0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: levent.aydin@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • Post Doktora, GTAP Center, West Lafayette,“Economic Analysis of Global Energy and Environmental Issues”, Purdue University, USA, 2008.

  Doktora, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, 2007.

  Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1996.

  Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, 1990.

 • Araştırma Alanları

  Makroekonomik Modeller

  Enerji Ekonomisi ve Politikaları

  Küresel Isınma ve İklim Değişimi

  Bölgesel Entegrasyon Projeleri

 • Eserler

  Aydın L., M. Acar, “Economic and Environmental Implications of Turkish Accession to the European Union: A CGE analysis”, Energy Policy, Volume 38, Issue 11, November 2010, Pages 7031-7040.

  Aydın L., “The Economic Impact Of Petrolueum Royalty Reform On Turkish Upstream Oil And Gas Industry ”, Energy Policy, Volume 43, April 2012, pages 166–172.

  Aydın L., M. Acar, “Economic Impact of Oil Price Shocks on Turkish Economy in the Coming Decades: a Dynamic CGE analysis” Energy policy Volume 39, Issue 3, March 2011, Pages 1722–1731.

  Acar, M., Aydın L., Turkey’s Shifting Axis to the East: Implications of Regional Integration with the Neighborhood, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 66, Yaz 2013.

  Aydın L., R. Yanar , “Is It Viable An Economic Integration Among CNETAC Countrıes? Evidence From Gravity Equation”, International Journal of Economics and Management Sciences Vol. 1, No. 4, 2011, pp. 84-97.

  Aydın L., “The Economic and Environmental Impacts of Constructing New Hydro Power Plants in Turkey: A Dynamic CGE Analysis (2004-2020)” Natural Resources, Volume 01, Number 02, 2010.

  Aydın L., Towards a low carbon economy in Turkish energy policy: Nuclear and renewable vs. fossil fueled plants in power generation, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler dergisi, cilt:1 sayı:2, Temmuz 2011.

  Demirci N, L. Aydın “Long-Run Effects of Customs Union Between European Union and Turkey: Is it Zero-Sum Game?” Modern Economy, doi:10.4236/me.2011.22018, Mayıs 2011.

  Aydın L., Girdi-Çıktı Modeli ile Artan Enerji Fiyatlarının Türkiye Ekonomisinin Üretim Maliyeti Üzerine Etkilerinin Analizi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 2 sayı 1 2012.

  Aydın L., Potential Economic and Environmental Implications of Diesel Subsidy: A Computable General Equilibrium Analysis for Turkey, International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, 6(4), 771-781.

  Aydın L., Intra-BRICS Trade Opening and Its Implications for Carbon Emissions: A General Equilibrium Approach, Journal of Economics and Development Studies, 4(2), pp. 207-218.

  Aydın L., Türkiye’nin Enerji Açığı ve Çözüm Önerileri, Strateji Düşünce Enstitüsü, SDE Analiz, Ağustos 2011.

  Aydın, L. Küresel Isınmanın Küresel Güç Sınaması, İktisat ve Toplum, Ekim 2013.

  Aydın L., Geleceğin Enerji Kaynağı Yenilenebilir Enerjide Yenilmek, Ekonometri, Haziran-Temmuz 2014.

  Aydın L. Bolat, İ, Yavuz M., Uluslararası enerji siyasetinin dinamiklerinin Türkiye’ye Yansıması, Ağustos 2014, Ankara Strateji Enstitüsü, Ankara.

  Aydın, L., Enerji Ekonomisi ve Politikaları: Kuram, Kavram, Piyasa ve Modeller, Seçkin Yayınevi, Ankara, Mart 2014. 2.baskı.

  Aydın, L., Acar, M., Energy, economy and climate policy in the context of EU enlargement, ISBN 978-3-8443-0467-1, published by LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG., Feb 2011.

  Aydın, L., Acar, M., Regional Economic Integration And Turkey: EU And Beyond, ISBN, 978-3-8443-0801-3 published by LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG., Feb 2011.

  Aydın L., “Enerji politikalarının Türkiye ekonomisi üzerine etkileri: Türkiye İçin Genel Denge Analizi (Turkish Edition)”, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016.

 • Sunumlar

  Aydın L,“The Impact of Trade and Factor Market Liberalization on Carbon Abatement Policies in the Enlargement of the European Union", 12th Annual Conference on Global Economic Analysis, Santiago Chile, 10-12 Haziran 2009

  Aydın L., M.Acar, "The Impact of EU Energy and Climate Change Policy on Turkish Economy on the Road to the European Union", 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5),ieese116, Denizli, Türkiye, 27-30 Haziran 2010

  Aydın L., M.Acar, “Economic impact of oil price shocks on Turkish economy in the coming decades: a Dynamic CGE analysis", Turkish Economic Association International Conference on Economics, ICE-TEA Girne, Kıbrıs, 1-3 Eylül 2010

  Acar M., L.Aydın, "Turkey’s Shifting Axis to the East: Implications of Regional Integration with the Neighborhood", Governing Global Challenges: Climate Change, Trade, Finance and Development",Venedik İtalya, Haziran 16-18 2011

 • Dersler

  İleri Makroekonomi

  Makroekonomik Analiz

  Makroekonomi,

  Mikroekonomi,

  Enerji Ekonomisi ve Politikaları

  Genel Denge Modelleri

  Girdi-Çıktı Modeli