1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: akif.togel@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 47 54

 • Doktora, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

  Yüksek Lisans, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2008.

 • Araştırma Alanları

  Anayasa Hukuku Teorisi

  İnsan Hakları Hukuku

  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Metotları

 • Eserler

  TÖGEL A., Anayasal ve Militan Demokrasi Algısı Üzerine, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, S.3, s.105-130, Ocak 2017.

  TÖGEL A., Dünya Anayasalarında Değiştirilemez Maddeler ve Türkiye’nin Yeni Anayasası İçin Öneriler, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.7, S.27, s.757-792, Temmuz 2016.

  TÖGEL A., Ottoman Human Rights Practice: A Model of Legal Pluralism, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, S.2, s.201-220, Temmuz 2016.

  TÖGEL A., Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Yapılan Başvurulara Etkisi, Akademik Teklif, S.1, s.58-85, Temmuz 2013.

  TÖGEL A., Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Bağlamında Türk Askeri Yargısı, Temyiz.net, Ocak 2013.

 • Sunumlar

  TÖGEL A., "The Chance of a Plural Legal System in Turkey: , Applying empirical research to practice', International Conference of the Commission on Legal Pluralism, 14-16.12.2015 Mumbai, India.

  TÖGEL A., "The Significance of Qualitative Research in Legal Theory and Practice of Law", Tenth Congress of Qualitative Inquiry-University of Illınois at Urbana Champaign- 21-24.05.2014

 • Dersler

  Term Paper and Presenta

  Basic Concepts of Law