1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: abuzer.pinar@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 -- --

 • Eğitim Bilgileri

  Post Doktora, Göteborg University, Department of Economics, Sweden, 2012.

  Doktora, The University of Nottingham, School of Economics, UK, 1998.

  Yüksek Lisans, The University of Leicester, Department of Economics, UK, 1994.

  Lisans, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1990.

 • Araştırma Alanları

  Kamu Ekonomisi

  Maliye Politikası

  Para Politikası

  Uygulamalı Ekonometri

  Gayrimenkul Ekonomisi

 • Eserler

  Kitaplar

  Pınar, A., Maliye Politikası: Teori ve Uygulama, Turhan Kitabevi: Ankara, 2017.

  Erdal, B ve Pınar, A., Para, Banka, Mali Kuruluşlar ve Uluslararası mali Sistem, Turhan Kitabevi: Ankara, 2015.

  Özkök Çubukçu, D., Pınar, A. ve Öz, S., Gayrimenkullerde Vergilendirme, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı yayın no: 3, Ankara, 2009.

  Araştırma Raporları

  Pınar, A. ve Yılmaz, H. H., 2010 KOBİ ve 2011 SG Mali Destek Programları Etki Analizi, Dicle Kalkınma Ajansı: Mardin, 2016.

  Pınar, A., Siverekli, E. ve Demir, M., Şanlıurfa’da İşveren ve İşçilerin Suriyeli İstihdamına Bakışı, ILO, 2016.

  Pınar, A., 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Etki Analizi, Karacadağ Kalkınma Ajansı: Şanlıurfa, 2014.

  Saygılı, Ş. ve Pınar, A., GAP Bölgesinin Büyüme Ufku, UNDP, 2015.

  Bağdadioğlu, N., Başaran, A., Kalaycıoğlu, S. ve Pınar, A., Integrating Poverty in Utilities Governance, UNDP, 2009.

  Pınar, A., Yılmaz, H. H. ve Koyuncu, E., Köy Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi, TEPAV: Ankara, 2008.

  Kitap Bölümü

  Sak, G. ve Pınar, A., Possible Impacts of Security Measures on the Turkish Labour Market”, in T. Bulutay (ed.), The Unrecorded Economy as Related to the Labour Market, s.109-134, Devlet İstatistik Enstitüsü: Ankara, 2000.

  Makaleler

  Pınar, A. ve Demir, M., “The Impact of Social Housing on the Demand for Housing in Turkey: A Cross-Section Analysis”, Applied Economics and Finance, 3 (4), 20-28, 2016.

  Yüksel, C. ve Pınar, A., “Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, 16 (9), 70-96, 2016.

  Albayrak, Ö., Bahçe, S. ve Pınar, A., “Türkiye’de daha Eşitlikçi Vergi Politikaları için Mikrosimülasyon Analizi: 2003-2013”, AÜ SBF Dergisi, 71(1), 249-278, 2016.

  Pınar, A. ve Erdal, B., “The effects of short-term capital flows on exchange rates in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”. International Business Research, 8(10), 93, 2015.

  Erdal, B. ve Pınar, A., “The validity of the purchasing power parity in intermediate and flexible exchange rate regimes: Empirical evidence from Turkey”, Journal of Economics and International Finance, 6(10), 249-252, 2014.

  Pınar, A. ve Demir, M., “Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Mikro-Veri Analizi”, Sosyoekonomi, 10(2), 2014.

  Gemmell, N., Morrissey, O. ve Pınar, A., “Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004.

  Pınar, A. ve İnce Arıkan, S., “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Bağlamında Devlet Yardımları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 3 (1), 93-111, 2003.

  Pınar, A., “Bankacılık Faaliyetleri Üzerindeki Vergi ve Benzeri Yüklerin Ekonomik Etkileri: Türkiye İçin Nicel Bir Analiz”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60, 2003.

  Pınar, A., “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye İçin İller Bazında Bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97, 2002.

  Gemmell, N., Morrissey, O. ve Pınar, A., “Tax Perceptions and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816, 2003.

  Gemmell, N., Morrissey, O. ve Pınar, A., “Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224, 2002.

