1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


BÖLÜM İNGİLİZCESİ BİRİMİ (BİB)

ASBÜ Bölüm İngilizcesi Birimi Programı, bölümlerin programlarına bağlı değişen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerin derslerine ve araştırmalarına destek olacak akademik becerileri kapsar.

Bölüm İngilizcesi derslerinin en az %70’ine devam zorunludur. Toplam devamsızlık süresi birim saat olarak her akademik öğretim yılı başında öğrencilere dağıtılacak olan izlencede belirtilir.

ENG 111 (Sosyal Bilimlerde Akademik Okuma) dersinin amacı, özellikle Sosyal Bilimler alanındaki yazılı metinleri anlayıp, tartışabilmektir. Öğrenciler ayrıca hedef dilde münazaralara katılacak ve bireysel sunumlar yapacaklardır.

ENG 112 (Sosyal Bilimlerde Akademik Yazma) dersinin amacı, öğrencilerin Sosyal Bilimler alanında bağımsız araştırma yapma ve yazma becerilerini geliştirmelerini hedefler. Öğrenciler ayrıca araştırma projelerini savunacak ve öğrenci odaklı tartışmalara katılacaklardır.

Zorunlu ve seçmeli tüm dersler için değerlendirme; teslim edilmesi beklenen araştırma projeleri, ödevler, sunumlar, sınavlar ve öğrencilerle de paylaşılacak özel kriterler üzerinden yapılır. Her ders 3 AKTS olup derslerin başarı notları ‘ASBÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin belirlediği puan aralığına göre harf notuyla verilir.