1 asbü-background-image

Translations:

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: erol.kahveci@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 58

 • Doktora, Bristol Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İngiltere, 1996.

  Yüksek Lisans, Bristol Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İngiltere, 1991.

  Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, 1988.

  Lisans, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1986.

 • Araştırma Alanları

  Tarihsel süreç içerisinde ekonomi politiğin imalat sanayi, gemicilik ve madencilik sektörü çalışanları üzerine etkileri;

  Kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri;

  Sosyal teori;

  Üretim biçimi ve toplumsal formasyon;

  Toplumsal sınıf, cinsiyet ve etnisiteye dayanan farklılıklar;

  Organizasyon, yönetim biçimleri ve çalışma ilişkileri;

  Emek sürecinin iş kazalarına etkileri;

  Değişik emek biçimleri (özgür emek, özgür olmayan emek, çocuk çalışanlar);

  Mülteci ve sığınmacıların durumu;

  Uluslararası göç, transnasyonalizm ve küreselleşme.

 • Eserler

  Kitaplar:

  Kahveci E., N. Lillie and P. Chaumette; How to Enhance Training and Recruitment in the Shipping Industry in Europe, [Avrupa Ülkelerindeki Denizcilerin Eğitimi ve İşe Alımları Nasıl Geliştirilebilir] European Transport Workers' Federation (ETF) Publications, Brussels, 2011.

  Kahveci E., Seafarers and Communication [Gemi Çalışanları ve İletişim], London Metropolitan University Press, 2011. (ISBN: 978-1-906182-07-6).

  Kahveci E., Port-Based Welfare Workers for Seafarers [Limanlarda Gemi İşçilerinin Refahı için Çalışanlar], London Metropolitan Press, 2010. (ISBN: 978-1-906182-06-1).

  Kahveci E., Port Based Welfare Services for Seafarers [Limanlardaki Gemiciler için Refah Hizmetlerinin Durumu], Cardiff University, 2007. (ISBN: 1-900174-30-8).

  Kahveci E., and T. Nichols; The Other Car Workers: Work, Organisation and Technology in The Maritime Car Carrier Industry [Öteki Otomobil İşçileri: Araba Taşıyan Gemilerde, İş, Organizasyon ve Teknoloji], Palgrave Macmillan, 2006. (ISBN: 1-4039-4191-2 9).

  Kahveci E., M.McDaid and C.Berger; Sailing Chaplains and Outreach Welfare Schemes [Denizcilerin Refahı için Erişim Hizmetleri], Cardiff University, 2003. (ISBN: 1-900174-20-0).

  Kahveci E., T. Lane and H. Sampson; Transnational Seafarer Communities [Transnasyonel Denizci Toplulukları], Cardiff University, 2003. (ISBN: 1-900174-17-0).

  T. Alderton, M. Bloor and E. Kahveci; The Global Seafarer: Living and Working Conditions in a Globalized Industry [Global Denizciler: Globalleşmiş bir Endüstride Çalışma ve Yaşama Koşulları], International Labour Office, 2004. (ISBN: 92-2-112713-3.

  Kahveci E., Fast Turnaround Ships and Their Impact on Crews [Limanlarda Kısa Süreyle Kalan Gemilerin Mürettebat Üzerine Etkileri], Cardiff University, 1999. (ISBN: 1-900174-05-7).

  Kahveci E., N. Sugur, T. Nichols; Work & Occupation in Modern Turkey [Günümüz Türkiye’sinde İş ve Meslekler], Mansell, 1996. ISBN: 0-7201-2319-4.

  Kitapta Bölümler:

  Kahveci E., “Labour-Driven Productivity and Injuries to Miners in Turkey” [Madenlerde Emek-yoğun Üretim ve İş Kazaları], with Nichols, T. in The Sociology of Industrial Injury, Nichols, T., Mansell, London, 1997, ISBN 0-7201-2255-4.

  Kahveci E., Nichols T., & Sugur N., “Shoe-Shine Boys of Izmir” [İzmir’de Ayakkabı Boyacısı Çocuklar], in Work and Occupation in Modern Turkey, Mansell, London, 1996, ISBN 0-7201-2319-4.

  Kahveci E., “The Miners of Zonguldak” [Zonguldak Maden İşçileri], in Work and Occupation in Modern Turkey, Mansell, London, 1996, ISBN 0-7201-2319-4.

