0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: erdal.akdeve@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 97

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, İşletme, 2009.

  Yüksek Lisans, University of Gothenburg, Uluslararası Yönetim, 2002.

  Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, 1999.

 • Araştırma Alanları

  Stratejik Yönetim

  Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi

  Rekabet İstihbaratı

  Sanayi Kümeleri

  İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Eserler

  Akdeve, E., Köseoğlu, M.A., Craft, J., How Does Business Ethics Literature Progress in Developing Countries? Evidence From Turkey, Middle East Journal of Management, Vol.2 (2), pp.121-142, 2005.

  Akdeve, E., Akçomak, S., Fındık, F., “How do ICT Firms in Turkey Manage Innovation? Diversity in Expertise Versus Diversity in Markets”, İçinde: World Scientific Reference on Globalisation in Eurasia and Pacific RIM, pp.155-172, UK, World Scientific, 2015.

  Akdeve, E., Köseoğlu, M. A., Gedik, İ., Bertsch, A., “A bibliometric analysis of strategic management articles in healthcare management literature: Past, present, and future”, International Journal of Healthcare Management, Vol.8 (1), pp.27-33, 2015.

  Akdeve, E., "The Determinants of Export Potential: A Case of Ankara Manufacturing Sector", International Journal of Business Management and Economic Research, Vol.4 (3), pp.745-751, 2013.

  Akdeve, E., Köseoğlu, M., A., “Rekabet İstihbaratı”, 150 s., Ankara, Nobel Yayın, 2013.

  Akdeve, E., Köseoğlu, M., A., "How do hotels state their missions? Evidence from an emerging country", International Journal of Leisure and Tourism Marketing, Vol.3 (4), pp.303-327, 2013.

  Akdeve, E., Korkmaz, O., Medeni, T., “Clustering Sector for Innovation and Competitiveness: Case of Textile and Clothing Industries in Turkey and The World”, Vestnik KazEU Scientific Public Journal of Ryskulov Kazakh Economic University, Vol.2, pp.9-22, 2013.

  Akdeve, E., Köseoğlu, M., A., "Türkiye'de Stratejik Yönetimin Akademik Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 50, Sayı:581, ss.63-74, 2013.

  Akdeve, E., Barca, M., Balay, İ., G., "Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri", İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt.5, Sayı:3, ss.64-92, 2013.

  Akdeve, E., Köseoğlu, M., A., “İş Etiği”nin Akademik Örüntüsü Nasıl Gelişiyor? Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma", Sosyo Ekonomi Dergisi, Yıl.9, Sayı:19, 2013-1, ss. 351-365, 2013.

  Akdeve, E., Karagöl, E., T., "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:37, Temmuz 2013, ss.329-350, 2013.

  Akdeve, E., “Yenilik Yönetimi”, İçinde: Ulusal Yenilik Sistemi, ss.152-174, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012.

  Akdeve, E., Özkanlı, Ö., "Cluster and innovation policy for regional development: the case of Turkey", International Journal of Management and Network Economics, Vol. 1 (2), pp.211-231, 20096.

  Akdeve, E., Özkanlı, Ö., “Innovation Ability of Small Firms in Turkish Industrial Clusters: Ankara-Ivedik Industrial Region Case”, İçinde: Innovation Policies, Business Creation and Economic Development: A Comparative Approach, pp.159-173, New York, Springer, 2009.

  Akdeve, E., Özkanlı, Ö., Erdil, E., "Innovation and relationships in industrial districts: the case of Turkey", Innovative Marketing, Vol.4 (1), pp. 114-119, 2008.

  Akdeve, E., Özkanlı, Ö., Benek, S., "Export Barriers of Small Firms in Turkey: A Study of Ankara-Ivedik Industrial District", Problems and Perspectives in Management, Vol. 4(3), pp. 78-90, 2006.

 • Sunumlar

  Akdeve, E., J.E.Spillan, J.A. Parnell, M.A. Köseoğlu, Niche Orientation, Strategic Capabilities and Performance: A Four Nation Assessment, The 52nd Annual MBAA International Conference, April 13-15, Chicago, USA, 2016.

  Akdeve, E., M.A. Köseoğlu, J. Ondracek, “What Are Region-specific Research Designs in Strategic Management? A Developing Country as a Case”, 15th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, January 8-10, Lisbon, Portugal, 2015.

  Akdeve, E., M.A. Köseoğlu, Yönetim ve Organizasyon Araştırmalarında Yazarlar Arasındaki İşbirliğinin Gelişimi: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Üzerine Bir Araştırma, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs, Bodrum, 2015.

  Akdeve, E., M.A. Köseoğlu, I. Gedik, A. Bertsch, “Tracking the pattern of strategic management progress in healthcare management? Evidence from academic journals”, 17th International Academy of Management and Business Conference, São Paulo, Brazil, 2014.

  Akdeve, E., S. Akçomak, D. Fındık, “How do ICT firms in Turkey manage in4ovation? Diversity in expertise versus diversity in markets”, 11th Globelics International Conference, 11-13 Eylül 2013, Ankara, 2013.

  Akdeve, E., M.A. Köseoğlu, Barca, M., Gelişmekte Olan Ülkelerde Stratejik Yönetim Literatürünün Örüntüsü Nasıl İlerliyor? Türkiye Üzerine Bir Çalışma, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, Kütahya, 2013.

  Akdeve, E., M.A. Köseoğlu, İş Etiği Yönetim Alanında Bağımsız Bir Alan Olabilir mi?: Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013, Kütahya, 2007.

  Akdeve, E., Ö. Özkanlı, Innovation Ability of Small Firms in Turkish Industrial Clusters: Ankara-İvedik Industrial Region Case, Presented in The Workshop of Innovation And Entrepreneurship Nov 1-2 2007, Çankaya University, Ankara, 2006.

  Akdeve, E., Ö. Özkanlı, "Cluster and Innovation as Regional Development", II. International Strategic Management Conference, June8-10, İstanbul, 2006.

 • Dersler

  Innovation, Entrepreneurship and SMEs – Doktora

  HR Systems and Applications (Doktora)

  Social Aspects of Innovation (Yüksek Lisans)

  İnovasyonun Sosyal Yönleri (Yüksek Lisans)

  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans)

  Modern Yönetim Teknikleri (Yüksek Lisans)