir',Tamirci, Bernard Malamud, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Peki Türkçe de Halit Ziya’yı Sevdi mi?', Sanata Dair, Halit Ziya Uşaklıgil, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Bir Başkadır Bütün Memleketler', Hüzünlü Özgürlük: Yahudi Edebiyatı ve Düşüncesi Üzerine Yazılar, Laurent Mignon, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Görünmez Kent İstanbul',İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti, Hagop Baronyan, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Osmanlı Ermenileri ve Türkiye Tiyatrosu.', Kanat 45, Bahar 2014.

  Cankara, M., 'Zalim Bir Müstebite Dair Zamanlaması Manidar Bir Romanın Arka Planı” [Abdülhamid ve Sherlock Holmes, Yervant Odyan]. Agos Kirk, Nisan, 2014.

  Cankara, M., 'Melodramatik Muhayyileden Kurtulabilmek', Çatışma ve Müzakere: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Dramatik Edebiyat, Mehmet Fatih Uslu, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., ‘Aşuğ’ ile ‘Âşık’ın Kesişiverdiği Yer: Ermeni Harfli Türkçe Mâniler',Gül Ağacı Boy Vermez: Ermeni Harfli Türkçe ve Ermenice Mâniler, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., ‘Amiralar Tarihi’ni Bugün Okumak', İstanbul’un Ermeni Amiralar Sınıfı, Hagop L. Barsoumian, Agos Kirk, 2014.

  Cankara, M., 'Türkçe Romanın Emekleme Yıllarında Bir Kadın Kahraman: Bir Sefil Zevce'nin Vartug’u', Roman Kahramanları 17, 2014.

  Cankara, M., 'Muzdarip Şark Faust’unun Peşinde: Nâzım Hikmet’in Oyunlarını Yeniden Okumak', 50. Ölüm-Kalım Yıl Dönümünde Nâzım Hikmet Sempozyumu kitabında yayımlanacak, Bilkent Üniversitesi, Ekim 2013.

  Cankara, M., "As if." Sergi Kataloğu, “Dilek Winchester, Kişisel Sergi”, National Museum Contemporary Art (EMST), Atina, 2012 – 2013, küratör Anna Kafetsi.

  Cankara, M., 'Ve Karşınızda Baronyan Oyunları, Baronyan Oyunları: Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü Dilenciler', Hagop Baronyan, Agos Kirk, 2013.

  Cankara, M., 'Ahmet Mithat Efendi', Bahtiyarlık İstanbul, Homer Kitabevi, (Müge Küçük vd. ile birlikte), 2010.

  Cankara, M., 'Masumiyet Müzesi’ni Tanıtmak', Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk, Kanat 28, 2008.

  Cankara, M., "Ahmet Mithat Efendi’yi Eleştirmek", Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, 2007.

  Cankara, M., "‘Mouse’u ‘Fare’ Olarak mı Çevirmeli Yoksa ‘Sıçan’ Olarak mı?", Kanat 19-20, 2006: 18.

  Cankara, M., “Cem Yılmaz Bir ‘Modern Meddah’ mıdır?”, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu Bildirleri, Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 2006: 100-16.

  Cankara, M., “Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Üzerine ‘Tezli’ Bir İnceleme.” E 52 (Temmuz 2003): 61-67.

  Cankara, M., 'Metafor Yaratma Eylemi Olarak Bilmece', Millî Folklor 55, 2002: 70-75.

  Cankara, M., “Çağdaş Türk Edebiyatçısının Toplumsal Profili.” Kanat 10, 2002: 2-6, (S. Elif Aksoy ile birlikte)

  Cankara, M.," Dede Korkut'ta Renkler Üzerine", Dede Korkut’ta Renkler, Seyfi Karabaş, 1996, Millî Folklor 55, 2002: 110-14.

  Cankara, M., “Rus Biçimcileri ve Yazınsallık.” Evrensel Kültür 125 (Mayıs 2002): 49-50.

 • Sunumlar

  “Caught Between the Cosmopolis and the Vernacular: 19th Century Armeno-Turkish Authors and Language/Script Choice.” 13th General Conference of International Association for Armenian Studies, Erivan, 9-11 Ekim 2014.

