1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: mahmut.hiziroglu@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • Doktora, Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2007.

  Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2000.

  Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Endüstri Mühendisliği, 1997.

 • Araştırma Alanları

  Stratejik Yönetim

  Uluslararası İşletmecilik

  Yenilik Yönetimi

 • Eserler

  Gümüş, Abdulkadir, Hiziroğlu, M. 2015, "Measuring And Explaining Turkey’s Competitiveness in Services Using Balassa Index and Diamond Model." Journal of Business Research, Vol 7, Issue 2.

  Hızıroğlu, M. 2015, “Değişim Yönetimi Perspektifinden Bilgi Yönetimi”, İçinde Özer, K.O. vd. (Ed) Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Adra yayıncılık, ISBN: 978-605-65701-2-4

  Özer, K.O., Hızıroğlu, M., Saydamlı, A. 2015, (Editörlük) Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Adra yayıncılık, ISBN: 978-605-65701-2-4

  Hiziroglu, M., Hiziroglu, K., Kokcam, A.H., 2013, “An Investigation on Competitiveness in Services: Turkey versus European Union”, Journal of Economic Studies, Vol. 40, Issue 6

  Barca, M., Karadal, H., Hızıroğlu, M., 2013, (Editörlük) Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Yeni Aksaray Basın Yayın, ISBN: 978-605-87517-3-6

  Karadal, H., Hızıroğlu, M., Hızıroğlu, A. 2013, “Aksaray Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Küme Potansiyeli Analizi”, içinde Barca, M., Karadal, H., Hızıroğlu, M.,(Ed) Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Yeni Aksaray Basın Yayın. ISBN: 978-605-87517-3-6

  Hızıroğlu, A., Hızıroğlu, M., Döven, S., 2013, “Aksaray İnşaat malzemeleri İş Kolu Küme Potansiyeli Analizi”, içinde Barca, M., Karadal, H., Hızıroğlu, M.,(Ed) Aksaray İli rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Yeni Aksaray Basın Yayın. ISBN: 978-605-87517-3-6

  Hiziroglu A., M. Hiziroglu, A. H. Kokcam, 2012, "Competitiveness in Services: Turkey Versus European Union", Procedia – Social and Behavioral Sciences, 62 , 436 - 440 , 10, 10.1016/j.sbspro.2012.09.071

  Taş, A., Hiziroglu, M., Cakan, S., 2011, “Ulusal İş Sistemlerinin Ulus Ötesi Uzantıları Olabilir mi? Ulus Ötesi İşletmelerin Alıcı Ülkelerdeki Örgütsel Formları Köken Ülkedeki Örgütsel Formlarının İzlerini Taşıyor mu?”, Akademik Bakış, Vol. 25, July–August.

  Ceylan, C., Hızıroğlu, M., vd., 2011, “Küreselleşmenin Türk İmalat ve Hizmet Endüstrilerine Etkisi”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, ISBN: 978-9944-60-829-9

  Hızıroğlu K., Hızıroğlu, M. Vd., 2011, “Occupational Health and Safety Status of Turkey and Bulgaria”, Sakarya Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-7988-91-5

  Hiziroglu, M. and Barca, M., 2009, “2000'li Yıllarda Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı”, Osmangazi University, İİBF Dergisi, 4(1), 113-148.

  Hiziroglu, M., Citci, U.S., Orhan, S., 2009, “Perception Of Disability Employment By Turkish Managers And Employers”, Information Technologies, Management and Society, 2009, Volume 2, No. 2, 71-79.

  Hızıroğlu, M. ve Barca, M., 2007, “Bilgi Üretimi ve Etkin Bilgi Üretimini Sağlayacak Örgütsel Tasarımların İpuçları” İçinde H. Odabaş ve H. Anameriç (Ed), Bilgi, Ankara, Referans Yayıncılık. ISBN: 975-00375-6-1.

 • Sunumlar

  Hızıroğlu, M., Hızıroğlu, A., Areta, O., 2015, “The Training Needs on Strategy of Small and Medıum Enterprises: A Comparative Analysıs of Turkey and France”, 17 th Euroasia Conference, Venice.

