0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Genel Başlık: İletişim Teknolojileri

Gün geçtikçe daha da gelişen iletişim teknolojileri ve bilgi paylaşımı artık insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde tüm örgüt yapılarını değiştiren bu yenilikler şüphesiz sendikal örgütlenmeleri de etkilemiştir. Bireylerin birleşerek güçlerini kullandıkları sendikaların örgütlenmesinde, önümüzdeki yıllar da bu teknolojilerin en önemli aktörlerden biri olarak karşımıza çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda makalemizde, sendikalar bu yeni düzende kendilerine sağlam yerler edinebilmek ve örgütlenme süreçlerini daha etkin bir hale getirmek için hangi yolları izleyebilecekleri tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İletişim teknolojileri, küreselleşme, sendika, enformasyon, internet

İsmet Emre GÖKALP

Thumb Image

General Date: 13.10.2014 12:14