1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: gulsen.kaya@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 86

 • Doktora, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 2014.

  Lisans, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2006.

 • Araştırma Alanları

  Türk Siyasi Hayatı

  Merkez-Sağ, İnsan Hakları

  Siyasi İdeolojiler

  Bölgesel Kalkınmada Sosyal Politikalar

 • Eserler

  Kaya Osmanbaşoğlu, G. PoliticalEconomy of theDemocratParty: A Dual Employment of Theoryand Practicei Bilig, (basım aşamasında)

  Kaya, G. ‘KonservatifLiberalizm’: Bir Türkiye İronisi, Liberal Düşünce, 69, 2013.

  Kaya, G. Halifelik ve Çarşaf: Köhnemiş Modern Mit, Liberal Düşünce, 15, 57-58, 2010.

  Kaya Osmanbaşoğlu, G. Teknoloji ve Demokratik Katılım: E-Devlet Uygulamalarını Kullanım Üzerine Bir Çalışma, TODAİE Yayınları: Ankara, 2010.

 • Sunumlar

  Kaya, G.“ ‘KonservatifLiberalizm’: Bir Türkiye İronisi”. Liberal Düşünce Kongresi, 2012.

  Kaya Osmanbaşoğlu, G. Two Faces of Globalization Regarding the Faith Issue. InThe Future of Faith in the Age of Globalization Conference by AMSS UK. Bosna Hersek. 2010.

  Kaya, G. Atatürk ve Bourgiba: İki Lider, İki Farklı Yön. IV. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi. 2007.

  Kaya Osmanbaşoğlu, G. Teknoloji ve Demokratik Katılım: E-Devlet Uygulamalarını Kullanım Üzerine Bir Çalışma, 2010.

 • Dersler

  Siyaset Bilimine Giriş

  Siyasi İdeolojiler

  Kamuda Yeni Yönetim Modelleri