  Pınar, A., “A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218, 2001.

  Pınar, A., “Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre bir Bakış”, A.Ü. SBF Dergisi, 55, 97-111, 2000.

  Pınar, A., “Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 15, 50-62, 2000.

  Gemmell, N., Morrissey, O. ve Pınar, A., “Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704, 1999.

  Pınar, A., “A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71, 1998.

  Kitap İncelemesi

  Pınar, A., Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta, B. Clements and G. Inchauste (International Monetary Fund, Washington, D. C., 2004), European Journal of Political Economy, 24, 534-543, 2008.

  Pınar, A., The Turkish Economy in Crisis Edited by Z. Öniş and B. Rubin (London: Frank Cass, 2003), Journal of International Development, 17, 595-596, 2005.

 • Sunumlar

  Pınar, A. ve Demir, M., “Mali Yönetim Reformunun Belediyelerde Harcama Yönetimi ve Denetimi Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Belediyelerden Kesit Veri Analizi”, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan bildiri, 2014, Side/Antalya.

  Pınar, A., “Küresel Krizin Orta Vadeli Mali Plan Hedefleri Üzerindeki Etkisi” 28. Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan bildiri, 2013, Manavgat/Antalya.

  Pınar, A. ve Özuğurlu, Y., “Küreselleşme Sürecinde vergi Yapılarındaki Dönüşüm: Türkiye Küresel Fotoğrafın Neresinde?” 23.Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Belek/Antalya, 7-11 Mayıs, 2008.

  Pınar, A., “Kamu Sektöründe Yeniden Yapılanma Sürecinde İstihdam ve Ücretler”, 22.Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Belek/Antalya, Mayıs 9-13, 2007.

  Pınar, A., “Türkiye’de Net Mali Yansıma: DİE Hanehalkı Verileri ile Bir Tahmin Denemesi”, 20.Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Karahayıt/Denizli, Mayıs 23-27, 2005.

  Pınar, A., “Public Sector Wages and Salaries in Turkey: Is there a Performance Criterion?”, Paper presented in the 2006 International Conference on Human and Economic Resources in İzmir-Turkey.

  Pınar, A., “The Redistributive Impact of Fiscal Policy in Turkey: A Micro-Data Analysis” Paper presented in the 2005 Annual Meeting of The European Public Choice Society in Durham-UK.

  Pınar, A. ve Sak, G., “A Fiscal Approach to Bank Profitability in Turkey: How to Tax the Banking System in the Aftermath of a Banking Crisis”, Paper presented in 2003 International Institute of Public Finance Congress, Prague-Czech Republic.

  Sak, G. ve Pınar, A., “The Problem with Publicly-Owned Banks: The Story of Duty Losses in Turkey”, Paper presented in 2003 International Institute of Public Finance Congress, Prague-Czech Republic.

  Gemmell, N., Morrissey, O. ve Pınar, A., “Testing Models of Tax Structure and Tax Perceptions Using UK Micro Data”, Paper presented in 2002 International Institute of Public Finance Congress, Helsinki-Finland.

  Pınar, A., “Economic and Political Determinants of Local Public Spending in Turkey”, Paper presented in the 2000 Annual Meeting of The European Public Choice Society in Siena-Italy.

  Gemmell, N., Morrissey, O. ve Pınar, A., “Do British Voters Accurately Perceive Taxes?”, Paper presented in the 1999 Annual Meeting of The European Public Choice Society in Lisbon-Portugal.

  Pınar, A., “Bölgesel Kalkınma, Devlet Yardımları ve GAP Üzerine Gözlemler”, 3. GAP ve Sanayi Kongresi’nde sunulan bildiri, Diyarbakır, Ekim-2003.

  Sak, G. ve Pınar, A., “Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları ve Türkiye’de Kamu Bankacılığı Üzerine Gözlemler”, 17.Türkiye Maliye Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Antalya, Mayıs 22-25, 2002.

 • Dersler

  İktisada Giriş

  Kamu Maliyesi

  Maliye Politikası

  Para Teorisi ve Politikası

  Kalkınma Makroekonomisi

  Uygulamalı Ekonometri