  Kahveci E., “Global Labour Market and Mixed Nationality Crews” [Küresel İşçi Pazarı ve Çok Uluslu İşçi Çalıştıran Gemiler], Seapower at the Millennium, Till, G. (ed), Sutton Publishing, Stroud, 2001, ISBN 0-7509-2458-6.

  Makaleler:

  Kahveci E., Migration, Ethnicity, and Divisions of Labour in the Zonguldak Coalfield, Turkey [Zonguldak Kömür Havzası’nda Göç, Etnisite ve İş bölümü], International Review of Social History, SI 23, November, 2015 (doi:10.1070/S00208590015000425).

  Kahveci E., The condition of the Ottoman mine labour and its impact on the Republican period, [Osmanlı Dönemindeki Madenlerde Çalışma Koşullarının Cumhuriyet Dönemine Etkileri], Middle Eastern Studies, Volume 51 (5): 711-726, 2015.

  T.Nichols and E.Kahveci, The Condition of Mine Labour in Turkey: Injuries to Miners in Zonguldak 1942-90, [Türkiye’de Maden İşçilerinin Durumu: Zonguldak Madenlerindeki İş Kazaları: 1942-1995] Middle Eastern Studies, 31(2): 197-228, 1995.

  Kahveci E., Durkheim's Sociology in Turkey, [Durkheim’nın Türk Sosyolojisi Üzerine Etkileri], Durheimian Studies 1(1) : 51-59 , 1995.

  Kahveci E., Masters and servants [Efendiler ve Hizmetliler], Sociological Review, Vol. 43, Issue 1, March 1995.

  Kahveci E., Life and death at work [Çalışırken Yaşam ve Ölüm], Sociology, Vol. 27, Issue 2, May 1993.

  Kahveci E., ‘The Case of Obo Basak’, [Obo Basak gemisi üzerine bir calisma], Les Journees D'etudies Marseilles, 2007, pp. 33-54, L'Observatoire des Droits des Marins, Nantes, 2007, ISSN 1771-8457.

  Kahveci E., ‘Research Criteria for Setting up an Inventory of Crew Abandonment Cases’ [Terkedilen Denizcilerin Araştırılma Kriterleri için bir Envanter Oluşturulması], Les Journees D'etudies Marseilles, 2007, pp. 285-291, L'Observatoire des Droits des Marins, Nantes, 2007, ISSN 1771-8457.

  Kahveci E., ‘Neither at Sea nor Ashore: the Abandoned Crew of the OBO Basak’, [Ne Karadayız ne de Denizde: OBO Başak gemisinin Terkedilen Denizcileri], Annaure De Droit Maritime Et Oceanique, Universite de Nantes, XXIV (1), 282-322 , 2006, ISSN 1259-4962. Nichols, T. ve Kahveci, E., ‘Politik Rejim, Sermaye Birikimi ve Türkiye'de Maden İşçisinin Durumu’, Ege Üniversitesi,Sosyoloji Dergisi (5), 1-34, 1994.

  Diğer Uluslararası Yayınlar:

  Kahveci E., ‘The maritime security code three years on’ [Geçen üç yılda Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu], The Sea, London: Mission to Seafarers, issue 189 Sep/Oct, 2007, p4.

  Kahveci E., ‘Reviewing seafarers’ welfare at sea and ashore’ [Gemi işçilerinin denizde ve karada refahlarının gözden geçirilmesi], The Sea, London: Mission to Seafarers, issue 186 Feb/Mar, 2007, p4.

  Kahveci, E., ‘Agreements Deliver’ [Toplu iş sözleşmeleri çalışma şartlarını iyileştiriyor], Transport International, The Journal of the International Transport Workers’ Federation, Issue 22, January, 2006, pp 8-9

  Kahveci, E., ‘A Union Ship is a Happy Ship’ [Sendikalı denizciler daha mutlu], Seafarers’ Bulletin, The Journal of the International Transport Workers’ Federation, No 20, 2006, pp34-36.

  Kahveci, E., ‘Cargo in the wrong hands’ [Kargo yanlış ellerde], Transport International, The Journal of the International Transport Workers’ Federation, Issue 18, Jan-Mar, 2005, pp 17-18,

  Kahveci, E.,‘Cargo handling by seafarers’ [Gemi işçilerinin liman işlerinde çalıştırılması], The Sea, London: Mission to Seafarers, Issue 171, Sep/Oct, 2004, pp 4-5.

