0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Hükümet Meydanı No: 2 PK: 06030 Ulus/ANKARA
E-Mail: abdulkadir.hiziroglu@asbu.edu.tr
Tel: +90 312 596 46 20

 • Eğitim Bilgileri

  Doktora, The University of Manchester, İşletme Yönetimi, 2009.

  Y. Lisans, Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2003.

  Lisans, Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2001.

 • Araştırma Alanları

  İş Zekası ve Veri Madenciliği,

  Müşteri Analitiği,

  Esnek Hesaplama İşletme Uygulamaları,

  Büyük Veri Modelleme ve Uygulamaları,

  Kurumsal Bilişim Sistemleri

 • Eserler

  A. Hızıroğlu, Ü.D. Şenbaş, “An Application of Fuzzy Clustering to Customer Portfolio Analysis in Automotive Industry”, International Journal of Fuzzy System Applications, 13-25 pp., 5 (2), 2016, DOI: 10.4018/IJFSA.2016040102

  M.T. Akpınar, A. Hızıroğlu, “Sivil Havacılık Sektörü Yük Planlamasında Bir İş Zekası Uygulaması”, içinde V. Tecim, Ç. Tarhan, C. Aydın (Ed) Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim, Gülermat Matbaacılık, 2016, İzmir, Türkiye, ISBN: 978-605-60047-5-9

  A. Hızıroğlu, "A Soft Computing Approach to Customer Segmentation."Intelligent Techniques for Data Analysis in Diverse Settings. IGI Global, 2016. 119-146. Web. 16 Aug. 2016. doi:10.4018/978-1-5225-0075-9.ch006

  H.İ. Cebeci, A. Hızıroğlu, "Review of Business Intelligence and Intelligent Systems in Healthcare Domain." Intelligent Techniques for Data Analysis in Diverse Settings. IGI Global, 2016. 192-206. Web. 16 Aug. 2016. doi:10.4018/978-1-5225-0075-9.ch009

  A. Hızıroğlu, “Observing Customer Segment Stability Using Soft Computing Techniques and Markov Chains within Data Mining Framework”, International Journal of Information Systems & Social Change, 6(1), 2015, 59-75, DOI:10.4018/ijissc.2015010104

  A. Hızıroğlu et al., No Editor(s), “Country Reports for Current Situation & Analysis of Needs of SMEs on Strategy”, 109 pp., Ankara, Turkey, Yıldırım Beyazıt University Press, 2015

  A. Hızıroğlu, T. Medeni, Performance Measurement/Management and Strategy, in “Strategy Training e-Platform Course Contents”, Hızıroğlu, A, Areta, O., (Ed), 251-274 pp., Ankara, Turkey, Yıldırım Beyazıt University Press, 2015, ISBN: 978-605-4929-05-4

  A. Hızıroğlu, Ö. F. Seymen, “Modeling Customer Churn Using Segmentation and Data Mining”, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (e-Book Series), Databases and Information Systems VIII, IOS Press, 2014

  A. Hızıroğlu, "A Neuro-Fuzzy Two-Stage Clustering Approach to Customer Segmentation", Journal of Marketing Analytics, 1(4), 2013, DOI: 10.1057/jt.2012.5

  M. Hızıroğlu, A. Hızıroğlu, A. H. Kökçam, "An Investigation on Competitiveness in Services: Turkey versus European Union", Journal of Economic Studies, 40(6), 2013, ISSN: 0144-3585

  A. Hızıroğlu, A. Hala, E. Aktaş, T.D. Medeni, H. Lee, Ö. Albay, "Investigating Different User Profiles of e-Government Applications For Turkey", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 12-22 pp., 5(1), 2013, ISSN: 2146-0744

  A. Hızıroğlu, "Soft Computing Applications in Customer Segmentation: State-of-Art Review and Critique", Expert Systems With Applications, 6491-6507 pp., 40, 2013, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.05.052

  A. Hızıroğlu, H.İ. Cebeci, "A Conceptual Framework of a Cloud-Based Customer Analytics Tool for Retail SMEs", Periodicals Of Engineering And Natural Sciences, 44-50 pp., 1(2), 2013, ISSN: 2303-4521

  A. Hızıroğlu, M.P.Y. Bora, O. Areta, "A Balanced Scorecard Application in Turkish Financial Sector Using Business Intelligence Technologies", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 1-10 pp., 5(2), 2013, ISSN: 2146-0744

