1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


Araştırma ve Eğitim Faaliyetleri

SİM, 11-12 Nisan 2017 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Sosyal İnovasyon Merkezi Projesi" kapsamında, sosyal inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve farklı paydaşları bir araya getirmek amacı ile Ulus Yerleşkesinde ASBü-SİM Sosyal İnovasyon Eğitim Seminerinin ilkini düzenlemiştir. 2 gün süren eğitim programına üniversitemiz Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu UĞUR, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin ÖNDER ve ASBÜ-SİM Koordinatörü Doç. Dr. Erdal AKDEVE eğitimci olarak katkı sağlamıştır. Eğitim içeriğinde sosyal inovasyonun tanımı, gelişim süreci, önemi ve ölçümü; stratejik düşünme ve inovasyonda işbirliği geliştirme konuları yer aldı. Eğitime Ankara'da bulunan çeşitli üniversitelerden akademik personel ve öğrenciler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ilgi gösterdi.

Eğiticinin Eğitimi

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Modern Yönetim Teknikleri Eğitimi 18-25 Nisan 2017 tarihlerinde Ayaş’ta gerçekleştirilen eğitime, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında çalışan şube müdürleri, şefler ve yönetici adayları katılmıştır. Yaklaşık 220 kişinin eğitim aldığı programda, inovatif yönetim teknikleri teorik olarak anlatılmış, ayrıca katılımcılara yenilikçi yönetim tekniklerini deneyimleme alanı oluşturan uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen Sosyal İnovasyon Merkezi projesi kapsamında gerçekleştirilen Proje Pazarının çalışmaları 2017 yılının Şubat ayında başlamış ve proje pazarına hem kurumların hem de sosyal girişimci olarak tanımlayabileceğimiz şahısların sosyal sorunların çözümüne yönelik geliştirdikleri proje fikirleri kabul edilmiştir.

UK Çalışma Ziyareti

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sosyal İnovasyon Merkezi projesi kapsamında, yurt dışında yer alan sosyal inovasyon alanındaki paydaşların ziyaret edilerek bu alandaki yeni eğilimlerin gözlenmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının sağlanması ve gelecekteki olası işbirliklerinin tesis edilmesine yönelik bir tanışıklık kurulması amacı ile 14-18 Şubat 2017 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Rektör düzeyinde katılım sağlanan bu ziyarette, incelenen kurumların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ-SİM) ve Sosyokent yapıları açısından ne gibi öneri, önem ve işbirliği fırsatı içerdikleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda sırası ile I-Genius, Carfiff Üniversitesi, Y-Lab ve Sussex Innovation Center ziyaret edilmiştir. Ayrıca sosyal inovasyon alanında küresel ölçekte birçok inovasyon liderlerini ve changemakerı bir araya getiren SIX Wayfinder konferansına katılım sağlanmıştır.

Avusturya Çalışma Ziyareti