0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: tutku.aydin@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 87

 • Doktora, University of Toronto, Siyaset Bilimi, 2012.

  Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2000.

  Lisans, Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 1999.

 • Araştırma Alanları

  Diaspora ve Ulusötesi Milliyetçilik

  Etnisite, Milliyetçilik ve Çokkültürlülük

  Sovyet Sonrası Ülkelerin Siyaseti, Kırım Tatar Siyaseti

  Ulusal ve Ulus-ötesi Toplumsal Hareketler

  Karşılaştırmalı Siyaset

 • Eserler

  Aydın-Bezikoğlu, F. T., "Towards transnational nation-building: The case of the Crimean Tatars" in Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk (ed.s.), Handbook of Endangered Languages, Turkish-Kazak University, basımda.

  Aydın-Bezikoğlu, F. T., "Crimean Tatars and Russia’s Annexation of Crimea", Turkish Policy Quarterly, 13, 3, 2014.

  Aydın-Bezikoğlu, F. T., "Qırım Diyasporasının Milliy Hareketleri[The national movements of the Crimean Diaspora]", in R. Abqadirov and R. Qurtiyev (ed.s.), Qırım Tarihi [History of Crimea], Akmescit [Simferopol]: Bizim Qırım, 117-139, 2009.

 • Sunumlar

  "Towards Transnational Nation Building: The Case of the Crimean Tatars", [Ulus-ötesi Millet Oluşumuna Doğru: Kırım Tatarları Vakası], Ankara Social Sciences University, 2014.

  "The Crimean Tatar nation-building in the 21st century: Towards Transnationalism?", Ukrainian Research Group, Center for Russian, and European Studies, University of Toronto, 2012.

  "Towards Transnational Nation-Building? The Case of Crimean Tatars", 5th Annual Ethnic and Pluralism Studies Graduate Research Conference , University of Toronto, 2011.

  "Explaining Diaspora Mobilization: The Case of the Crimean Tatars in the Former USSR", presented in the 3rd Annual Ethnic and Pluralism Studies Graduate Research Conference, University of Toronto, 2010.

  Discussant, Workshop: "Multi-Nation States: East and West", Ethnicity and Democractic Governance, Munk Centre for International Studies, University of Toronto, 2007.

  "The Normative Right of Return and the Realities of Return: The Case of the Crimean Tatars", The Right of Return: Legal, Normative and Comparative Perspectives, Center for Russian, and European Studies and the Institute of European Studies at the University of Toronto, 2007.

  "Diaspora Nationalism as a Social Movement: The Case of Crimean Tatar Communities in the USSR", Immigration, Minorities and Multiculturalism in Democracies, Ethnicity and Democratic Governance Project (Queen’s University), Montréal, 2007.

  "The Role of Diaspora in the Construction of Crimean Tatar National Identity in the 1990s", 38th Convention of American Association of Advancement of Slavic Studies, Washington D.C, 2006.

  "Diaspora Kavramına Doğru: Bir Modernist Konstruktivist Yaklaşım", Lisansüstü Konferansı, Türk Siyaset Bilimi Derneği, Ankara, 2005.

  "A Case in Diaspora Nationalism: Crimean Tatars in Turkey", 7th Annual Convention of Association of Study of Nationalities, New York, 2002.

 • Dersler

  Karşılaştırmalı Perspektiften Kanada

  Demokrasinin Teorisi ve Pratiği

  Rusya’da Toplum ve Siyaset

  Karşılaştırmalı Perspektiften Etnik Siyaset

  Küreselleşme ve Ulusötesi ilişkiler