1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: ecedeniz.gunay@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 57

 • Doktora, Galatasaray Üniversitesi, 2017.

  Yüksek Lisans, University of Cambridge, Uluslararası Ticaret Hukuku, 2012.

  Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat, 2013.

  Lisans, Koç Üniversitesi, Hukuk, 2011.

 • Araştırma Alanları

  Ticaret Hukuku

  Sermaye Piyasası Hukuku

  Rekabet Hukuku

  Dünya Ticaret Örgütü Hukuku

 • Eserler

  Günay, E. D.,“Less Favourable Treatment Under Article III of the GATT”, The Law of the World Trade Organization, University of Cambridge Master Thesis. Vedat Kitapçılık, 2012.

  Günay, E. D.,“Kamuyu Aydınlatma İlkesinin 6362 Sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanununa Yansımaları”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Ocak 2013, Sayı 77, Seçkin Yayıncılık.

  Günay, E. D., Günay G.E.,“Türk Ticaret Kanunu ve Karşılaştırmalı Hukukta Acentenin Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı Anlaşması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz-Ağustos 2015, Sayı: 131-132, s.145-183, Seçkin Yayıncılık.

  Günay, E.D., Günay, G.E.,“Overview: European Union Law”, United Kingdom Supreme Court Yearbook Vol.6, s.382-389, 2015, Appellate Press Ltd.

 • Sunumlar

 • Dersler