  A. Hızıroğlu, J. Patwa, V. Talwar, "Customer Portfolio Analysis: Crisp Classification versus Fuzzy Classification – Based on the Supermarket Industry", Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 67-83 pp., 20(2), 2012, DOI: 10.1057/jt.2012.5

  A. Hızıroğlu, T. Taşcı, T. Ö. Özçelik, "Analysis of Current Occupational Health and Safety Situation and Needs of SMEs in Turkey", Journal of Labour Relations, 66-89 pp., 3(2), 2012, ISSN: 2146-7854

  A. Hızıroğlu, S. Şengül, "Investigating Two Customer Lifetime Value Models from Segmentation Perspective", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 766-774 pp., 62, 2012, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.129

  A. Hızıroğlu, M. Hızıroğlu, A. H. Kökçam, "Competitiveness in Services: Turkey versus European Union", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 436-440 pp., 62, 2012, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.071

  A. Hızıroğlu, O. Areta, Z. Ayanoğlu, T. Taşcı, M. Hızıroğlu, İ. H. Selvi, T. Ö. Özçelik, No Editor(s), “Occupational Health and Safety Status of Turkey and Bulgaria (Turkey and OHS: National Report on Occupational Health and Safety)”, 145 pp., Sakarya, Turkey, Sakarya University Press, 2011

  Ü. Çağlar, M. Hızıroğlu, H. Zengin, A. Hızıroğlu, B. Gürsoy, S. Yiğit, “Küreselleşmenin Sektörel Etkileri”, 545 pp., İstanbul, Türkiye, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2010

  H. İ. Cebeci, H. R. Yazgan, A. Hızıroğlu, "A Comparative Analysis of the Effects of Instructional Design Factors on Student Success in E-Learning: Multiple-Regression versus Neural Networks", ALT-J, Research in Learning Technology, 21-31 pp., 17(1), 2009, DOI: 0.1080/09687760802649889

  O. Torkul, İ. H. Cedimoğlu, A. Hızıroğlu, "An Application of Fuzzy Clustering to Manufacturing Cell Design", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 173-181 pp., 17(2), 2006, ISSN: 1875-8967

 • Sunumlar

  M. Yildiz, A. Hızıroğlu, M.T. Akpinar, “Measuring The Public Value of E-Government: Evidence from Turkey”, Proceedings of the IRES International Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 2017.

  S. Ökmen, A. Hızıroğlu, I. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi dahilinde "YBS 2014" bildiri kitapçığındaki "Web ve Metin Madenciliği Yoluyla Suç İçerikli Web Sitelerinin Tespiti", İstanbul, Türkiye, 2014.

  A. Hızıroğlu, A. Çelik, I. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi dahilinde "YBS 2014" bildiri kitapçığındaki "İş Zekası Kritik Başarı Faktörleri ve İşletme Performansı Üzerine Etkileri", İstanbul, Türkiye, 2014.

  A. Hızıroğlu, F. Korkmaz, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde "13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Müşteri Analitiği Kapsamında Yaşam Boyu Değeri Modellerinin Kıyaslanması", 900-908 pp., Sakarya, Türkiye, 2013.

  A. Hızıroğlu, Ş.M. Öğe, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu konferansı dahilinde "13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Davranışsal Modelleme Temelli Bir Müşteri Analitiği Uygulaması", 909-916 pp., Sakarya, Türkiye, 2013.

  A. Hızıroğlu, B. Bilgili, Ş. Erben, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu dahilinde 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu bildiri kitapçığındaki "Bir Yerel Ekonomik Kalkınma Strateji Planı Örneği", 722-730 pp., Sakarya, Türkiye, Eylül 2013.

  O. Areta, A. Hızıroğlu, 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems konferansı dahilinde "Proceedings of 8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems" bildiri kitapçığındaki "Information Technology In Product Traceability: Review of Current Trends within the Food Sector", 583-596 pp., Antalya, Türkiye, 2012.

  H. Taşkın, A. Hızıroğlu, H. İ. Cebeci, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar konferansı dahilinde "XIX. International Higher Education Congress" bildiri kitapçığındaki "Geleceğin Üniversitesinde Kayıp Sütunun Araştırılmasına Doğru", 404-412 pp., İstanbul, Türkiye, 2011.