  “Meditations on the Possible Uses of Armeno-Turkish in the Late Ottoman Empire.”
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 16 Nisan 2014.

  “Nâzım Hikmet’in Oyunlarını Yeniden ‘Okumak’.” 50. Ölüm-Kalım Yıl Dönümünde Nâzım Hikmet Sempozyumu. Türk Edebiyatı Bölümü, Bilkent Üniversitesi, 24-25 Ekim 2013.

  “Rethinking Ottoman Cross-Cultural Encounters: Turks and the Armenian Alphabet.” Department of History G.E. von Grunebaum Center for Near Eastern Studies, University of California, Los Angeles, 26 Nisan 2013. http://modernarmenianhistory.history.ucla.edu/news/rethinking-ottoman-crosscultural-encounters-turks-and-the-armenian-alphabet

  “Life of Istanbul Armenians as Represented in Armeno-Turkish Novels.” Armenian Cultural Life in Istanbul (Armenian Studies Program Workshop). University of Michigan, 15 Şubat 2013.

  “The Language of One, The Script of the Other: Early Armeno-Turkish Novels and Ottoman/Turkish Literary Historiography. ”Armenian Studies Lectures.Department of Near Eastern Studies, University of Michigan, Ann Arbor, 10 Ekim 2012. http://www.youtube.com/watch?v=P51ElrlFiKk&feature=share&list=UUFGd3e8rAKDZbyEW9-KlgUA

  “The Appropriation of European Romanticism in Early Turkish Novels in Arabic and Armenian Alphabets.”Association internationale des études arméniennes (12th General Conference). Central European University, 6-8 Ekim 2011.

  “Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Türkçe, Çoğulculuk.” Türkçe Edebiyat ve Çoğulculuk Sempozyumu.
  Kadir Has Üniversitesi, 13 Mayıs 2011.

  “Where Shall Interaction be Found? Early Turkish Novels in Armenian and Arabic Scripts.” Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Kültürel Etkileşimler Sempozyumu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 12-13 Haziran 2010.

  “Who Meets Whom in 19th Century Istanbul? Turkish Literature in the Armenian Alphabet as an Atypical Case for Comparing Literatures.” Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA) - Global Languages, Local Cultures. Harvard University, 26-29 Mart 2009.

  “Arap Harfli Türkçe Romanlarda Bir Dönüm Noktası: Araba Sevdası, Kent ve Son Bakışta Aşk.” 8. Genç Eleştirmenler Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi, 9 Mayıs 2007.

  “Cem Yılmaz ve Meddahlık Geleneği.” Mitten Meddaha Türk Halk Aanlatıları Uluslararası Sempozyumu. Gazi Üniversitesi, 25-27 Kasım 2004.

  “Beşir Fuat ve Ahmet Mithat Efendi: Hangisi Daha ‘Gerçekçi’ ?” 5. Genç Eleştirmenler Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi, 19-20 Nisan 2004.

  “Turfa Bir Romanda Turfanda Yönelimler.” 4. Genç Eleştirmenler Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi, 5-6 Mayıs 2003.

  “Bir Tarzın Evrimi: Ayaküstü Meddah.” Tezler ve Kuramlar Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi, 25-28 Aralık 2001.

 • Dersler

  Ermeni Harfleriyle Türkçe Metinlere Giriş (Lisans ve Lisanüstü)

  Yabancılar için Türk Dili ve Edebiyatı I (Lisans)

  Yabancılar için Türk Dili ve Edebiyatı II (Lisans)

  Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma I (Lisansüstü)

  Yabancılar için İleri Düzey Türkçe Okuma II (Lisansüstü)

  Yazılı Anlatım (Y.Lisans ve Doktora)

  Türk Kültürü ve Edebiyatında Mizah (Lisans)

  Türkçe Akademik İletişim Becerileri (Lisans)

  Türk Dili ve Edebiyatı I: Tanzimat ve II. Meşrutiyet Dönemleri (Lisans)

  Türk Dili ve Edebiyatı II: Cumhuriyet Dönemi (Lisans)

  Türk Dili 1 (Lisans)

  Türk Dili 2 (Lisans)