  Kahveci, E., ‘Going ashore’ [Karaya çıkmak], Seafarers’ Bulletin, The Journal of the International Transport Workers’ Federation, 2003. (çevirim içi: http://www.itfseafarers.org/going-ashore.cfm).

  Kahveci, E., ‘Are car carriers different?: seafarers’ life/work balance’ [Araba taşıyan gemilerde çalışan denizcilerin iş ve yaşam dengesi], Seaways, December, 2003.

  Kahveci, E. ‘Chaplains join Crews to take Welfare Services to Sea’ [Sosyal hizmetlilerin refah hizmetleri sunmak için gemilere katılımı], The Sea, The Mission to Seafarers, Issue 161, January/February 2003.

  Kahveci, E. ‘Abandoned Seafarers: Humiliated, Hungry, Swindled’ [Terkedilen denizciler: küçük düşürülmüş, aç ve dolandırılmış], Seafarers’ Bulletin, International Transport Workers’ Federation, London 2003, No.17

  Kahveci, E., ‘Comunidades Transnacionales de Marinos Mercantes’ [Transnasyonel denizci toplulukları], Revista ANAVE, published by the Spanish Shipowners Association, 2002.

  Kahveci, E., ‘Seafarers’ Families the Children Speak’ [Denizci aileleri ve çocukları anlatıyor], The Sea, Issue 155, 4, London: Mission to Seafarers, Jan/Feb, 2002

  Kahveci, E., ‘A Historia Nao Contada Das Familias Dos Maritimos Filipinos’ [Filipinli denizci ailelerin anlatılmamış hikayeleri], MAR Bolletim do IMP, Vol.2 No.8, Instituto Maritimo-Purtuario, October-December, 2001, ISBN 0872-5846.

  Kahveci, E., ‘The Untold Story of Filipino Seafaring Families’ [Filipinli denizci ailelerin anlatılmamış hikayeleri], Ahoy!, Vol. VI, no. 24, 16-17, October-December, 2001, Manila, ISSN 0118-1912.

  Kahveci, E., ‘Seafarers’ Children Speak’ [Denizci çocukları konuşuyor], Flying Angel News, 4-5, Mission to Seafarers, London, March/May, 2001.

  Kahveci, E., ‘Husband, Father and Stranger’ [Koca, baba ve yabancı], Seafarers Bulletin, No. 15, 28-29, International Transport Workers Federation, London, 2001

  Kahveci E., ‘Mixed Nationality Crews: Interaction On Board’ [Çok uluslu mürettabat çalıştıran gemilerde etkileşim], Ahoy!, vol. V no. 20 October-December 2000. ISSN 0118-1912

  Kahveci E., ‘Fast Turnaround Ships and their Impact on Crews’, Seaways [Gemilerin limanlarda az kalmasının gemi çalışanları üzerine etkileri], The International Journal of the Nautical Institute, March 2000.

  Kahveci E., ‘Focusing on Family Life’ [Aile yaşamı mercek altında], The Sea, Issue 144, Mar/Apr 2000.

  Araştırma Raporları:

  Kahveci, E., İzmir Ticaret Odası Üyelerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri; İzmir Ticaret Odası için hazırlanmış proje sonu raporu, Mayıs 2015.

  Kahveci, E., ‘Criminalisation of Seafarers’ [Denizcilerin Yasal Suçlamalara Maruz Kalmaları], The Seafarers Rights International için hazırlanmış proje sonu raporu, 2012.

  Kahveci, E.; Lille, N.; Chaumette, P. and Lane, T.; ‘Comment metre en valeur la formation et le recrutement I’industrie du transport maritime en Europe?’, EU Framework of the Sectoral Dialogue Committee için hazırlanmış proje sonu raporu, Bruxelles, Mart 2011.

  Kahveci, E., Review of Port-Based Welfare Work for Seafarers from the Perspective Port Welfare Workers’ [Limanlarda Gemicilere Sunulan Refah Hizmetlerinin Sosyal Hizmet Uzmanları Tarafından Değerlendirilmesi], The International Transport Workers’ Federation, Seafarers’ Trust için hazırlanmış proje sonu raporu, Ekim 2010.