  H. İ. Cebeci, A. Hızıroğlu, H. Taşkın, Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXI. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXXI. Ulusal Kongresi bildiri kitapçığındaki "Türkiye'de Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Geleceği", 138-147 pp., Sakarya, Türkiye, Temmuz 2011.

  A. Hızıroğlu, 6th European Conference on E-Learning konferansı dahilinde "6th European Conference on E-Learning" bildiri kitapçığındaki "Clustering E-Students in a Marketing Context: A Two-Stage Clustering Approach", 245-252 pp., Copenhagen, Denmark, 2007.

  N. Çelebi, A. Hızıroğlu, International Conference on Information Communication Technologies in Education konferansı dahilinde "International Conference on Information Communication Technologies in Education" bildiri kitapçığındaki "Clustering E-Students in a Marketing Context: A Fuzzy Clustering Approach", 208-217 pp., Crete, Greece, 2007.

  O. Torkul, F. Çallı, A Göksu, D. Özceylan, A. Hızıroğlu, 4th International Conference on Responsive Manufacturing konferansı dahilinde "4th International Conference on Responsive Manufacturing" bildiri kitapçığındaki "Information Sharing Chain Design: Is this an Innovative Approach for Integrated Supply Chain?", XX pp., Nothingham, United Kingdom, 2007.

  S. Boran, Ö. F. Seymen, H. R. Yazgan, A. Hızıroğlu, A. Kibar, 4th International Symposium on Educational Technologies konferansı dahilinde "4th International Symposium on Educational Technologies" bildiri kitapçığındaki "Internet Destekli Öğretimde Sistem Analizi Yaklaşımı: SAÜİDÖ Örneği", 478-486 pp., Sakarya, Türkiye, 2004.

  H. İ. Cebeci, H. R. Yazgan, A. Hızıroğlu, 4th International Symposium on Educational Technologies konferansı dahilinde "4th International Symposium on Educational Technologies" bildiri kitapçığındaki "İnternet Destekli Öğretimde Öğretimsel Ortam Tasarımı Faktörlerinin Başarı Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Yöntemler ve Yapar Sinir Ağları ile Analizi", 501-506 pp., Sakarya, Türkiye, 2004.

  B. Topal, A. Hızıroğlu, 4th International Symposium on Educational Technologies konferansı dahilinde "4th International Symposium on Educational Technologies" bildiri kitapçığındaki "İnternet Destekli Öğretimde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi", 495-500 pp., Sakarya, Türkiye, 2004.

  O. Torkul, A. Hızıroğlu, Ö. F. Seymen, 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems konferansı dahilinde "4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems" bildiri kitapçığındaki "An Integrated Approach to Manufacturing Cell Formation", 915-922 pp., Sakarya, Türkiye, 2004.

  A. Hızıroğlu, T. Taşcı, 3rd International Symposium on Educational Technologies konferansı dahilinde "3rd International Symposium on Educational Technologies" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan Öğretimde Sınav Oturumlarının Belirlenmesi: Bulanık Kümelendirme Yaklaşımı", 1-8 pp., Gazi Magosa, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2003.

  A. Hızıroğlu, Ö. F. Seymen, İ. H. Cedimoğlu, 2nd International Symposium on Educational Technologies konferansı dahilinde "2nd International Symposium on Educational Technologies" bildiri kitapçığındaki "Uzaktan Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Uygulanabilirliği", 176-186 pp., Sakarya, Türkiye, 2002.

 • Dersler

  Yüksek Lisans:

  Business Intelligence and Analytics,

  System Analysis Modelling and Design,

  Principles of Manufacturing Systems Engineering,

  Bilgi Yönetimi ve Karar Verme,

  Bilişim Sistemleri Yönetimi,

  İş Zekası ve Uygulamaları,

  Yönetim Bilişim Sistemleri,

  Karar Destek Sistemleri,

  Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi,

  Kurumsal Bilişim Sistemleri


  Lisans:

  Management Information Systems,

  Information System Analysis and Design,

  Introduction to Management Science,

  Artificial Intelligence and Expert Systems,

  Intelligent Manufacturing Systems,

  Engineering Economy,

  Introduction to Industrial and Systems Engineering,

  Yönetim Bilişim Sistemleri,

  İşletme Matematiği,

  Mühendislik Ekonomisi,

  Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş,

  Yöneylem Araştırması,

  Simulasyon