1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: ihsan.aytekin@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 16

 • Eğitim Bilgileri

  Doktora, İşletme, Gebze Teknik Üniversitesi, 2016.

  Yüksek Lisans Araştırma, Telfer School of Management University of Ottawa, 2011.

  Y. Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Kocaeli Üniversitesi, 2011.

  Lisans, İşletme, Kocaeli Üniversitesi, 2003.

 • Araştırma Alanları

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Örgütsel Davranış

  Kariyer

  Kültür

 • Eserler

  Aytekin, İ., Erdil, O., Akgün, A.E., Erdoğmuş, N. (2016). Career Capital and Career Satisfaction of Academicians: The Mediation Effect of Research Productivity, Educational Sciences: Theory and Practice.

  Sakal, Ö., Aytekin, İ., (2016). Bireysel Temel Değerler Örgütlerde Sessizlik Tutumunu Açıklar Mı?, Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifi Dergisi, 1 (3), 76-88.

  Sakal, Ö., Aytekin, İ., (2014). Bireycilik-Toplulukçuluk Değerlerinin Başarı Amaç Yönelimlerine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, KAU IIBF Dergisi, 5(8), 45-66.

  Aytekin, İ., Miles, M., Esen, S. (2013). Corporate Governance: A comparative Study of Practices in Turkey and Canada, The IUP Journal of Corporate Governance 12 (2), 7-27, 2013.

  Öztel, A., Köse, S., & Aytekin, İ. (2012). Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü İçin Çok Kriterli Bir Çerçeve: Henkel Örneği, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1 (4). 32-44.

  Erdoğmuş, N., & Aytekin, İ. (2012). The effects of culture on psychological mobility: comparative analyses of Turkish and Canadian academicians, Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (4), 2535-2540.

 • Sunumlar

  Koseoglu, MA., Yildız, M., Barca, M., Dodan, İÇ, Aytekin, İ., Ceyhan, S., (2017). Evolution of the Intellectual Structure of Human Capital Research: A Co-citation Analysis, SMS Special Conferance, Rome.

  Sakal, Ö., Aytekin, İ., (2013). Bireycilik-Toplulukçuluk Değerlerinin Başarı Amaç Yönelimlerine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE.

  Aytekin, İ., Esen, Ş (2014). Yeni Kariyer Tutumları İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bu İlişkide Tükenmişliğin Rolü: Ampirik Bir Araştırma, 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKİYE.

  Erdoğmuş, N., & Aytekin, İ. (2012). Kültürün psikolojik hareketlilik üzerindeki etkisi: Türk ve Kanadalı Akademisyenler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE.

 • Dersler