Ana içeriğe atla

Bilindiği üzere 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin "Uzlaştırmacı eğitimi" kenar başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almalarının ve görev yaptıkları sürece eğitime tâbi tutulmalarının sağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda anılan Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre uzlaştırmacı eğitimi verebilecek eğitim kuruluşlarına izin verilmiş olup; hâli hazırda da uzlaştırmacı eğitimleri devam etmektedir. Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise, Yönetmeliğin 55 inci ve devamı maddelerine göre yazılı sınava tabi tutulacaklardır.

Bu itibarla Türkiye genelinde eğitim izni bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yeni dönem Uzlaştırma Eğitimlerine başlamıştır.

Katılım ücreti 1000 tl'dir.

Katılım ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmanız, yatırırken kendi TC numaranızı eklemeniz, dekontu kayıt aşamasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Iban: TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 (Halkbank)

Alıcı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tüm gruplarımız kapanmıştır, ilginiz için teşekkür ederiz.

 

 

 

Tarih
18/11/2019, Pazartesi , 11:00:00