  Kahveci, E., Davis, M., and Jefferys, S., ‘The impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers in the Member States of the European Union, United Kingdom’ [Irklararası Eşitlik Yönergesinin Etkileri: Avrupa Birliği Üye ülkelerindeki Sendika ve İşveren Temsilcilerinin Görüşleri, Birleşik Krallıklar Örneği], The Fundamental Rights Agency için hazırlanmış proje sonu raporu, 2010.

  Kahveci, E., ‘Analysis of Seafarer Questionnaires on Food Safety’ [Denizcilerde Gıda Güvenliği Üzerine Yapılan Surveyin Analizi], Antwerp Mediport Health Clinic, Belgium,için hazırlanan rapor, 2010.

  Kahveci, E., ‘Port based welfare services for seafarers: A further analysis (Addentum)’ [Limanlarda Denizcilere Sunulan Refah Hizmetleri: Detaylı Ek Analiz], The ITF Seafarers’ Trust için hazırlanan proje sonu raporu, 2007.

  Kahveci, E.. and Nichols, T., ‘Work, Organisation, and Technology in the Maritime Car Carrier Industry’ [Araba Taşıyan Gemi Endüstrisinde, İş, Organizasyon ve Teknoloji], The UK Economic and Social Research Council için hazırlanan proje sonu raporu, 2005.

  Kahveci, E., The Human and Trade Union Rights Implications of the New Security Regime for Seafarers’ [Denizcilik Güvenlik Yasasının Denizcilerin İnsan Haklarına ve Sendikal Haklarına Etkisi], The International Transport Workers’ Federation, Seafarers’ Section için hazırlanan proje sonu raporu, March 2005.

  Kahveci, E. and McDaid, M., ‘Evaluation of the Sailing Chaplains Scheme’, [Denizde Çalişan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışmalarının Değerlendirilmesi], The International Transport Workers’ Federation, Seafarers’ Trust için hazırlanan proje sonu raporu, 2002.

  Kahveci, E.; Lane, T. and Sampson, H., ‘The Formation and the Maintenance of Transnational Seafarer Communities’ [Transnasyonel Denizci Topluluklarının Oluşumu ve Sürekliliği], The UK, Economic and Social Research Council için hazırlanan proje sonu raporu, 2002.

  Kahveci, E.; Alderton, T.; Bloor, M.; (et al.); ‘The Impact of seafarers’ living and working conditions of the changes in the structure of the shipping industry’ [Gemicilik Endüstrisinin Yapısında Meydana Gelen Değişikliklerin Deniz İşçilerinin Yaşama ve Çalışma Koşullarına Etkisi], The 29th Session of the Joint Maritime Commission, International Labour Organisation, toplantısı için hazırlanan rapor, Geneva, 2001.

 • Sunumlar

  Kahveci, E., “Methodology of the research on the civil act for refugee rights emancipation project”, Seminar organized by the European Union and Association of Solidarity with Refugees, 27 April 2013, Izmir.

  Kahveci, E., “Transnational Networks: Filipino, Indonesian and Ghanaian Transmigrant Seafarers in Rotterdam”, 3rd Annual Workshop on European Working Lives, Organised by London Metropolitan University and Bilgi University, June 2009.

  Kahveci, E., Bloor, M., Sampson, H., and Thomas, M., “Worse things happen at sea: safety rules and procedures on merchant cargo ships”, Work Employment and Society Conference, University of Nottingham, 11-13 September 2001.

  Kahveci, E., “Fast turnaround ships and their impact on crews”, Work Employment and Society Conference, University of Nottingham, 11-13 September 2001.

  Kahveci, E. and Nichols, T.; “Labour Process, productivity and Injury in the Coalmining Industry”, International Labour Process Conference, University of Aston, Birmingham, 23 March, 1994.

  Kahveci, E. “Türkiye’deki Mülteci ve Sığınmacıların Durumu”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu, Aydın, 28 Aralık 2014.

  Kahveci, E., “Enformasyon Teknolojisi Kullanımı ve Çocuklar”, 4. İTK Anaokulları Sempozyumu, Mart 2013, İzmir.

  Kahveci, E., “Migration and ethnicity and their impact on the condition of labour in the Zonguldak coalfield”, Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS), Wassanaar - Social History Centre Limburg, 4 – 6 November, 2014, Wassanaar, Netherlands.

  Kahveci, E., Lillie, N., Chaumette, P., “How to address skill gaps and the deficid in the number of European Seafarers”, Organised by European Transport Workers Federation and the University of Nantes, 27 April 2010, Nantes, France.

