1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: asli.gunay@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 96

 • Doktora, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat, 2016.

  Yüksek Lisans, Bilkent Üniversitesi, İktisat, 2001.

  Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat, 1999.

 • Araştırma Alanları

  Makro İktisat

  Yükseköğretim Çalışmaları

  Eğitim Ekonomisi

 • Eserler

  Akdi, Y., H. Berument ve A. Günay, “Effects of Government Fractionalization on Economy: Turkish Experience”, İstatistik, Journal of the Turkish Statistical Association, 4 (1), 8 –18, 2001.

  Berument, H. ve A. Günay, “Exchange Rate Risk and Interest Rate: A Case Study for Turkey”, Open Economies Review, 14(1), 19-27, 2003.

  Metin-Ozcan, K., S. Ertac ve A. Günay, “Determinants of Private Savings Behaviour in Turkey”, Applied Economics, 35(12), 1405-1416, 2003.

  Yeldan, E., K. Metin-Ozcan ve A. Günay, “Real Wages, Profit Margins and Inflation in Turkish Manufacturing Under Post-Liberalization”, Applied Economics, 37(16), 1899-1905, 2005.

  Berument, H. ve A. Günay, “Inflation Dynamics and Its Sources in The Ottoman Empire: 1586-1913”, International Review of Applied Economics, 21 (2), 207-245, 2007.

  Günay, D. ve A. Günay, “1993’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 1-22, 2011.

  Metin-Ozcan ve A. Günay, “Türkiye’de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar”, Türkiye’de Tasarruflar, (Ed. Ercan Uygur), Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 27-49, 2011.

  Günay, A., “Türkiye'de Yükseköğretimin Finansmanı: Kriterler, Zorluklar ve Alternatif Stratejiler”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi (UYK-2011), Bildiri Kitabı, Cilt 2, 1159-1169, 2011.

  Metin-Ozcan, K., A. Günay ve S. Ertac, “Macro and Socioeconomic Determinants of Turkish Private Saving”, Journal of Economic Cooperation and Development, 33(2), 93-130, 2012.

  Günay, D, A. Günay ve E. Atatekin, “Türkiye’de Temel Bilimlerde Sarsılış: Ülkenin Sarsılışı”, Yüksekeöğretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 85-96, 2013.

  Günay, A. ve M. A. Dulupçu, “Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 236-254, 2015.

  Günay, D. ve A. Günay, “Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 13-30, 2016.

 • Sunumlar

  “Effects of Government Fractionalization on Economy: Turkish Experience”, ODTÜ/ERC Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, Türkiye, 11-14 Eylül 2002.

  “Political Business Cycles from Ottoman Empire”, ODTÜ/ERC Uluslararası Ekonomi Kongresi VI, Ankara, Türkiye, 11-14 Eylül 2002.

  “Türkiye'de Yükseköğretimin Finansmanı: Kriterler, Zorluklar ve Alternatif Stratejiler”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi (UYK-2011), İstanbul, Türkiye, 27-29 Mayıs 2011.

 • Dersler

  Makro İktisat (Lisans)

  Mikro İktisat (Lisans)

  İstatistik (Lisans)