0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."





İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Oran Kampüsü Turan Güneş Bulvarı, 648. Cad. Çankaya, Ankara
E-Mail: armagan.erdogan@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 44 42

 • Doktora, University of Warwick, İngiliz ve Karşılaştırmalı Edebi Çalışmalar, 2002.

  Yüksek Lisans, University of Warwick, İngiliz ve Karşılaştırmalı Edebi Çalışmalar, 1996.

  Lisans, Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1990.

 • Yükseköğretim Çalışmaları

  Avrupa Yükseköğretim Alanı/Bologna Süreci

  Toplumsal Cinsiyet

  İngiliz Edebiyatı

  19. yüzyıl İngiliz Romanı

 • Yükseköğretim ile ilgili Çalışmalar:

  Erdoğan, A., What Do the Names of Higher Education Institutions in Turkey and the UK Imply? Education and Science, [S.l.], v. 41, n. 184, apr. 2016. ISSN 1300-1337. (co-authored with E. Bıyıklı, T. Demirkol, G. Ersoy) Available at: <http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/6159>. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6159. indexed by SSCI.

  Erdoğan, A.,“Current and Future Prospects for the Bologna Process in the Turkish Higher Education System”, in The European Higher Education Area: Between Critical Reflections and Future Policies, (eds.) Adrian Curaj, Liviu Matei, Remus Pricopie, Jamil Salmi and Peter Scott (2015), Springer Open Access (http://www.springer.com/gp/book/9783319187679

  Erdoğan, A., “Yükseköğretimde Cinsiyet Eşit-siz-liği Tablosu ve Yeniden Yapılanma Süreci için Öneriler”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Eğitimi Özel Sayısı, 58 (1), 2014.

  Toprak. M., Erdoğan, A., “Nasıl bir Yükseköğretim? Referans, Kapsam ve Araçlar”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Eğitimi Özel Sayısı, Cilt 58 (1), 2014.

  Erdoğan, A., “Türkiye’de Yükseköğretimin Gündemi için Politika Önerisi”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4 (1), 1-17, 2014.

  Toprak. M., Erdoğan, A., “Lisansüstü Eğitimde Avrupa Yaklaşımı”, VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, 10-36, 2013.

  Toprak. M., Erdoğan, A., Açıkgöz, Ö., “Field Qualifications: A Framework Suggestion”, The New Educational Review, 31 (1), 153-164 , 2013.

  Erdoğan, A., Küresel Eğilimler ve Uluslararasılaşma Çerçevesinde Değerlendirmeler, Stratejik Düşünce Enstitüsü-SDE, 2013.

  Erdoğan, A., Toprak. M., “Governance of Higher Education in Turkey”, Leadership and Governance in Higher Education for Decision-makers and Administrators, 3, Raabe –Berlin, 2012.

  Toprak. M., Erdoğan, A., “Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (2), 69-91, 2012.

  Erdoğan, A., 66 Soruda Bologna Süreci: Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılanması,YÖK Yayınları, 2010.

  İngiliz Edebiyatı ile İlgili Çalışmalar:

  Erdoğan, A., “Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Kadın Yazarların Yabancılık ve Toplumsal Cinsiyet Algısı”, TUBITAK-DFG doktora sonrası bursuyla yapılan çalışma ve bildiri, Frei Universitesi, Berlin, 2008.

  Erdoğan, A., “Gender-ed Nationalism in George Eliot”, The Second International IDEA Conference, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2007.

  Erdoğan, A., “Edebiyat mı? Ne İşimize Yarayacak? Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminde Edebiyata Karşı İlgisizlik”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 404-408, 2007.

  Erdoğan, A., “Out of England: George Eliot’s Experience of the Foreign”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22: 1, 95-104, 2005.

  Erdoğan, A., “Meleklerin Birey Oluş Öyküsü: İngiliz Romanında Kadın’ın Yolculuğu”, Kırıkkale Üniversitesi 1. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2004.

  Erdoğan, A., Mirici, İ. H., “Enrichment of ELT Activities by Using Dramatic Texts”, First International Symposium on Modern Approaches, Methods and ELT Problems, Süleyman Demirel Üniversitesi, 361-370, 2002.

  Erdoğan, A., “No Women, No Home: Masculinity in Joseph Conrad’s Fiction”, The Tenth METU British Novelists Seminar, 56-61, ODTÜ, 2002.

  Erdoğan, A., "Mesnevi’den 800 Beyit", Konya İl Kültür Müdürlüğü Yayını, Konya, 2001, (A. Karaismailoğlu ile birlikte).

  Erdoğan, A., “Mother-Daughter Relationship in George Eliot”, The Seventh METU British Novelists Seminar, 52-60, ODTÜ, 1999.

 • “Current and Future Prospects for the Bologna Process in the Turkish Higher Education System”, Future of Higher Education – Bologna Process Researchers Conference FOHE-BPRC, 24-26 Kasım 2014, Bükreş.

  “Quality Assurance and Accreditation in Turkish Higher Education”, Turkish-German Universities Cooperation Conference, 30-31 October 2014, Istanbul Universitesi, İstanbul.

  “Internationalization of Turkish Higher Education”, Community of Mediterranean Universities Workshop (CMU), Ondokuz Mayıs Universitesi, 1 Mart 2014, Samsun.

  “Introduction to Higher Education in Turkey: Current Situation”, EAIE Conference, 10-13 Eylül 2013, İstanbul.

  “Successes and Challenges in Internationalising Turkish Higher Education”, Going Global 2013, 5 Mart 2013, Dubai.

  “Bologna Süreci’nde Sosyal Boyut”, 2009-2011 Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Bek Modeli Üzerine Ulusal Konferans, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 10 Aralık 2010, Ankara.

  “Bologna Süreci Nedir?”, Ankara Öğrenci Konseyleri Ankara’nın Üniversitelileri Yükseköğrenimdeki Değişimi Konuşuyor Semineri, Ankara Üniversitesi, 3 Aralık 2010, Ankara.

  “Higher Education in Turkey and Recent Developments”, Eurostudent IV-Workshop on Data Interpretation and Context Information, Middle East Technical University, 30.11.2010, Ankara.

  “Yükseköğretim Kurumlarında Bologna Eşgüdüm Komisyonları’nın (BEK) Yapılanması”, 2009-2011 Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Bek Modeli Üzerine Ulusal Konferans, İstanbul Üniversitesi, 4 Aralık 2009, İstanbul.

  “Bologna Süreci Kapsamında Türk Yükseköğretimindeki Gelişmeler”, Erasmus Bahar Toplantısı, Erciyes Üniversitesi, 2 Nisan 2009, Kayseri.

  “Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanmasi Projesi 2008-2009”, Erasmus Güz Toplantısı, Çukurova Üniversitesi, 8-10 Ekim 2008, Adana.

 • Images of Women in Western Literature from Pre-modern to Postmodern Era (Yüksek Lisans)

  Karşılaştırmalı Edebiyat (Yüksek Lisans)

  Edebiyat Kuramları (Yüksek Lisans)

  Batı Edebiyatı (Lisans)

  Writing Abilities (Lisans)

  Speaking Abilities (Lisans)

  English Culture (Lisans)

  Media Translation (Lisans)

  Drama Analysis and Teaching (Lisans)

  Novel Analysis and Teaching (Lisans)