  Kahveci, E., Lillie, N., Chaumette, P., “Enhancing the image of the sector and promoting quality working and living conditions at sea”, Conference organised by European Transport Workers' Federaiton and VERDI, 15 June 2010. Berlin, Germany.

  Kahveci, E., Lillie, N., Chaumette, P., “How to ensure a better career path and long term prospects in the maritime cluster”, Organised by European Transport Workers' Federation and London Metropolitan University, 30 September 2010, London, England.

  Kahveci, E., “Meeting Seafarers’ Need”, ICSW Latin America Regional Conference, 14-21 November 2008, Santos, Brazil.

  Kahveci, E., “What Do Seafarers Think of Us”, ICMA Mediterranean & Middle East , CIS and Black Sea Region Conference, 24-26 November 2008, Malaga, Spain.

  Kahveci, E. “Seafarers’ welfare in the new Maritime Labour Convention”, 2nd South East Asia Regional Welfare Committee Meeting in Taiwan, 21 - 24 October 2008

  Kahveci, E., “Cosmopolitan Paradoxes: Migration and Emergent Systems of Transnational Rights”, Centre for Mobilities Research, University of Lancaster, 29 June, 2007, Lancaster, England.

  Kahveci, E., “Results of SIRC 2007 study on Port-Based Welfare facilities for seafarers”, ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) S.E. Asia Sub-Regional Seminar, 20 September, 2007, Singapore.

  Kahveci, E., “Challenges to Welfare Services”, ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) S.E. Asia Sub-Regional Seminar, 19 September, 2007, Singapore.

  Kahveci, E., “Seafarer Families”, ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) S.E. Asia Sub-Regional Seminar, 17 September, 2007, Singapore.

  Kahveci, E., “Port Based Welfare Services for Seafarers”, ITF Seafarer’s Trust, 19 June, 2007, London, England.

  Kahveci, E., “Seafarer Families”, ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) Regional Conference, Chennai, ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) Regional Conference, 14-16 November, 2005, Chennai, India.

  Kahveci, E., “Challenges to Welfare Work for Seafarers”, ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) Regional Conference, 14-16 November, 2005, Chennai, India.

  Kahveci, E., “Seafarers on car carriers, relations with dockworkers”, ITF Latin America Regional Conference, January, 2004, Rio de Janeiro, Brazil.

  Kahveci, E., “Invisible Seafarer Communities”, B.HERE engage international conference in collaboration with BALTIC at Newcastle University, November 2002, Newcastle, England.

  Kahveci, E., “Safety of Ships in the Bosphorous Strait”, University of Istanbul, Safety Issues in the Turkish Straits Conference, 4 November 2002, İstanbul.

  Kahveci, E., “The New Working Models for Seafarers’ Welfare” the ICSW (International Committee on Seafarers Welfare) 1st West African Sub-Regional Seminar, 21-25 October 2002, Accra, Ghana.

  Kahveci, E., “Sailing Chaplains Project”, AOS XXI World Congress, 29 September – 6 October 2002, Rio de Janeiro, Brazil.

  Kahveci, E., “Evaluation of the Filipino Sailing Chaplains’ Work”, Outreach Welfare Symposium, 22-25 August 2002, Hamburg, Germany.

  Kahveci, E., “Traditional Seafarer Ministries and their Welfare Practices in the Port of Rotterdam”, Outreach Welfare Symposium, 22-25 August 2002, Hamburg, Germany.

  Kahveci, E., “Filipino Seafarers”, Philippine Seafarers Assistance Programme (PSAP) Conference, 20-21 June 2002, Rotterdam, Netherlands.

  Kahveci, E., “Broken legs, empty beer cans or sensible option: seafarers and sports”, The ISS Sports Seminar for CISB Region, 11-13 June 2002, Kaszuby, Poland.

  Kahveci, E., “Outreach Seafarers Welfare Scheme”, Sailing Chaplains Conference, The Mersey Mission to Seafarers, 8-10 March 2002, Liverpool, England.

  Kahveci, E., “Transnational Seafarer Communities”, University of Oxford, Institute of Social and Cultural Anthropology, 8 November 2001, Oxford, England.

  Kahveci, E., “Seafarers Strategies for Accessing the Global Labour Market”, SIRC Asia-Pacific Conference, October 2001, Singapore.

  Kahveci, E., Sampson, H., “Seafaring and Family Life”, SIRC Asia-Pacific Conference, October 2001, Singapore.

