1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: latif.tokat@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 69

 • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Din Felsefesi, 2002.

  Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Din Felsefesi, 1996.

  Lisans, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat, 1989.

 • Araştırma Alanları

  Din Felsefesi

  Dini Sembolizm

  Anlam Sorunu

  Din ve Estetik

  İslam Estetiği ve Sanatı

  Dini Çoğulculuk

  Varoluşçu Teoloji

  İslam ve Bilim

  Dünya Görüşü

 • Eserler

  Tokat, L., Din Felsefesi Yazıları, Elis Yayınları, Ankara, 2015.

  Tokat, L., Anlam Sorunu, Elis Yayınları, Ankara, 2014.

  Tokat, L., Varoluşçu Teoloji, Elis Yayınları, Ankara, 2013.

  Tokat, L., Varoluşçuluk ve Hürriyet, Lotus Yayınları, Ankara, 2008.

  Tokat, L., Dinde Sembolizm, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2004.

  Tokat, L., “Paul Tillich”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, (Ed. Bayram Ali Çetinkaya), İnsan Yayınları, İstanbul, 2015.

  Tokat, L., “Metafizik Belirsizlik ve Anlam Sorunu Açısından Din ve Felsefe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 13 (1), 7-25, 2013.

  Tokat, L., “Dinin Sembolik Dili”, Milel ve Nihal 6 (1), 75-98, 2009.

  Tokat, L., “Heidegger’de Şiirsel Dil-Metafizik İlişkisi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (32), 183-208, 2007.

  Tokat, L., “Dini Çoğulculuk Hangi Açıdan Mümkündür?” Milel ve Nihal, 4 (2), 49-102, 2007.

  Tokat, L., “Farabi Felsefesinde Mutluluğun Araştırılması”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6 (3), 133-157, 2006.

  Tokat, L., “Dünya Görüşü-Din İlişkisi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (9), 41-63, 2006.

  Tokat, L., “Sanat Kutsalın İfşası mıdır?” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (29), 137-163, 2005.

  Tokat, L., “Dil, Düşünce ve Kültür İlişkisi Açısından Din Dili”, İslamiyat, 8 (4), 31-55, 2005.

 • Sunumlar

  Tokat, L., “Dini Düşüncenin Estetik Boyutu ve Şiddet Problemi”, 2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Saraybosna, 19-21 Mayıs 2016.

  Tokat, L., “Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil ve Eleştirisi” , 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi: Hegemonya-Karşı Hegemonya” Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Konya 5-7 Mayıs 2016.

  Tokat, L., “Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu Açılış Bildirisi” Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, Rize, 2015.

  Tokat, L., "Din Felsefesi İlahiyata Ne Katar?" Türkiye'de Din Felsefesinin Gelişimi Sempozyumu, Din Felsefesi Derneği-İSAM, İstanbul, 2015.

  Tokat, L., “Varoluşun Estetik Boyutu ve Din”, İslam ve Sanat Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-İSAV, Antalya, 2014.

  Tokat, L., Din Dili Çalıştayı, 29 Mayıs Üniversitesi, KURAMER, İstanbul, 2014.

  Tokat, L., “Varoluşçu Teoloji”, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 2014.

  Tokat, L., “İslam Dünyasında Bilim Neden Geri Kaldı?” Bilim, Sanat ve Ahlak Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun, 2010.

  Tokat, L., “Metafizik Belirsizlik ve Anlam Sorunu Açısından Günümüz Türkiye'sinde Din ve Felsefeyi Anlamak”, Günümüz Türkiye'sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri, 2009.

  Tokat, L., “Mehmet Akif Ersoy’un Düşünce Dünyası”, Vefatının 73. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u Anma Paneli, Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Rize, 2009.

 • Dersler

  Tanrı ve Felsefe (Doktora)

  Varoluşçu Teoloji (Doktora)

  Din Felsefesinin Temel Problemleri (Yüksek Lisans)

  Dini Çoğulculuğun Felsefi Temelleri (Yüksek Lisans)

  Din ve Estetik (Yüksek Lisans)

  Klasik Din Felsefesi (Yüksek Lisans)

  Çağdaş Din Felsefesi (Yüksek Lisans)

  Din Felsefesi (Lisans)

  Varoluş Felsefesi (Lisans)

  Varlık Felsefesi (Lisans)

  Felsefeye Giriş (Lisans)

  Din ve Kültür (Lisans)

  Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi (Lisans)

  İslam’da Sanat ve Estetik (Lisans)

  Günümüz Felsefe Akımları (Lisans)