  Hızıroğlu, M.; Bağış, M., 2015, “Yenilikçi KOBİ’lerin Uluslararasılaşması: Araştırmacı Yenilikçilik ve Fırsatçı Yenilikçilik Arasındaki Denge Nasıl Kuruluyor?” 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla.

  Bağış, M., Hızıroğlu, M., Karagüzel, E.S., Kryeziu, L. 2015, “The Disciplinary Foundations Of Resource Based School: A Bibliometric Analysis”, 11 th International Strategic Management Conference, Vienna.

  Hızıroğlu, M., Karadal, H., Şehitoğlu Y., 2014. “Stratejik Düşünce Düzeyi Yönetim Anlayışına Ne Ölçüde Yansıyor”. 6. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran, 2014.

  Hızıroğlu, M.; Şehitoğlu Yasin, 2013, “Strateji Algısı Ve Strateji Geliştirme Yaklaşımı Yönetici Düzeyleri Arasında Farklılık Gösteriyor mu?” 2013, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir.

  Hızıroğlu, M. 2010, “Türkiye ve Balkan Ülkelerinin Tarım Sektöründe Rekabet Gücünün Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi ile Analizi”, 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran.

  Hızıroğlu, M.; Dil, E. ve Dinçer, M., 2009, “Eleştirel Stratejik Yönetim Çalışmalarının Ekseni: Kuram ve Uygulamaya Yönelik Eleştiriler Üzerine Bir Değerlendirme” 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir.

  Barca, M., Hızıroğlu, M., et al, 2008, “A Critique of Analytical Thinking, Approaches, and Tools in the Field of Strategic Management”, 5th. Strategic Management Conference, Bosnia and Herzigova.

  Barca, M., Hızıroğlu, M., et al, 2008, “The Evolution of Strategic Execution: Past, Present, -and Future”, 5th. International Strategic Management Conference, Bosnia and Herzigova.

  Hızıroğlu, M., 2008, “Büyüme Potansiyeli Ve Yatırım Alanları Bakımından Bingöl İline İlişkin Bir Değerlendirme” 2. Bingöl Sempozyumu, Bingöl.

  Barca, M. ve Hızıroğlu, M. 2008, “Stratejik Planlama Çalışmaları Kamu Kurumlarında Benzeşmeye Yol Açıyor mu?” 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya

  Barca, M. ve Hızıroğlu, M. 2007, “Sun Tzu’ya Karşılık Von Clausewitz: Strateji Anlayışınıza Hangisi Yön Veriyor”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya.

  Hızıroğlu, M. ve Coşkun, R., 2004, “Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne Kadar Vurgu Yapıyor?” 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa.

  Barca, M. ve Hızıroğlu, M. 2004, “Etkin Bilgi Üretimi İçin Örgütler Nasıl Tasarlanmalıdır?” 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir.

  Coşkun, R. ve Hızıroğlu, M. 2004, “Bilgi Şehirler İçin Nasıl Bir Rekabet Avantajı Sağlar?” 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir.

  Coşkun, R. and Hızıroğlu, M. 2003, “Comparing Competitiveness of Turkey and The CEECs: A Special Reference to FDI and Export Performance”, 9th Global Business and technology Association Conference, July, Budapest.

  Barca, M. ve Hızıroğlu, M. 2003, “Bilişim Teknolojileri Rekabet Kurallarını Değiştirdi mi?” 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli.

  Coşkun, R. ve Hızıroğlu, M. 2002, “Türkiye’nin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Önerisi: TOWS Matrisi” Niğde Üniversitesi, 2. Ulusal Verimlilik ve Rekabet Kongresi.

 • Dersler

  Stratejik Düşünme ve Araştırmalar (Doktora)

  Stratejik Yönetim (Yüksek Lisans)

  Stratejik Yönetim (Lisans)

  Bilgi Yönetimi (Lisans)

  Karşılaştırmalı İşletme Yönetimi (Lisans)

  Uluslararası İşletmecilik (Lisans)