  Kahveci, E., “The Experiences of Sailing Chaplains”, Sailing Chaplains Conference, 19-21 October 2001, Rotterdam, Netherlands.

  Kahveci, E., “Getting the Best from Multinational Crews”, International Shipping Federation Manning and Training Conference, 6 September 2001, London, England.

  Kahveci, E., “Filipino Seafarers in the Global Labour Market”, Stella Maris Seafarers Centre, 17 August 2001, Cebu, Philippines.

  Kahveci, E., Sampson, H., “The Social and Cultural Identity of Seafarers Afloat and Ashore”, Global Studies Association, Manchester Metropolitan University, July 2001, Manchester, England.

  Kahveci E., “The work of Seafarers International Research Centre”, Observatory on Seafarers’ and Fishermens’ Rights, University of Nantes, 22 January 2000, Nantes, France.

  Kahveci E., “Workshop on Abandoned Seafarers”, International Seminar on Seafarers’ Welfare, 31 January 2000, Barcelona, Spain.

  Kahveci E., “Lives of Filipino Seafarers at Sea”, Stella Maris Seamens Centre, 4 March 2000, Cebu, Phillipines.

  Kahveci E., “Life onboard of Multi-Nationally Crewed Ships”, Apostleship of the Sea Jubilee Year, Pilgrimage, 11-13 March 2000, Cebu, Philippines.

  Kahveci E., “Sailing Chaplains”, The Finnish Seamen’s Mission, 30 August 2000, Helsinki, Finland.

  Kahveci E., “Sailing Chaplains Project and SIRC”, Sailing Chaplains Annual Meeting, 28-30 September 2000, Antwerp, Belgium.

  Kahveci E., “Maritime Missions and Scientific Research: Sailing Chaplains Project”, ICSW Sub-Regional Seminar for the Indian Ocean and South East Africa, 8-11 October 2000, Port Louis, Mauritius.

  Kahveci E., “Realities Onboard”, ICMA Seminar for the South East Asia Region, 6-10 November 2000, Cebu, Philippines.

  Kahveci, E. “Türkiye’de mülteci ve sığınmacıların durumu”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Güz Seminersleri 4, 4 Aralık 2014, İzmir.

  Kahveci, E., “Osmanlı Döneminde Maden İşçilerinin Durumu ve Cumhuriyet Dönemine Etkileri”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Güz Seminerleri 2, 9 Ekim 2014, İzmir.

  Kahveci, E., “Yaş grupları ve mutluluk düzeyleri”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Bahar Dönemi Seminerleri 2, Mart 2014, İzmir.

 • Dersler

  Yurtdışı Üniversitelerde verilen dersler:

  Çalışma Yaşamı Araştırmaları

  Çalışma Sosyolojisi ve Küreselleşme Teorileri

  İşin Anlamı

  Uygulamalı Araştırma Yöntemleri

  Metropolis: Kentsel Yaşam ve Tüketim Kültürü,

  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerine Giriş

  Sosyal Bilimlerde Araştırma

  Küreselleşme ve Toplumsal Değişme

  Karşılaştırmalı Ekonomi Politik

  Sosyal Bilimlerde Proje Dizaynının İlkeleri ve Uygulanması

  Sosyolojiye Giriş

  Endüstriyel Toplumların Sosyolojisi,

  Sosyal Bilimlerde Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Yöntemleri

  Çağdaş Sosyoloji Kuramları

  Ekonomik Sosyoloji

  Politik Sosyoloji

  Sosyolojik Teoriler

  Etnik İlişkiler

  Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Yöntemleri

  Yurtiçi Üniversitelerde verilen dersler:

  Sosyolojiye Giriş I ve II

  Sosyal Bilimler için İstatistiğe Giriş

  Sosyal Bilimler için Niteliksel Araştırma Yöntemleri

  Sosyal Bilimler için Niceliksel Araştırma Yöntemleri

  Kamuoyu oluşumu ve Kamuoyu Araştırmaları

  Sosyoloji Atölye Çalışmaları I

  Toplumsal Tabakalaşma

  Nüfusbilim

  Kültürel Antropoloji

  Modern Toplumda İş ve Meslekler

  Sosyal Bilimin İlkeleri II

  Suçbilim

  Psikolojiye Giriş II

  Sosyal Psikoloji I ve II

  Bilgi Sosyolojisi

  Dil Sosyolojisi