0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Genel Başlık: Kişisel Bakım Reklamları

Bu çalışma, kişisel bakım ürünleri aracılığıyla anlamın yeniden üretilmesinin analizine odaklanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, reklamlar tarafından sunulan ya da yaratılan dünyayı tanımlamak ve bu dünyanın ana karakteristiklerini ve bileşenlerini açıklamaktır. Bu doğrultuda, kadınlara ve erkeklere yönelik kişisel bakım ürünleri reklamları karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu süreçte, 2013 yılında yayımlanan kişisel bakım ürünleri reklamları göstergebilimsel analiz ile çözümlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, kadınlara ve erkeklere yönelik kişisel bakım ürünleri reklamları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, tüketicileri ikna etmek için reklamlarda ön plana çıkarılan kavramlar ve değerler belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: reklam, göstergebilimsel analiz, kişisel bakım ürünleri reklamları.

Yeşim ÇELİK

Thumb Image

General Date: 13.10.2014 12:10