1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: dilek.cakir@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • Bütünleşik Doktora, Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi 2015- devam ediyor.

  Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji 2013.

  Lisans, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 2012.

 • Araştırma Alanları

  Sınıf Çalışmaları

  Etnisite ve Milliyetçilik Teorileri

  Türkiye Siyasi Tarihi

 • Eserler

 • Sunumlar

  “The role and Position of Turkey during Arab Spring”, I. International Diplomacy Congress; Arab Spring; Reasons and Effect, (Ankara, Turkey), 2012.

  “Yönetişim ve Demokrasi Bağlamında Karar Alma süreçlerine Yerel Sermayenin Etkisi: Kastamonu Örneği, KAYFOR,(Konya, Türkiye), 2015.

 • Dersler