1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: hamit.ersoy@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • Doktora, University of Durham, Uluslararası İlişkiler, 1994.

  Y. Lisans, University of Durham, Uluslararası İlişkiler, 1990.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, SBF, Uluslararası İlişkiler, 1988

 • Türk Dış Politikası

  Demokratikleşme ve İnsan Hakları

  Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyon

  Avrupa Birliği

  Çağdaş Ortadoğu

  Medya ve Uluslararası İşbirliği

 • Eserler

  Ersoy H., "D-8'ler: Modern Cumhuriyetin Son Doğu Arayışı", Uluslararası Örgütler ve Türkiye, (Ed.) Şaban Çalış, Birol Akgün, Önder Kutlu, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006.

  Ersoy, H., (Proje Koordinatörü) Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi 2004-2005 Sonuç Raporu, Ankara, Ulusal Ajans Yayını. 2005.

  Ersoy H., "Ulusalüstü ve Ulusal Mevzuat Işığında İfade Özgürlüğü", Polis Dergisi , Cilt 39, 2004.

  Ersoy H., "Bölgesel Entegrasyon Girişimlerinde Türkiye-Iran Rekabeti", 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, (der.) İdris Bal, Nobel Yay., Ankara, 2004.

  Ersoy L & Ersoy H., Küreselleşen Dünya'da Bölgesel Oluşumlar ve Türkiye, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2002.

  Ersoy H., "Ulusal Çıkar Aracı Olarak Uluslararası Politikada Terörizm", Polis Bilimleri Dergisi , Cilt 4 (3-4), Temmuz-Aralık 2002.

  Ersoy H., "US Security Concerns in the Middle East: A Defence Policy in Transition", lst METU Conference on International Relations, "www.ir.medu.edu.tr/conf2002/papers/ersoy.pdf," METU Cultural and Convention Centre, Ankara, 3-5 July 2002.

  Ersoy H., "Kıbrıs Sorunu'nun Türk Dış Politikasına Etkileri", AB Kıskacında Kıbrıs Meselesi: Bugünü ve Yarını, (Ed.) Ertan Efegil ve İrfan Kaya Ülger, HD Yay., Ankara, 2001.

  Ersoy H., “Westernization, Tradition and the Emergence of Ottoman Foreign Ministry", The Great Ottoman-Turkish Civilization, (ed.) Doç. Dr. Kemal Çiçek and Cem Oğuz, Yeni Türkiye Publ., Ankara, 2000.

  Ersoy, H., M. Eker, (Alt Komisyon Başkanı ve Özel İhtisas Komisyonu Raportörü) Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT Yay. 2000.

  Ersoy H., "İnsan Hakkı Olarak Din Özgürlüğü; Engeller ve Çıkış Yolu", Yeni Türkiye , Cilt 22, Temmuz-Ağustos 1998.

  Ersoy H., "Türkiye'de Demokratikleşme Serüveni", Yeni Türkiye , Cilt 18, Kasım-Aralık 1997.

 • Sunumlar

  Ersoy, H.,, Avrupa Komisyonu ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, (Projede Ulusal Uzman) “İnsan Haklarını Korumada Ulusal ve Uluslar arası Mekanizmalar”, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi: Birinci Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı, Dedeman Hotel, Ankara, 22-23 Haziran 2005.

  Ersoy, H., (Projede İnsan Hakları Eğiticisi) “İfade Özgürlüğü”, Demokratik değerler ve İnsan Hakları Alanında Bilinçlendirme Oturumları, Avrupa Konseyi, İzmir, 20-21 Aralık 2003.

  Ersoy, H., “Human Rights and International Politics”, International Rule of Law and Mechanism for Enforcement of Human Rights, Parliament Chambers, The Middle Temple Chambers, London, UK, 6-8 May 2002.

  Ersoy H., "Küreselleşme Sürecinde Türk Dış Politikası ve Türkiye'nin Yeni Tehdit Algılamaları", Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu; Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler, BİLDİRİLER, 323-335 pp., Fırat Üniversitesi, Elazığ, 17-19 Ekim 2001.

  Ersoy, H., "Does Turkey 'Fit in' the EU? Political Preconditions and Consequences of EU Membership", Potsdam Spring Dialagues 2000: Turkey at the Gates; Possibilities and Problems of EU Entry, Democracy and Peace Foundation, SEF NEWS, No: 8 June 2000, 7 p., Potsdam, Germany, 13-15 April, 2000.

  Ersoy H., "Orta Asya'da Entegrasyon Hareketleri", Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı III; 21. Yüzyılda Türkiye, BİLDİRİLER, ASMMM Yay. Ankara, 2000.

  Ersoy, H., Euro-Mediterranean Conference on Strengthening Democracy and Respect for Human Rights, Wilton Park Conferences, London, UK, 10-12 May 1998.

 • Dersler

  Türk Dış Politikası

  Küreselleşen Dünyada İnsan Hakları

  AB-Türkiye Entegrasyonu

  Çağdaş Orta Doğu

  Soğuk Savaş

  Diplomatik İngilizce